DĖMESIO! Šiuo metu ši svetainė yra perkeliama į www.pasaulekura.lt. Jeigu kažkokio seniau čia buvusio turinio nepavyko rasti, greičiausiai jis bus jau naujame puslapyje.

Indigo atsakymai 225 - 256

225. Nuo ko genda regėjimas ir atsiranda trumparegystė ar toliaregystė? Kaip yra gydomos tokios ligos – gyvybės srove, kaip tu minėjai ar kaip nors kitaip? Ar nesunku pašalinti priežastį?

Jeigu jūs gerai matote tik arti, tai jums nereikalinga dažnai žiūrėti į tolį. Jums reikia tyrinėti pasaulį, kuris yra arti jūsų. Dėl to jums yra duodamas artimas regėjimas. Kas gerai mato tik toli, tas dar neišmoko matyti tai, kas yra nuo jo per atstumą. Toks žmogus gerai moka daryti paprastus dalykus, tačiau jam prastai sekasi kažką daryti su aplinkiniais.

Jeigu tokie žmonės užsideda akinius, tai to ką jie jau gerai moka, suvokimo greitis padidėja ir jie pradeda tai daryti daug geriau, nei kiti. Akiniai gali padėti tame, bet jie nepakeičia to, ką jūs turite iš tikrųjų daryti.

Rega ne genda. Ji tampa tokia, koks yra žmogus. Yra kiti atvejai, kada ant akies atsiranda žaizdelė. Tada yra reikalinga daktaro pagalba. Kitais atvejais viskas priklauso nuo pačio žmogaus. Jeigu problema yra žaizdoje, tai jums padės daktaras, tačiau jeigu ant akies atsiranda plėvelė, pasikeičia rega, tai reiškia, kad keičiatės jūs. Jeigu norite tai sustabdyti, tada reikia keistis kitaip. To priežastis gali slypėti kitame laike.

226. Kas nulemia žmogaus misiją žemėje? Mes patys ar kažkokia aukštesnė sąmonė? Kas atsitinka su žmogumi po mirties? Kas atsitinka su žmogumi, jeigu jam dėl kažkokių priežasčių nepavyksta įvykdyti savo misijos ?

Tai su kuo ateina gyventi žmogus yra nustatoma tada, kada tai, kas dar nėra žmogus, pasirenka, kur galima gimti. Kada pasirinkimas yra padarytas, jis nepasikeis iki gyvenimo galo. Išeiti ankščiau laiko negalima. Tada tai, ką jūs pasirinkote, jums pakenks, dėl to kad suges. Kada žmogus pradeda gyventi, jis gali keisti kelius to, kaip jis tai pasieks ką išsirinko. Šis pasirinkimas visada yra įdomus tuo, kad žmogui sukuria atitinkamas jo gyvenimo sąlygas. Jie tik stebi, dėl to, kad tame yra pagrindinė šių įvykių esmė. Kartais, jeigu gyvenime prasideda dideli pokyčiai, jie padeda. Tačiau šie pokyčiai dažniausiai yra jų siunčiami.

Po mirties žmogus suvokia ar pasiekė tai ką užsibrėžė. Tai įvyksta labai greitai. To žiūri ir tie, kas sukūrė žmogui gyvenimą. Jeigu žmogus mažai gyvenime dirbo ir dėl to nesugebėjo pasiekti pageidaujamo rezultato, jį siunčia gyventi dar kartą. Kiekvieną kartą jo gyvenimas bus vis sunkesnis. Tie, kas pasiekė pageidaujamą rezultatą, parodo tai Visiems ir keliauja toliau. Tai gali būti jau ne gyvenimas.

Tie kurie viduryje savo gyvenimo atsisako gyventi, elgiasi labai blogai, nes juos tenka gelbėti nuo poveikio to, kas jam yra duota gyvenimui (past. užduotys?). Tokie žmonės yra nubaudžiami tiesiog tame pačiame pasaulyje, kur tai padarė. Bausmė tęsiasi tol, kol žmogus nesupras, kaip pasielgė su kitais, kada taip padarė. Tokiems žmonėms reikia padėti, kol jie yra pasaulyje. Tai ne blogi žmonės, o tiesiog silpni. Silpnas – nereiškia blogas. Paprasčiausiai jis nemoka naudotis tuo, kas jam yra duota ir blogai mokosi. Padeda tada, kada nori mokytis, jeigu ne, tai palieka vienus.

227. Ar tiesa tai, kad Biblija ir kita religinė literatūra – tai tik kažkokio aukštesnio pasaulio projekcija, vidutiniam žmogui, kaip būdas motyvuoti, nepaaiškinant realaus proceso? Ar gali žemėje esantis žmogus suvokti tikrąją pasaulio sandarą?

Biblija ir kitos senos knygos, jums pasakoja apie tai, kas yra laikas. Žmonės to nesupranta ir stengiasi surasti tame kažkokį pagrindinį dalyką. Kada jie tai randa, jie sako, kad tai Dievas ir meldžiasi jam. Jie prašo savęs pačių (past. malda - prašymas).

„Aukštesnis“ pasaulis - tai irgi žmonės, tik „vėliau“ (past. po daug pamokų ir reinkarnacijų). Tai ką žmonės laiko „Aukštesniu pasauliu“ - yra ne tai, o pasaulis, kuris buvo anksčiau, kaip Žemė ar net daugiau. Suprasti, kad tai vienas ir tas pats, žmonėms šiuo metu beveik neįmanoma, nes jų sąmonė miega ir yra atsiskyrusi nuo jų. Žmonės, patys save, skirsto į aukštesnius ir žemesnius ir tą patį mato Pasaulio veidrodyje. Jie tai rodo patys sau, tačiau to nesupranta.

Kad suprasti, kad viskas yra Viena, reikia sujungti praeitį ir ateitį, su dabartimi. Tada jūs suprasite, kad gyvenate tokiame pasaulyje, kuris daugeliui tik sapnavosi. Tai bus Atradimas. Jeigu jūs į tai patikėsite ir tai suvoksite, tai laikas išnyks visam laikui. Jums reikia praeiti nueiti tris laiptelius ir nuo trečiojo pažvelgti į Pasaulį. Visi likę laipteliai - neskirti žmogui.

228. Kas yra likimo linija? Kaip ji pakliūna ant žmogaus rankos? Ar egzistuoja iš anksto nuspręsti kelių žmonių likimai, kurie turi įvykdyti bendrą misiją? Kas įvyksta jeigu žmonės priešinasi šiai misijai?

Likimo linija yra sukuriama, kada žmogus ateina gyventi. Ji rodo tas sroves, kurios yra žmoguje. Šios srovės rodo žmogaus esmė ir atskiria jį nuo kitų. Užtenka parodyti savo delną kitam žmogui, kad papasakoti jam apie save. Tačiau milicijoje, kiek aš žinau, kažkodėl ima tik pirštų antspaudus. Likimas ar gyvenimo programa yra iš anksto numatyta, nuo Gimimo ir negali būti pakeista. Iš anksto numatytas likimas reiškia, kad toks žmogus, savo gyvenime turi labai mažas galimybes net pasirinkti tikslo pasiekimo kelią. Jeigu žmogus turi būti susijęs su daug kitų žmonių, tai tai irgi numatoma iš anksto, tačiau retai paaiškėja anksti. Tai ne vyksta anksti todėl, kad tokiam žmogui iš pradžių reikia pasiruošti. Tačiau jo bendraamžiai pastebės, kad jis yra ne paprastas.

Jeigu žmogus atsisakys savo užduoties, tai jo srovės pasikeis. Jos gali net labai pasikeisti ir priversti tokį žmogų išeiti ankščiau laiko. Arba gali įvykti atbulai: žmogų privers padaryti tai, ką reikia, dėl to, kad šiame gyvenime jis negali rinktis, nes senesni jo pasirinkimai buvo nesėkmingi ir jis neišmoko rinktis.

229. Kodėl kai kurias šalis Pokyčiai palies daugiau, o kitas mažiau. Nuo ko tai priklauso?

Priklausys nuo Srovių, kurios atsiras Žemėje. Šios srovės ir vykdys pokyčius, Pačios stipriausios srovės bus 25.19 šiaurės platumoje, 28.19 vakarų ilgumoje ir 23.09—8.01 Žemės dalyse, taip, kad jos atitiktų tai, kas greitai atsiras. Tam yra reikalingos naujos sąlygos, kurios yra kuriamos. Šalys po truputį praras savo reikšmę. Po to liks tik trys šalys, o iš jų bus sukurta viena. Po to žmonės nustos kreipti dėmesį į tai kur ir kas gyvena. Jie galės keliauti tenai, kur panorės, nes jų bus nedaug. 

230. Dabar yra pravoslavų advento laikas (org. время Великого поста). Laikoma, kad šis laikas yra skirtas dvasiniam žmogaus tobulėjimui (nes šiuo metu tie, kurie laikosi advento, skaito atgailos maldas, vykdo gerus darbus ir pan. ). Kaip tu manai, ar laikantis advento galima dvasiškai tobulėti?

Taip, Advento metu, galima pakeisti Dvasios energiją. Tam jis ir vyksta. Adventas vyksta tuo metu, kada vyksta kasmetiniai Žemės energijos pokyčiai. Kai kurie moka ir patys tai padaryti, o likusiems reikalinga laikytis Advento. Jeigu žmonės nesilaiko Advento, tai jie apserga. Tai irgi persijungimas, tik stipresnis. Jeigu jūs skaitote maldas, tai jūsų kūno garsas tampa stipresnis ir pradeda ieškoti panašių į save. Jeigu toks garsas yra, tai atsiranda Tyrus skambesys. Tai gali augti. Tyrus skambesys iš jūsų pašalina tai, kas negali skambėti ir randasi pas jus per klaidą.

231. Pirmasis, pranešė apie greitą pirmojo pasaulinio karo nutraukimą, antrasis, apie antrojo pasaulinio karo pradžią, ir pagaliau trečiasis, perspėjo apie didelio galingumo ginklą, kuris sukuria keistą ir labai galingą blyksnį. Liucijos užrašai, apie Dievo perspėjimus, niekada nebuvo paskelbti ir buvo patikimai slepiami giliuose Vatikano požemiuose. 
past. turimos omenyje „Fatimos“ pranašystes.

Su vaikais 1917 metais kalbėjo ne mergelė Marija. Tai buvo tik atvaizdas. Kad neišgąsdinti vaikų. Dar prireikė priversti juos ir ne vien juos, bet ir suaugusius į tai patikėti. Tai kas buvo perduota žmonėms, turėjo pakeisti jų vystymosi eigą, pagreitinti ją. Vatikanas pasielgė teisingai, neatskleisdamas šios informacijos. Tokių žinių, per anksti žmonėms perduoti negalima. Perduodantys pažeidė taisykles. Žmonės turėjo praeiti per tai, per ką ir praėjo. Kitaip jų sąmonė nebūtu gavusi tos patirties, kuri buvo gauta. Tai ką gauna žmonės, ne visada jų manymu yra malonus ar teigiamas dalykas, bet tai jų poelgiai. Šiuos poelgius žmonės sugalvoja ir realizuoja patys. Reikia statyti tai, kas tau patinka ir ką tu supranti.

232. Greitai bus vasara, atostogų metas. Kaip man atrodo – Žemėje yra daug vietų, kurias dėl jų ypatingumo verta aplankyti. Kalbama, kad vietovė, kurioje žmogus gimė – maitina žmogų. Taip pat kalba, kad Krymas – tai vietovė, kurioje yra stiprus Dangaus ir Žemės ryšys. Taip pat yra ir daug kitų įdomių vietų. Kaip tu manai, ar kuo nors pagrįsta tai, kad žemėje yra teigiamos ir neigiamos vietos? Ar galima jas rasti žemėlapyje pačiam, pvz. biolokacijos pagalba ? Kokią vietovę Žemėje tu laikai labiausiai teigiama ?

Žemėje yra svarbių vietų. Jose žmogus visada jaučiasi gerai. Tai Australija, vietovė 28.36—13.04. Krymas irgi gera vieta, tačiau labiau į Rytus. Ten kur susijungia jūra ir žemė, ten susijungia jų būsenos. Šie sujungimai visada yra tvarkingi. Esant tokių susijungimų vietose, pačio žmogaus susijungimai tampa tvarkingi. Dėl to, daugeliui patinka važiuoti prie jūros ir tenai ilsėtis. Geros vietos poilsiui yra ieškomos skirtingai. Kai jūs tai bandote daryti rėmelio (biolokacijos) pagalba, tai mintimis, dalį savęs nusiunčiate į tą vietą. Po to, kai ši jūsų dalelė sugrįžta, ji veikia rėmelį ir jis rodo rezultatą. Galima apsieiti ir be rėmelio, paprasčiausiai dalį savęs mintimis nusiunčiant į tenai, kur reikia ir stengtis pamatyti ir pajusti tą vietą, į kurią pakliuvote. Ten turėtų būti švarios spalvos ir lengvi pojūčiai.

233. Ką tu manai apie Sai babą?

Sai Baba – protingas žmogus. Jis žmonėms pasakoja apie pagrandinius pasaulio, kuriame jie gyvena ir vargsta dėsnius, kad jie suprastų tai, kaip ieškoti šių taisyklių ir kaip jų laikytis. Tačiau jis apsiriboja tik jūsų pasauliu. Kažkodėl jisai stengiasi būti mokytoju kiek labiau nei reikia.

234. Ar tiesa, kad „pokyčių“ metu, įvyks negirdėtas kosmoso istorijoje įvykis: mes peržengsime per Visatos oktavas? Ir kur mes po to nueisime, niekas nežino?

Įvyks perėjimas į kitą „toną“. Viskas skambės naujai. Tai bus, kaip gera muzika, kur visi groja teisingai ir niekas nesuklysta. O darantys klaidas liks mokytis.

235. Ar tau kas nors padeda formuluoti informaciją ir ją gauti, kada Elfhi yra šalia ar Informacija tau ateina savaime?

Informacija pas mane ateina pati. Elfhi tik man paaiškina tai, ko aš pats nesuprantu. Tačiau kartais aš spėju pats greičiau tai suvokti.

236. Papasakok Saša, kaip tau ateina suvokimas apie tai kas bus ar ne?

Tai kaip „puzzle“. Pirmiausiai pasirodo bendras vaizdas, o po to jis subyra į dalis. Šios dalys, po to vėl su kitomis susijungia tik tada, kai aš prisimenu, kaip sujungti vieną ar kelias dalis kartu. Jeigu aš to nesuprantu, tai paveiksliukas daugiau neatsiras ir aš apie jį pamiršiu.

O šiaip, žinios ne visada yra perduodamos, kaip paveiksliukas. Tai gali būti ir žodžiai. Žodžiai gali paaiškinti ar piešti. Jie ateina tada, kada užduodu klausimą. Ne reikia ieškoti atsakymo, reikia tiesiog užduoti teisingą klausimą.

237. Tokios ekstra ordinarios pranašystės, blyksniai, spinduliavimai, tai, kad žmonės pradės gyventi po žeme ir pakis jų organizmo pagrindas į silicio... Kiek šią informaciją galima priimti pažodžiui ir kiek stipriai tu pats į ją tiki ?

Tai ne pranašystės, Tai žinios. Tai egzistuoja ne vien žodžių, bet ir formos pavidale. Ši forma randasi sąlyginėje žmonių ateityje, tačiau laikas, šiuo atžvilgiu, neturi prasmės. Prasmę turi tik tai, kuo žmonės taps vystydamiesi. Dabartinis vystymasis veda prie to. Be ateities, šios žinios yra ir praeityje. Tai reiškia, kad judėjimas į šią formą, prasidėjo daug ankščiau, nei jūs galvojate. Ir jį pradėjo patys žmonės.

238. Informacija apie ateitį yra aplamai būdinga mums ar tai kažkokie pa-tarimai*, iš tenai, iš ateities? Mūsų pačių, mums patiems ar kažkieno, kas yra didesnis už mus ir jeigu tai ateina, tai ar tai priežastis pakeisti, o gal atbulai, tai priežastis pamatyti to, kas yra priešakyje, neišvengiamumą?

Informacija apie ateitį visada yra būdinga žmonėms, dėl to, kad pasaulis vystosi ne pagal liniją, bet ratu. Jeigu pažiūrėti į jį vienu metu ir iš visų pusių, tai jis aplamai pavirs rutuliu. Šiame Rutulyje nėra prasmės braižyti linijų, nes Rutulys visada uždaro visas savo linijas. Gyvendami Rutulyje, jūs galvojate, kad gyvenate ant jo. Tai juokinga, nes tada rutuliukų pasidaro labai daug, panašiai kaip per įvairias šventes. Ten būna tokia mašina, kuri pastoviai leidžia muilo burbulus, kuriuos vaikai mėgsta sprogdinti. O dar, šie muilo burbulai šviečia visomis vaivorykštės spalvomis, nuo ko jie tampa gražūs. Jūsų rutuliukai taip pat yra gražūs, tačiau nėra prasmės jų pripūsti. Jeigu jūs pripūsite savo rutuliuką, tai jis tik pakartos tą Rutulio kopiją, kuri jau yra. Jeigu jūs pripučiate rutuliukus, tai jūs taip pat turite mokėti ir juos sprogdinti. Vaikai moka tai daryti, o suaugę už tai juos bara. Sprogstantis rutuliukas – tai didelio Rutulio patarimas. Kada susprogsta jūsų rutuliukas, jis duoda pamatyti tai, ką jis buvo uždengęs. Jeigu jūsų rutuliukas visada su jumis ant virvelės, tai jūs galite nuskristi kartu su juo, jeigu jis yra pvz. oro balionas. Tada jums teks nukristi, o tai gali būti labai skausminga. Žmonės negali skraidyti ant žaislinių balionų, nors ir labai mėgsta skraidyti su oro balionais. Man oro balionai patinka. Jie tokie dideli ir išdažyti ryškiomis spalvomis, kad kartais ir pačiam norisi su jais paskraidyti.

239. 2003 metais aš pajutau kažkokį praregėjimą, paprasčiausiai vieną momentą supratau ir pamačiau artėjančius pokyčius. Nuo to laiko mane vis kažkas tampo ar tai stumdo, kiek aš supratau, ruoštis gyvenimui po pokyčių. Ir dar jaučiasi kažkoks tai tikslas, kurio savo sąmone niekaip nepajėgiu pasiekti, kad ir aiškios, bet tik nuotrupos iš praeito ir būsimo gyvenimų ir jų žinių. Tai va Saša, ar gali pasakyti, ar daug tokių žmonių yra ir ką tokiu atveju reikia daryti, kodėl jie čia?

Tai, ką Jūs aprašėte apie save, yra pas tuos žmones, kurie jaučia Pasaulio įvykius, kurie vyksta ne vien šiuo metu. Tokių žmonių yra nedaug, bet greitai atsiras daugiau. Santykiu su visais žmonėmis, jų vis tiek bus nedaug 1:3158. Jeigu apie artėjančius dalykus Jūs pradėsite kalbėti su tais, kas to nesupranta, Jus palaikys kvailu ir pradės atitinkamai su jumis elgtis. Tokiu atveju jums bus tik blogiau, nes jums neduos naudotis visų žmonių informacija, o ji jums bus reikalinga.

Tai ką Jūs jaučiate, kaip tikslą, bus atskleista kiek vėliau: po to, kai Jūs suprasite tai, ką priėmėte. Jums reikia būti tarp paprastų žmonių, stengtis suprasti kas vyksta pasaulyje, ne vien pagal laikraščius ar televizorių, bet dar ir pagal tai kas kalbama ir pagal tai kaip keičiasi pati gamta. Jūs turite žiūrėti, galvoti ir suvokti patys, retkarčiais knygų pagalba. Reikia suprasti, kodėl tokie pokyčiai vyksta, nuo ko jie prasidėjo ir prie ko gali privesti. Jūs turite išmokti surinkinėti įvairius modelius iš konstruktoriaus, kuris yra prieš jus. Šie modeliai gali būti taisyklingi ir netaisyklingi. Jeigu modelis yra netaisyklingas, jis pats sugrius. Mokykitės bendrauti su tokiais, kaip Jūs, per atstumą.

240. Ar iš tikro egzistuoja Angelai-Sargai?

Taip. Jie visada yra šalia jūsų.

241. Ką duoda kryžiaus ant savęs nešiojimas?

Tai Atvirumo ženklas.

242. Saša, jeigu tu parašytum trumpą gidą, kaip gyventi pagal indigo... Kokius 10 punktų tu pastatytum pirmoje vietoje?

  1. Būti Žmogumi.
  2. Siekti Žinių.
  3. Suvokti, kaip veikia pasaulis (org. как устроен Мир).
  4. Suprasti, kad tu esi ne vienas.
  5. Visada būti tuo, kuo esi.
  6. Rasti Nauja ir surišti tai su Pasauliu.
  7. Gyventi vienu metu Pasaulyje ir Taikoje.
  8. Ne užmiršti, kad tu atėjai gyventi.
  9. Naudoti tai, su kuo atėjai gyventi.
  10. Tapti Pasauliu/Taika (org. Стать Миром).

Jūs uždavėte klausimą, kuris sukėlė patį didžiausią susidomėjimą. Ačiū. Duoti atsakymai yra maksimaliai suformuluoti formoje (pvz. Elhfi).

243. O jūs žinote, jaučiate tokius žmones, kurie valdo tūkstančius ir liaudis net to neįtaria? Ir kokie jų tikslai?

Didelio kiekio žmonių neturi valdyti vienas žmogus. Net prezidentas nevaldo vienas. Jam padeda. Tie, kurie jam padeda, sujungia savo žinias į vieną ir priima sprendimą, sukuria mintis. Tie, kurie valdo, niekada nėra matomi, kaip pvz. prezidentas. Prezidentas – žmogus, į kurį kreipiamas dėmesys, kurio klausoma, einama tenai, kur jis sako. Tie kurie sako, kaip kažką reikia daryti, stebi, kaip viskas vyksta ir stengiasi sukurti kuo palankesnes įvykių situacijas. Palankiausios nereiškia geriausios.

Jūs niekada nepamatysite tų, kurie jus valdo. Jūs taip sukurti. Žmonės – vykdytojai. Jie vykdo tol, kol nepradeda suprasti kas vyksta. Tada juos išvaduoja nuo vykdymo. Išvadavimas reiškia, kad pamoka atsiskaityta „penketukui“ (past. penkių balų sistemoje, kuri greičiausiai tuo metu buvo Rusijoje – geriausias įvertinimas). Pamoka turi būtinai būti suprasta. Viskas vyksta taip, kaip paprastoje mokykloje. Ten vaikai irgi turi mokytis pamokas ir pasakoti, ką išmoko. Suaugę patys siunčia vaikus į mokyklą ir stebi jų mokymosi rezultatus. Taip pat jie tikrina jų pažymių knygeles: žiūri pažymius ir pastabas. Taip viskas vyksta ir su suaugusiais.

243A. Daugelyje religijų kalbama, kad Dievas myli ir atleidžia. Tu nužudei, sužalojai, keiksnojai, morališkai tyčiojaisi... Po to paprašei atleidimo ir tu švarus?!

Jeigu žmogus padarė tai, kas pakenkė kitam žmogui, jis turi būti nubaustas. Bausmė ateina visada, jeigu nuo jos bėgama, tai ji tampa stipresnė. Galima ir reikia prašyt atleidimo. Tačiau tau gali atleisti ne iš karto. Tam, pavyzdžiui mano mamai, reikia daugiau laiko, nei tėtei. Tačiau nuo tėtės kliūna daugiau. Žmonės atleidžia ne iš karto, dėl to, kad jiems reikia laiko suprasti, ką jiems daryti. Tai kas nutiko jiems nebuvo akivaizdu, tačiau nutiko. Tai netikėtumas. Čia reikia sustoti. Didelis sustojimas kenkia tiems, kurie atsidūrė tokioje situacijoje. Tada žmonės pradeda vienas kito nemylėti.

Atleidimas reiškia, kad kiekvienas suprato tai, kas nutiko ir nepyksta ant kito. Gyvenime yra ne taip. Žmonės stengiasi atleisti, bet ne atleidžia ir kaupia nuoskaudą. Po to ji išeina į išorę ir smogia panašiems žmonėms į tą, kuris jį nuskriaudė. Jie to nedarė ir piktinasi smogusiuoju. Čia darosi vis sunkiau suprasti. Po to supratimas pradingsta ir prasideda neapykanta. Toliau eina karas.

Kada sako „atleisk“ - tai kvietimas supratingumui. Reikia atsiliepti ir suprasti. Išsivaduoti nuo nuoskaudos žalos galima tik iš karto ir tai turi daryti tie, kurie tame ir dalyvavo. Tie, kurie duoda atleidimą, net nežinodami kas įvyko, daro klaidą. Šią klaidą nuskriaustieji priima ir po to jiems darosi vis sunkiau suprasti sekančias jų nuoskaudas. Dėl to jie ir toliau vaikščios pas tuos, kas moka atleisti, kol visai neužmirš kaip tai reikia daryti. Kartais atleidžiantis gali išmokyti atleisti. Tada jis yra mokytojas. Jis neša supratingumą ir laukia, kada žmonės tai supras. Jeigu žmonės nesupranta, jis nustoja kalbėtis su jais tol, kol žmonės nepanaudos jo perduotų žinių.

244. Stebiu žmones ir viskas ką jie daro atrodo kaip labai menki ir nereikalingi dalykai. Nors taip jau man yra senai. Paprasčiausiai, paskutiniu metu šis pojūtis tapo aštresnis. Ir dar, kokią informaciją aš begaučiau, ji iš karto pavirsta pojūčiais ir aplamai paskutiniu metu daugiau gyvenu pojūčiais. Kaip tai galima paaiškinti ?

Žmonės pradėjo elgtis daug blogiau nei turėtų. Tai blogai. Jie nesupranta, kad nuo to keičiasi jų ateitis. Tai sugrįžta pas juos, po kurio laiko ir jiems kenkia taip pat, kaip jie tai daro sau ar kitiems. Už tai žmonėms apstos padėti. Pojūčiai – tai kalba, tik labiau primityvi. Jūs nesuprantate to, ką Jums sako Pasaulio kalba ir, kad tai išversti, naudojate savo kūną.

245. Ar galima išmokti matyti žmonių auras?

Taip. Tam reikalui Jūs turite išmokti kurti spalvas ir jas valdyti. Tai ateina nuo savo pačio spalvų žinojimo, kurių pas Jus yra septynios. Aura yra daug didesnė už jūsų kūną, dėl to jos spalvos susilieja į paveikslą, kuriame reikia išmokti matyti formas.

246. Kažkur devinto dešimtmečio pradžioje, aš aiškiai pajutau, kad pas mane yra (eteriniai) sparnai, galiu juos išskleisti, tačiau nežinau kam jie reikalingi ir kaip jais galima naudotis?

Kada Jūs jaučiate, kad galite skraidyti, tai reiškia, kad Jūsų energija yra arti prie maksimumo. Ją reikia išleisti. Jūs galite tai padaryti, pakilę virš Žemės arba būdami ant jos. Pirmu atveju energija išnyksta greičiau, tačiau naudos nuo jos būna daugiau. Po to, jeigu energija buvo išnaudota teisingai, pas Jus vėl atsiras šis jausmas.

247. Kaip tu pats Saša jauti pokyčius pasaulyje, tame tarpe ir savyje?

Pokyčiai tampa labiau aiškūs. Jie yra keliantys nerimą, nes vyksta ne visai taip, kaip mums norėtųsi. Aš manau, kad tai persiduoda ir žmonėms.

248. Kodėl Jūs mums padedate? Kultivuojate meilę?

Mes ne padedame žmonėms. Mes paaiškiname situaciją. Įvykiai, bet kuriuo atveju bus praeiti. Suvokimas „meilė“ - žmogiškas, tai ugdyti galite tik Jūs – Žmonės.

249. Ar gali Žemės gyventojai tapti tais, kurie yra už ribos?

Ne visai teisingas klausimas. Jūs ir taip dalinai esate mes, bet nesuprantate to. Egzistuoja sąvoka „vystymasis“. Ji yra tinkanti ir Jums ir Mums. Tai tas pats kaip mokykla, kur mokomasi skirtingose klasėse. Mokykla yra būtinai baigiama. Tačiau mokyklų yra keletas. Jūs ir mes renkamės į kokią iš jų stoti toliau. Jeigu Jūs to nepadarysite, tai ne realizuosite savęs.

250. Kelių matmenų yra mūsų visata?

Tiek, kiek nustatys žmogus.

251. Kas yra už ribos?

Nesupratimas.

252. Po tavo pranašysčių, pasijutau padėtyje be išeities. Pas mane yra du sūnūs ir norėčiau pagimdyti dar mergaitę, tačiau dabar galvoju: o kam, jeigu tiek daug žmonių žus?

Vaikai gimsta neatsižvelgiant į Pokyčius. Jeigu Jūs norite gimdyti, tai šis noras neatsiranda paprasčiausiai iš niekur. Be išeities situacijos nebūna, jeigu Jūs stengiatės suprasti tai kas vyksta. Padėtis be išeities būna tik tada, kada jūs bandote likti tenai, kur ir buvote.

253. Ar susijusi neįprastai šalta žiema, pernai metais ir šių metų šilta žiema, bei pavasaris su artėjančiais pokyčiais?

Taip. Pokyčiai pirmiausiai atsispindi gamtoje.

254. Kokią informaciją mums perduoda piešiniai, kurie yra randami laukuose?

Jums perduodami vaizdai, kuriuos reikia sudėti vieną su kitu ir sulyginti su tais vaizdiniais, kurie yra Pasaulyje. Tada Jūs suprasite tai, ką Jums norima pasakyti. Tai pati paprasčiausia bendravimo kalba.

255. Saša, ar prisimeni savo praeitus gyvenimus? Kuo buvai seniau?

Tai nereikalinga prisiminti. Kada jūs čia ateinate gyventi, atmintis apie tai, kas buvo yra pašalinama. Žinios apie gyvenimą, kuris buvo, kenkia dabartiniame gyvenime, jeigu jie imami iš pačio savęs. Visos jūsų žinios yra planetos lauke. Žmonės turi kreiptis tenai. Kuo jūs be būtumėte, jūs visada perduodate žinias į šį bendrą planetos lauką. Jeigu jūs to nedarysite, žmonės nustos vystytis, tame tarpe ir jūs pats.

256. Pas mane dažnai būna „lubų“ jausmas. Visos mintys keliauja iki tam tikro jų apmastymo lygio ir kada atsirandu visai arti jų išsprendimo ar atsakymo į savo klausimą gavimo, nutinka kokia nors kvailystė ar nukreipiamas dėmesys kažkur kitur arba negali praeiti toliau, atsiremi į kažkokias „lubas“. Su kuo yra susijęs šis pojūtis ir ką tai reiškia?

Taip turi būti. Jums yra duodamas laikas, kad Jūs suprastumėte tai ką gavote. Ne visada viskas yra suvokiama iš karto. Nesistenkite eiti į priekį, jeigu jums duodama suprasti, kad atėjo laikas sustoti. Eiti į priekį reikia tada, kada supranti.

Panašūs straipsniai

Žemės planetos vadovams - Atviras galaktikos laisvųjų pasaulių federacijos kreipimasis

Paukščių tako galaktikos laisvų pasaulių federacijaSveiki gerbiami kolegos! Mes kreipiamės ne vien į valstybių vadovus, pirmus valstybių asmenis ar kitas valdžios instancijas. Mūsų kreipimasis yra adresuotas visiems, kas tokiu nepaprastu laiku vykdo valstybių valdymą, kas pašventė savo gyvenimą tarnauti savo šalies žmonėms, žmonijai, tiems kas kiekvieną dieną stengiasi siekti taikos visoje planetoje.

Arijų žinios – Žmogaus vystymasis

HiperborėjaŠių žinių paieška, yra vienas iš mano „arkliukų“, kaip ir labai žila senovė ir jos žinios, bei technologijos. Tačiau jų rasti yra labai sunku, nes per daugelį amžių, tūkstantmečių ar aeon'ų, jų beveik neliko Europoje. Dėl to, tenka ieškoti kitur, pvz. Indijoje, tolimuose rytuose, slavų, etruskų kultūroje ir t.t...

Žiloje senovėje, kai dar neegzistavo įvairių Europos šalių, kai baltieji žmonės, kaip manoma,  persikėlė į šiuos ir kitus kraštus Hiperborėjos, kai dar nebuvo tokių tautų, kaip pvz. lietuviai, rusai, švedai, vokiečiai ir t.t... ar pvz. baltai, prūsai, kuršiai. slavai ir t.t... Kai visa baltoji rasė skaitėsi viena tauta! Ateidami iš Hiperborėjos, arijai atsinešė daug žinių. Dalis jų keliavo gan toli ir nepasiliko Europoje. Dalis jų pasiekė tokias vietas kaip Egiptas, Indija, Kinija, tolimos Sibiro ar dabartinės Rusijos žemės. Tenai šių žinių trupinėliai ir išliko, kur mažesnį poveikį darė įvairios pasaulinės religijos, kaip pvz. katalikų bažnyčia ir pan.

Dvasinė Evoliucija - Dvasia, Kūnas ir Sąmonė

Kūnas, Sąmonė ir DvasiaYra trys pagrindiniai dvasinio tobulėjimo aspektai, dvasia, kūnas ir sąmonė, iš kurių susideda mūsų dvasinė evoliucija. Šią filosofiją, taip pat, puoselėja Indijoje išlikusi prieštvaninė medicina „Ajurveda“ (Sanskr. „Ajur“ – gyvenimas, „veda“ – žinios).

Kaip manoma, kiekvienas iš šių aspektų, turi individualias savo vibracijas, vibracijų dažnį, ką galima suprasti ir kaip pasiektą tobulėjimo lygmenį. Atvejais, kada šie aspektai yra skirtingai išlavinti, vibruoja labai skirtingais dažniais, tarp jų vyksta didelė vibracinė disharmonija, kurios pasekoje pas žmogų atsiranda įvairios ligos.

Ligų rūšys priklauso nuo konkrečios vibracinės disharmonijos. Pvz. vienu atveju, gal tai bus paprastos ligos ar infekcijos, o kitu atveju galbūt tai bus dvasiniai ar psichikos sutrikimai.

Kaip užmegzti kontaktą su nežemiškomis būtybėmis

Kontaktas su nežemiškomis civilizacijomis - Atskridęs ateivių laivasDaugeliui žmonių, kontakto užmezgimas su nežemiškomis ir palankiai mūsų atžvilgiu nusiteikusiomis būtybėmis, yra žingsnis teigiama kryptimi, prisiėmimas sau atsakomybės už savo gyvenimą ir veiksmus.

Save jūs taip pašalinsite iš tų žmonių gretų, kurie yra pasyvūs, tų kurie laukia vietoj to, kad naudotų savo galimybes ir imtųsi kurti naują realybę. Taip jūs tapsite katalizatoriumi, prisidedančiu prie harmoningos sąveikos vizijos, puoselėjančios „atsibudusios žmonijos“ atėjimą.

Egzistuoja tokia šviesi vizija, kad visi sąmoningi sutvėrimai yra vienas su kitu sujungti meile ir, kad taip pat ir kūrėjas yra kartu su visais savo kūriniais. Niekas mūsų neatskiria vienų nuo kitų, išskyrus mūsų pačių sąmonę. Mums nebūtina būti izoliuotiems, vieni nuo kitų, pasaulis yra be ribų, ar sienų ir net galaktikos nėra to ribos...

Hormonai

HormonaiPirmas dalykas, kuris man pakliuvo į akiratį, buvo hormonai. Kadangi domėdamasis nutukimo priežastimis supratau, kad tai yra vienaip ar kitaip susiję su hormonais. Vienas dalykas, tai hormonai kuriuos mes gauname iš išorės, iš maisto. Kitas dalykas, savi hormonai, kur dėl įvairių priežasčių, gali vykti tam tikrų jūsų organizmo organų veiklos sutrikimai ir sutrikti kažkokių hormonų gamyba.

Mūsų pačių hormonai

Skydliaukė atsako už du pagrindinius hormonus, kurie kontroliuoja žmogaus medžiagų apykaitą (metabolizmą). Tai organas, kuris yra atsakingas už šių dviejų hormonų gamybą ir iš esmės ar jūs storas ar ne, fiziologiškai priklauso nuo jos darbo. Dar kitaip tariant, ar jūs storas ar ne, priklauso nuo medžiagų apykaitos, tačiau skydliaukės gaminami hormonai ją kontroliuoja. Šio organo darbas yra nebūtinai sutrikęs, kada ji gamina nepakankamai kažkokio hormono. Gali būti ir tokia situacija, kad tiesiog organizmas negauna pakankamai medžiagų iš ko jį gaminti.

(C) 2007-2016 zulus.lt | Pasaulekura.lt

Hey.lt