DĖMESIO! Šiuo metu ši svetainė yra perkeliama į www.pasaulekura.lt. Jeigu kažkokio seniau čia buvusio turinio nepavyko rasti, greičiausiai jis bus jau naujame puslapyje.

Indigo atsakymai 257 - 288

257. Ką tu manai apie Anastasijos pasakojimus, kuri gyvena Sibiro taigoje. Apie ją rašo ir pas ją lankosi Vladimiras Megrė. Jau daug tūkstančių žmonių susidomėjo jos idėjomis apie ekologines gyvenvietes*. Gal tai gali padėti Pokyčių metu ?
* Lietuvoje jos yra vadinamos, kaip „ekologinės gyvenvietės“ (šaltinis: www.anastasia.ltlietuviškas šio judėjimo variantas). Tačiau tai ne tikslus terminoродовое поместье vertimas, pažodžiui būtų giminės dvaras ar gyvenvietė – atitinka dvarų sistemą.

Anastasijos idėja yra įdomi, tačiau naudojama ne teisingai. Žmonėms negalima primesti tai, ko jie nenori daryti. To negalima painioti, su žmonių tarpusavio santykių taisyklėmis, kurių turi laikytis visi. Anastasijos klaida tame, kad ji kuria savas taisykles, kurios skiriasi nuo taisyklių, kurios yra Pasaulyje. Dėka to, iš jos idėjos gali gautis ne gyvenvietė, o kolonija. Kolonijos kovoja už išgyvenimą, tačiau tai dabar yra nereikalinga. Reikia prisitaikyti prie kintančių pasaulio sąlygų.

Man įdomu tai, kad panašios gyvenvietės buvo senovės Rusijoje (Русь) ir Rusijoje. Tokios gyvenvietės suteikia daugiau nepriklausomybės, bet tuo pačiu ir gali suskaldyti žmones, privesti juos iki nesantaikos, nes atsiras vis daugiau ir daugiau vaikų. Giminės gyvenvietė gali būti tada, kada yra kontroliuojama, kiek ir kada gims vaikų. Tokiu atveju, žmonėms nereikės rūpintis kur gauti maisto ir jie galės užsiiminėti pasaulio pažinimu. Dabar beveik visi žmonės yra užsiėmę tuo, kad ieško maisto ar kaip pailsėti. Toks gyvenimas duoda mažai žinių.

258. Kas nutinka su tų žmonių dvasiomis, kurie nusimušė nuo savo kelio ir pakliuvo į nesuprantamos jėgos „rankas“, kaip mes tai vadiname, patys save „sudegino“? 

Žmonės viską ir visada daro savanoriškai. Ką jiems be pasiūlytų, jie turi mokėti pasirinkti. Pasirinkimas daromas tik vieną kartą. Jeigu jums kažko nereikia – nepasirinkite to. Jeigu jūs pasirinkote, tai turite parodyti save, Savo pasirinkime, o ne bėgti nuo jo. Pasirodę, Jūs vėl gausite galimybę iš naujo rinktis. Jeigu jūs atsisakysite nuo Savo Pasirinkimo, Jus privers jį vistiek priimti, nes jis dabar yra Jūsų. Kiekvienas žmogus turi savo Kelią. Kiekvienas Kelias – tai Patirtis. Žinios apie patirtis yra prieinamos visiems. Šią patirtį naudojant, Jūs mokotės ir tai padeda pasirinkti.

259. Kodėl yra reikalingi tokie žmonės, kurie savo gyvenime daro klaidas, ar toks žmogus yra reikalingas Žemei?

Taip, reikalingas. Žemė – tai mokykla. Jūs – mokiniai. Mokykloje yra neleidžiama daryti to, kas jai gali pakenkti. Taip ir čia. Mokykloje viską stebi direktorius, mokyklos vadovybė ir mokytojai. Žemėje irgi. Jūs esate ne vieni. Jūsų klaidos tai irgi Jūsų patirtis, tiesiog prie to jūs papildomai gaunate ir „mėlynių“. Taip nutinka vaikams labai dažnai. Už mėlynes mūsų tėvai nebara, tačiau kada jas stipriai skauda, jie padeda sumažinti šį skausmą. Taip ir Žemėje. Mes ir Jūs mokomės. Mokytis reikia gerai. Blogas mokinys, bus visas guzuotas ir mėlyniuotas. Kartais jie susilaiko, tam, kad po to atsirasti iš karto, tada būna labai skauda ir šio skausmo neina sumažinti. Toks žmogus šito nusipelnė, nes jis pats to norėjo, kad jam skaudėtų.

Daugelis bando savo skausmą perduoti kitiems. Tai yra didelis nusižengimas ir Pasaulio taisyklių pažeidimas. Tada skausmas vėl sugrįš, tačiau bus daug stipresnis. Taip tesis tol, kol žmogus pajus visą skausmą iki galo.

260. Ar Žemei yra reikalingi žmonės su silpna Dvasia?

Dvasia neateina silpna. Ji čia nusilpsta. Priežasčių tam gali būti daug. Pirma iš jų – malonumai. Kiekvienas malonumas žmogui yra duodamas už kažką. Tada tai yra teisinga. Jeigu žmogus pasiekia malonumą kitų sąskaita, tai jis pažeidžia Taisykles, atimdamas iš jo tai, kas priklauso kitam, be kito žmogaus sutikimo. Jeigu atimantis dar ir priverčia su tuo sutikti savo auką iš kurios tai atima, tai jis įvykdo dvigubą pažeidimą. Po to pas atėmusį pradeda mažėti dvasios jėga. Pas jį dingsta norai, nes jo gyvenimo programa pradeda užsibaigti (org. Сворачивается). Toks žmogus būdamas gyvas gali tapti mirusiu. Po to jis labai pradės trokšti gyventi, bet tai padaryti bus toli gražu ne taip paprasta. 

261. Kaip išvaduoti žmones iš miego nelaisvės?

Miegas – tai žmogaus pasirinkimas. Jūs neturite to spręsti už jį. Jeigu jiems bus kažkas reikalinga, jie to paprašys. Tada Jūs galėsite veikti.

262. Faetono planeta. Viena iš gražiausių planetų, buvusių praeityje. Faetone vyko karas. Nesusitvarkę su saulės energijos valdymu ir įvykus termobranduoliniams sprogimams, Faetono planeta susprogo į daug gabalų ir išsilakstė į įvairias puses. Mūsų planeta buvo sunaikinta. Pagal vieną iš šaltinių, Faetonas turėjo 12 palydovų. Dabartiniai Mėnulis ir Plutonas – jo buvę palydovai. Dabartiniai astronomai mano, kad iš Faetono liko asteroidų žiedas. Tačiau yra ir tie, kas prisimena kaip tai įvyko, kaip buvo sunaikinta ši planeta. Ir yra tie, kas irgi prisimena, tačiau prisimena visai ką kitą, kad Faetonas nebuvo sunaikintas, jis ir dabar yra, tačiau slepiasi, ten yra gyvybė ir tai, kad prisiminimai apie jo sunaikinimą yra melagingi ir, kad tai vyko kitoje realybėje. Dar yra viena versija, kad dėl Nemezidės priartėjimo, Faetone įvyko termobranduolinių sprogimų banga ir dėl to jis susprogo. Labai norėtųsi išgirsti tavo nuomonę, apie Faetoną, jeigu tu tokios informacijos/atminties turi (kas yra teisinga ir kas ne, iš to ką išvardinau)?

Faetone karo nebuvo. Ten įvyko linijų pažeidimas, kurios laiko planetos formą. Šis pažeidimas įvyko dėka Faetono gyventojų įsikišimo, kuris tapo netikėtas Visiems likusiems. Viena iš linijų pasidarė labai stipri ir sunaikino planetą. Tai buvo ne termobranduoliniai sprogimai. Susinaikinimas įvyko akimirksniu. Įsikišimas įvyko trokštant valdyti jėgą, kuri atsiranda kartą į 11894 metus. Šios jėgos šaltinis randasi ne Saulės sistemoje, bet joje periodiškai atsiranda (past. trumpiau tariant, saulės sistema periodiškai pro jį praskrenda).

Faetonas nebuvo gimta planeta tų, kas dabar gyvena Žemėje. Tie kas atvyko į Žemę iš Faetono, negalėjo joje gyventi, nes Saulė jiems buvo per daug arti (past. galbūt per didelė temperatūra, protonų srautas). Mėnulis atvestas ne Faetono, o dėka kitų. Tų, kas į Žemę atvyko aukščiau už žmones. Plutonas atėjo iš išorinių Saulės sistemos ribų. Jis – didelės formos skeveldra. Ten gyvybės nėra.

Realybė žmogui viena. Joje Faetonas yra miręs. Kitoje realybėje jis egzistuoja. Ta realybė nėra skirta žmogui. Žinios apie Faetoną yra prieinamos Žemės lauke.

263. Marso planeta. Ar tiesa, kad visi Marsiečiai išmirė? Ar jie tiesiog pradėjo gyventi po Marso paviršiumi, po žeme ir dar ir dabar tenai gyvena? Ar jie dabar gyvena kažkokioje kitoje vietoje (ne Marse)?

Planetoje yra gyvenama. Žemiečiai ten nėra laukiami. Žmonės turi atsisakyti Marso kolonizavimo. Jiems ten leis pabūti tik kažkiek laiko. Po to žmonės pradės sirgti. Seniau Marsas buvo kitoks. Tie kas tenai gyvena, stengiasi išsaugoti likučius to, kuo ši planeta buvo seniau. Maras buvo labiau panašus į Žemę ir arčiau link Saulės, per 0,3 a.v. (1 AV = 149 597 870 km. ), su deklinacijos kampu 15,4.

264. Nežemiečiai (nesvarbu kokios civilizacijos) patys renkasi su kuo susisiekti, ar galima kažkokiu būdu su jais susisiekti?

Jums užtenka žinoti klausimą.

265. Reptilės, reptiloidai, kurie yra minimi įvairiuose senoviniuose šaltiniuose, pavyzdžiui vedose – jie yra Orioniečiai?

Ne. Jie iš Faetono.

266. Norisi sužinoti išsamiau apie būdą, kurio pagalba būtų galima nuvykti prie kokio nors erdvėje vykstančio įvykio.

Reikia sukurti modelį to, prie ko jūs norite nukeliauti. Modelis yra kuriamas, pagal jūsų pasaulyje egzistuojančią formą. Kelias – pokyčiai, kuriuos jums reikia įvykdyti, kad modelis taptų forma. O kelio formą jūs pasirinksite pats.

266A. Remiantis teorija, kad šioje visatoje egzistuoja ciklai, tačiau nėra laiko, galima teigti, kad prie bet kokio įvykio galima sugrįžti.

Tai, bet jis bus ne toks. Jums prireiks jį pažinti. Tai gali būti tik vieną kartą.

267. Kuo yra „unikalūs“ „Indigo“?

Mes ne unikalūs. Mes tokie, kokie esame. Ieškoti skirtumų ir juos rodyti – ne mūsų užduotis.

268. Teko girdėti, kad su amžiumi, indigo netenka savo sugebėjimų, arba skiria laiką kasdieniniams reikalams ir ne dažnai pasitelkia „kitų“ žinias. Ar jūs susitinkate vieni su kitais, palaikote ryšį? Kontaktuojate su savo mokytojais ir artimais žmonėmis, kurie buvo su jumis vaikystėje.

Su amžiumi ateina žinios. Šias žinias reikia pritaikyti. Negalima visą laiką sėdėti mokykloje prie mokyklinio stalo. Dar reikia ir ruošti pamokas. Mokytojai-žmonės yra reikalingi, bet jų pakankamai yra mokykloje. Yra kiti Mokytojai. Su jais mes bendraujame visą gyvenimą, taip pat, kaip ir Jūs. Tarp indigo yra pastovus ryšys, kuris nepriklauso nuo žmonių. Mes taip pat, kaip ir jūs draugaujame ir renkamės su kuo draugauti.

269. Kodėl žmonės sapno metu kalba?

Žmonės sapne kalba dėl to, kad prie savo antrosios realybės priartėja taip, kad jų kūnas į ją pradeda reaguoti. Kalbėjimas sapno metu – tos realybės perdavimas į šitą. Po to, tuo galima naudotis, nes tai buvo perkelta. Tačiau, dažniausiai sapnai yra pamirštami.

270. Gyventi „Piteryje“ – yra netgi išbandymas. Paaiškinkite, kokia yra šio keisto miesto paskirtis.

Peterburgas – ryšio tarp jūros ir žemės miestas. Šis miestas nepriklauso vien Žemei, dėl to jame gyvenančių žmonių pojūčiai gali būti tokie, lyg jie jaustų kažką nesuvokiamo. Tačiau toksai miestas yra įdomus tuo, kad jame yra daug ryšių. Dėl to jis vienu metu net buvo sostine. Peterburge galima stebėti tai, kaip susijungia jūra ir žemė. Tai vyksta ore ir ant žemės.

271. Kai kurie delfinai, kurie bandė, kažkokiu būdu, bendrauti su žmogumi, tapdavo kitų delfinų atstumiami. Dėl kažkokios priežasties, jie pradėdavo nesuprasti tokių delfinų. Va tik kodėl?

Bendraudami su žmonėmis, žmogaus garsus delfinai priima į savo kalbą, nes jiems reikia suprasti tai, ką kalba žmogus. Ne visi iš šių garsų yra delfinų kalbos atveju taisyklingi. Kai kurie iš tokių garsų pažeidžia bendrą delfinų dėmesį, kurį jie turi ir tada tokie delfinai, kurie naudoja tokius garsus turi iškeliauti kuo toliau nuo kitų delfinų.

Jeigu tai palyginti su žmonėmis, tai būtų kažkas panašaus, jeigu žmogus, kuris nesikeikdavo, nekalbėdavo blogų žodžių, pradėtų tai daryti ir kitiems žmonėms taptų tiesiog nemalonu su juo bendrauti ir jie jo pradėtų vengti.

272. Kuo paslaptingas yra - miestas Praga? Kokios ten yra energijos? Kodėl tiek daug keistų žmonių čia susirenka?

Praga turi nedidelę, planetai reikalingą energiją. Ji savyje laiko praeities informaciją, kurioje žmonės būna su malonumu. Praeitis žmonėms – žinios. Dėl to į šį miestą atvykstama tai pajusti ir jeigu pavyks, suprasti žinias. Tai kas yra paslaptis – nusprendžia pats žmogus. Tačiau miestas Praga – atviras.

273. Visai neseniai, vienos mano pažįstamos vaikas, savo motinai prisipažino, kad jis bendrauja su kitais vaikais, o su ja pačia telepatiškai bendrauti negali, nes jos galvoje stovi du milžinai ir nepraleidžia jo minčių pas ją.

Indigo vaikų tarpe yra ryšys, kuris nepriklauso nuo nieko Žemėje. Bendravimas su suaugusiais šiuo metu apsunkintas ir yra stabdomas, nes suaugę naudoja ne savas mintis. Tokiu būdu, jų suvokimas taip pat tampa svetimas (past. ne jų pačių, asmeninis). Tokie žmonės yra nepažįstami vieni su kitais ir jie negali būti draugais. Jie bijo, kad jų mintys taps prieinamos kitiems ir nuo to ginasi. Milžinai – tai jų apsaugos atvaizdai, kurią susikuria patys suaugę, bijodami savęs.

274. Ar Irane bus karas? Jeigu bus, ar tai bus kažko didesnio pradžia (kažko panašaus į atvirą islamo ir krikščionybės pasaulių konfliktą) ar ne ?

Karas bus. Tikėjimai turi susidurti. Tikėjimas yra viltis į pagalbą. Žmonės pradės ieškoti stipraus, o patys taps silpni. Karas sunaikins silpnus. Stiprieji kare ne dalyvaus.

275. Kokios Rusijos vietovės yra pačios saugiausios, ryšium su 2012 metų pokyčiais ir gal gali pasakyti, kas tuo metu nutiks su Novosibirsku ir Sibiru?

Nėra prasmės ieškoti saugių vietų, nes Pokyčiai turi paliesti visus taip, kaip ir turi įvykti. Jeigu jūs pakeisite savo gyvenamą vietą, tai situacijos poveikį jums paversite sudėtingesniu. Šis pakeistas poveikis, gali paliesti ir aplink jus esančius žmones ir juos paveikti daugiau nei reikia. Sibiras ir Novosibirskas patirs pokyčius, kaip ir viskas.

276. Ant kiek yra patikima informacija iš Plejadų (Oris ir kiti šaltiniai, jeigu jis juos žino), ir Adama iš Teloso (Lemūrijos civilizacija po Šastos kalnu)?

Plejados kontaktuoja tik su keletu žmonių. Su žmonėmis bendrauja labiau protingi padarai, bet daugiausiai informacijos spiečiai. Pastarieji – kaip debesys. Ten nėra prasmės kažką išskirti. Plejados stengiasi bendrauti atvirai, tačiau jiems yra sunku pasiekti supratimą su žmonėmis, nes žmonės dažnai viskuo netiki. Dar yra sunku išversti tai, kas yra pranešama iš Plejadų. Oris – vertėjas, tačiau labai prastas. Jis perduoda tik 28% iš ateinančios informacijos. Likusioji informacija yra išverčiama per ilgą laiką arba iš viso neišverčiama. Tuos, kurie yra iš Plejadų, mažai domina žmonės. Jiems yra įdomi mūsų pasaulio tvarka, kuriame žmonės – tik dalis. Plejadų informacija gali truputį įtakoti įvykius Žemėje, kas yra nelabai gerai. Kištis į jūsiškius įvykius yra negalima. Lemūrijos civilizacijos po kalnu nėra. Tai yra išgalvotas dalykas.

277. Kiek arti tiesos mes esame, kas liečia dar nuo mokyklos laikų žinomą informaciją, apie mūsų planetos vidinę sandarą – karštas geležinis branduolys, po to skysta ir išsilydžiusi mantija, kuri tęsiasi keletą tūkstančius kilometrų, po to kieta pluta, kuri yra 40 km. storio?

Tai ne visai teisinga informacija. Žemės viduje yra „gravialas“ ("гравиал") - „masės“ greitintuvas. Žemės pagalba galima patekti į kitus pasaulius. Apie tai pas jus kalba knygų autoriai. Iki jūsų tai darė gyvenę seniau. Aš negaliu tiksliau pasakyti.

278. Kaip Indigo, šiame pasaulyje, suderina savo žinias ir materialų gyvenimą? Ar normalu tai, kad žinant daug to, ko nežino kiti, kartais tenka daryti kažką ne taip, kaip norisi. Ar tokių problemų nepasitaiko?

Labai paprastai: jie nesigiria tuo, kad daug žino. Mokykloje aš dažnai gaunu „trejetus“. Kada prireikia pritaikyti didesnes žinias, nei kokios yra prieinamos žmonėms, to negalima daryti prie visų. Taip galima padaryti žalą jų sąmonei. Tokie veiksmai yra uždrausti. Dažniausiai, tokių žinių netenka panaudoti tokių, kokios jos esa, nes paprastai egzistuoja jų vertimas į prieinamą žmonėms formą. Reikia naudotis tokiu vertimu. Už veiksmų vykdymą, be vertimo, gali nubausti...

279. Kokia yra informacinio lauko prigimtis? Ar dabartinis mokslas gali paaiškinti jo struktūrą (hipotezės apie torsioninius laukus ir pan.)?

Informacinis laukas atsirado iš karto, kartu su Žeme. Jis visada yra surištas su ja ir negali būti atskirai. I-laukas turi savyje žinias, reikalingas visiems, kas ateina čia gyventi. Gyvenantys jame palieka naujas žinias apie gyvenimą. I-laukas yra visada prieinamas gyvenantiems čia. Priėjimą prie jo pašalinti neįmanoma, tačiau galima padaryti taip, kad jo nesimatytų. Tai daro cigaretės ir alkoholis. Tai, taip pat gali daryti ir žmonės, kurie siūlo naudotis tik savomis žiniomis ir baudžia už kitų žinių naudojimą. Mokslas I-lauką paaiškins tik tada, kada jį suprantančių žmonių procentas pasieks 98,4. Iki tol žmonės naudos knygas, kompiuterius, televizorius ir pasakas. Noras tai paaiškinti ankščiau, prives prie nesupratimo ir nepasitikėjimo.

280. Kaip tu nustatai per atstumą procentus, matydamas tik raides ir žmogaus klausiamus žodžius?

Kada žmogus užduoda klausimą, jis save pažymi Žemėje. Po to jį visada lengva rasti, nes savęs daugiau niekas taip nepažymi. Tai kaip save žmogus pažymėjo. Tai ir yra jo procentas.

281. Ar neurolingvistinis programavimas yra geras būdas, sutvarkyti žmogaus vidų ir jo vidinę harmoniją?

Žodžiai atneša žinias. Žinias žodžiuose galima „suvynioti“, o galima ir „išvynioti“ (past. galbūt, turima omenyje, pasakyti trumai ir išskleistai). Naudojantys žodžius turi suprasti, ką jie daro. Visada turi būti supratimas, to ką jie daro, pas tuos kurie šias žinias duoda ir tuos kurie šias žinias priima. Jeigu kažkas to nesupranta, tai toks bendravimas turi būti nutrauktas, priešingu atveju jūs pakenksite kitam.

282. Kiek yra teisinga informacija, kuri yra gaunama astrologijos, numerologijos pagalba (žmogaus likimo paskaičiavimas, pagal gimimo datą ir pan.) ir t.t...? Kuo yra paremti tokios informacijos sutapimai su realybe?

Skaičiai irgi saugoja Žinias. Astrologija perduoda žinias nuo žvaigždžių, kurios yra susiję su Saule. Skaičiuose visada yra daugiau žinių nei raidėse. Kiekviena raidė irgi gali turėti savo numerį/skaičių. Skaičiai visada yra teisingi. Diena, kada žmogus gimsta yra pasirenkama. Gimti – reiškia pradėti gyventi. Gyvenimas – tai likimas ir charakteris.

283. Ar tau patinka žaidimas „S.T.A.L.K.E.R. - Černobylio šešėlis“ ?

Aš nemėgstu tokių žaidimų. Šis žaidimas yra žiaurus. Jame žmogus kiekvieną minutę gali žūti. Jeigu gyvenime nebūtų galima klysti, tai visi greitai išmirtų.

284. Teko girdėti, kad Mėnulyje yra protingų būtybių, kiek stipriai jos mus įtakoja? O gal Mėnulis ypatingai mūsų neįtakoja? Aš vis prabundu, kai ant mano kūno pradeda šviesti mėnulio šviesa...

Mėnulyje proto nėra, tačiau Mėnulis turi informacinį lauką. Jo poveikį jūs jaučiate.

285. Į kur pokyčių metu žmonės iškeliaus iš Žemės?

Jie iškeliaus į tas vietas, kurios bus panašios į jų darbus Žemėje. Tai tas pats, kaip užbaigti ketvirtį mokykloje, o po to gauti metinį įvertinimą.

286. Tai bus panaši į mūsų planetą?

Daugelis keliauja ne į planetas, dėl to, kad planeta – paprasčiausia vystymosi vieta. Kada žmogus viską teisingai sužino, apie gyvenimą planetoje, tai jam nebūna prasmės ateiti į panašų pasaulį. Pasaulių yra labai daug ir pasilikti tik viename iš jų yra labai nuobodu! Šito žmonės irgi nesupranta.

287. Ar jie galės po to sugrįžti atgal?

Jeigu tu išėjai gyventi į kitą pasaulį, tai į Žemę niekada negrįši toks, koks buvai. Tačiau yra galimybė bendrauti su tais, kurie čia liko. Tai tęsiasi tol, kol tai yra reikalinga tam, kuris išėjo. Tada jis pamiršta apie viską, nes Žinios moka keisti savo pavidalą ir keistis. Žinios yra ne pastovios. Pastovios yra Taisyklės.

288. Noriu sužinoti tavo nuomonę, apie enteogeninių augalų vartojimą – kanapių, pejoto, muskato, šalavijo, psilocibinių grybų ir t.t... 

Šių, taip vadinamų Jėgos Augalų vartojimas, išoriniam žmogaus sąmonės kontūrui atveria naujus požiūrius į mūsų būtį, pagreitina asmeninės dvasinės patirties, patirtos praeituose egzistavimuose pasiekimą, kas leidžia pagreitinti įvairių karminių problemų sprendimą; leidžia daug geriau, pajusti subtilių visatos sudedamųjų dalių „gylį“. Visa tai leidžia dvasiai padidinti savo prabudimą, būti daug labiau priežastingu gyvenime, o žmogaus sąmonei – nesustingti. Visa tai daro gyvenimą įdomesniu. O protingas ir saikingas jų vartojimas, duoda organizmui galimybę pilnai atsistatyti. Kiek istoriškai yra žinoma, žmonės tūkstančius metų vartojo šiuos augalus.

(C) 2007-2016 zulus.lt | Pasaulekura.lt

Hey.lt