DĖMESIO! Šiuo metu ši svetainė yra perkeliama į www.pasaulekura.lt. Jeigu kažkokio seniau čia buvusio turinio nepavyko rasti, greičiausiai jis bus jau naujame puslapyje.

Indigo atsakymai 97 - 128

97. O jeigu aš prieš? Jeigu aš prieš, kad 91,84% žmonių žūtų? Jeigu aš juos myliu tokius, kokie jie yra ir nenoriu, kad jie pradėtų sirgti ir mirti, kad užleisti vietą „labiau tobuliems žmonėms“? Į mano nuomonę bus atsižvelgta ir globaliniai pokyčiai bus atšaukti?

Aš suprantu, ką jūs kalbate. Mes neturime to norėti. Tobuli žmonės ateina visai ne taip. Silpnas turi užleisti vietą stipriam – taip galvoja daugelis žmonių. Bet jėga yra ne tame, kad griauti, o tame, kad kurti. Be to reikia suprasti, kad jūs kuriate ne vien sau. Tie, kas įprato kurti tik dėl savęs ir nemato kitų, turi išeiti. Jie neša vienatvę ir beviltiškumą kitiems žmonėms. Jie nemoka elgtis ir galvoti kitaip. Jeigu jie pasiliks, tai jūs irgi būsite vienatvėje. Ne visi žmonės yra tokie, bet tokių yra dauguma. Sirgti ir mirt – reiškia pažinti skausmą ir baimę, kurie tokiuose žmonėse augo visą laiką. Jeigu pas jus šito nėra, tai su jumis tai neįvyks. Jūs kalbate apie sunkiai žmonių suprantamus dalykus. Pas jus yra sava tiesa, kuria jūs tikite. Ją turi ir kiti. Žmonės auga Žemėje, tačiau nesupranta jos. Kaip jūs galvojate, ar ji jus supranta?

98. Kokie yra indigo vaikų tikslai? Tiksliau tų, kas juos čia pasiuntė?

Apie Indigo tikslus jau kalbėjome. Tai tie, kurie padeda pokyčių metu. Indigo ateina patys, ir taip vyksta visur. Indigo – tai nedidelė dalis to, kas gali ateiti. Žmonės irgi yra nedidelė dalis. Mes ateiname iš vienos dalies ir žinome vieni kitus labai gerai, bet čia kiekvienas pamena tik tai, ką gali prisiminti. Jų sugebėjimai yra jų pačių sukurti. Visi mes ateiname gyventi.

99. Ar Indigo vaikai moka meluoti ir ar čia yra melo?

Visi žmonės moka meluoti. To mokina gyvenimas, kuriame jie atsiduria. Indigo irgi moka meluoti. Melas ateina tada, kada žmogus to trokšta. Žmonės vieni su kitais bendrauja taip, kaip sugeba. Jeigu jiems nepavyksta pasakyti taip, kaip moka kitas, tada jie meluoja. Bet tai ne apgaulė, o nemokėjimas pasakyti taip, kaip reikia. Apgaudinėti yra lengviau, tai lengva sakyti, o sakyti tiesą, kaip reikėtų tai daryti, kad kiti suprastų yra sunkiau.

100. Ką gali reikšti (apibūdinti) frazė „Šeši spinduliai“? Su kuo tai gali būti susiję?

Žmogus susideda ne vien iš kūno. Septyni spinduliai sukuria jį kitokį. Tie, kurie turi kūną, tokios sandaros nemato, dėl to, kad kūnas sukurtas tam, kad išlaikyti pirmą pastatymą (rus. построение). Žmogus susideda iš Šviesos. Jis ne įvairiaspalvis. Vienas spindulys nustojo žmonėms duoti jėgą. Tai Tiesos spindulys. Dabar žmonės visada netikės tuo, kas paprasta ir suprantama. Ieškoti tiesos taps beveik neįmanoma. Žmonės greičiau nusivils gyvenimu ir sieks numirti. Kada nebus teisybės, visi bijos, kad jiems visi meluoja. Baimė pakeis septintą spindulį ir sugriaus likusius. Kuo daugiau žmogus bijo, tuo stipresnė baimė. Jeigu jūs bijosite, kad jus užmuš, tai žudyti pradės dar daugiau.

101. Tu juk supranti, kad skaičiai, apie kuriuos mums kalbi – nieko mums nereiškia, nežinant darbo su jais specifikos – tas pats, kas skaityti nepražystamas raides. Papasakok mums apie juos.

Tiems, kas nori suprasti, skaičiai paaiškina. Tai ne užsienio kalba. Tai pokalbis kitame pavidale.

102. Pasakyk prašau, pats faktas to, kad Indigo, tame tarpe ir tu, duoda žmonėms informaciją, apie artėjančius katastrofiškus pokyčius, tam tikra prasme nėra šansas tam, kad žmonės laiku „atsigautų“, pakeistų savo santykius tarpusavyje ir kas liečia mūsų planetą. Ar pakeistumėte šį įvykių scenarijų į labiau švelnų, labiau gailestingą? Kiek stipriai šis scenarijus to kas turi įvykti, yra iš anksto nuspręstas šiandieną?

Jūs turite 4 kryptis. Penkta užsidarė visai nesenai. Žmonės jų neišnaudoja, dėl to, kad netiki. Jie prastai jaučia tai, kas jau beveik visiems aišku Žemėje. Įvykiai negali tapti geresniais. Jie bus vienodi visiems. Žemės gamta moka keistis. Tą patį moka ir Žemė. Žmonės nesupranta, kodėl ji tai daro, dėl to, kad vis dar nesuprato, kodėl keičiasi gamta. Tai žemės pasakojimas, apie tai, kas su ja vyksta. Žmonės nesupranta tokios kalbos. Jiems atrodo, kad paukščiai tiesiog čiulba, o žvėrys urzgia ar miaukia. Tai ne tiesa. Jie kalba kiekviena dieną su jumis, vienas su kitu. Kada šlama medžiai, tai irgi kalba. Visus garsus, vystančius Žemėje galima išvesti kaip Žemės kalbą. Žmonės klausosi tik stiprių riksmų, kada kažkas griūna, krenta ar trenkiasi. Dar žmonės girdi katastrofas. Tada neilgam jie tampa sugebantys girdėti ir suprasti daug ilgiau, bet po to vėl apie tai pamiršta. Žemė kiekvieną dieną pasakoja, apie tai kas įvyks. Pokytis jau įvyko. Jis tik ateina iki jūsų. Jame jūs praeityje, o tai ateityje. Jūs jo niekada nepamatysite pilnai, bet pajusite. Kada jūs pasikeisite, Pokytis dings. Jeigu jūs pakeisite tarpusavio santykius, tai padėsite sau greičiau suprasti, kaip reikia keistis ir padarysite tai geriau už kitus. Likusiems teks susitaikyti su tuo, ką jiems pasiūlys. Daugeliu tai bus nemalonu.

103. Ką tu manai apie sapnus? Ir kaip sapnas gali pasikeisti, ryšium su blyksniais ir pokyčiais?

Sapne žmogus gyvena pusė gyvenimo. Sapne ilsisi tik kūnas ir tai ne pilnai. Sapnas – tai galimybė žmogui padaryti tai, ką jis nori padaryti tikrame pasaulyje, kur randasi kūnas. Sapne jūs galėsite surinkinėti modelius, kaip konstruktoriuje. Jeigu jie bus surinkti teisingai, jie pradės veikti ir greitai atsiras ir tikrame pasaulyje. Kiekvienas iš mūsų moka konstruoti, bet kažkodėl konstruoja tai, kas greitai genda. Tokių daiktų pas mus daug, o tampa reikalingais dar daugiau. Jeigu viskas pradės gesti, tai jūs susipainiosite. Kad daiktai negestų, juos reikia gaminti gerai. Gerai daro tie, kurie tai daro patys. Tačiau yra tokių, kurie sako, kad darė patys, o iš tikrųjų už juos tai darė kiti. Net jeigu bus padaryta gerai, tai vis tiek greitai suges, todėl, kad jis pasakė ne tiesą ir pats nemoka to daryti ir sugadins daiktą. Jeigu jis tai saugos, tai turės pats kažką padaryti.

Dabar sapnai tampa labiau stiprūs. Tačiau mažai kas gali juos prisiminti. Tai ką tenai veikiate, labai skiriasi nuo to, ką jus darote tikrame gyvenime. Sapne negalima jaudintis ir daryti staigių judesių. Jeigu jūs matote šviesą, tai ji turi būti švari. Neikite į stiprios žalios šviesos pusę!

104. Kaip tu aplamai matai žemės ateitį (visumoje)? ...ar viskas pasikeis ar liks, kaip dabar.

Žemė nebus tokia, kokia dabar. Jos neis atpažinti. Visa kita jūs patys pamatysite.

105. Kas yra dievas? Kodėl sukurtas Pasaulis? Koks motyvas?

Dievas – tai tai, ko žmogus nemato, bet vėliau ar ankščiau prie to prieis. Dievas – tai patys žmonės. Išorėje dievo nėra.

Žmonės sukūrė savo pasaulį, kad matyti pažinimo tikslus. Kada šių tikslų pasiekti nepavyksta, pasirodo Dievas. Kuo stipresnis Dievas, tuo silpnesni žmonės. Kuo stipresnis tikėjimas, tuo arčiau dievas. Tačiau dievo žmonės niekada nepasieks ir niekada nepažins, tam yra sukurtas pasaulis, kuriame jie gyvena. Ši mįslė yra suvokiama tik po išėjimo iš Žemės.

106. Ką tu manai apie gyvūnus, šunis, kates ir t.t... Kaip tu jauti juos ir kaip teisingiausiai žmonės turėtų elgtis su jais? Ar tiesa tai ką kalba, kad jie savo energetika gali gydyti, ar ne... Kaip tu manai?

Gyvūnai tai tokie pat gyventojai, kaip ir žmogus. Su jais reikia elgtis kaip su kaimynais. Kaimynai turi gyventi draugiškai ir nekenkti vienas kitam. Visi gyvūnai moka kalbėti, bet žmogui jų kalba nesuprantama, dėl to, kad žmonių sąmonė nepritaikyta suprasti tokią kalbą. Jiems atrodo, kad gyvūnai tiesiog skleidžia garsus. Paukščio čiulbėjimą sulėtinus keletą kartų, galima išgirsti atskirus žodžius jų kalba. Kalbant žmogui, paukštis girdi ilgą ir lėtą garsą. Žmogus girdi nedaug, daugelis gyvūnų girdi daug daugiau per trumpą laiko tarpą. Greičiausiai bendrauja ir klauso banginiai ir delfinai. Delfinai draugiški žmonių atžvilgiu, bet jie nesupranta, kodėl žmonės gadina vandenį ir kai kuriuos iš jų paima visam laikui. O banginiai niekada nesielgs gražiai su žmonėmis.

Daugelis gyvūnų moka rasti gyvybės srovę ir ja naudotis. Žmonės tai supranta, kaip jų sugebėjimą gydyti. Iš tikrųjų gyvūnai perleisdami gyvybės srovę per save, ją sustiprina ir padeda nuplauti žmogaus ligas. Kai kurie žmonės tai irgi moka daryti, bet daugelis pasirenka gydymą (greičiausiai turima omenyje tabletes). Gydymas silpnina žmogų, jis nustoja kovoti ir miršta vis ankščiau. Kažkodėl tie, kas išmoksta naudoti gyvybės srovę, daro tai už pinigus ir vadina tai gydymu. Katės ir kiti gyvūnai tai daro už dyką, kitaip galima numirti. Man nesuprantama, kodėl žmogus parduoda mirtį ir vaistus nuo jos, kas iš esmės yra vienas ir tas pats. Kada žmogus kitam žmogui parduoda gyvybę, jis elgiasi neteisingai: Gyvybė neturi kainos, kainą turi tik Mirtis. Gyvūnai nemoka pirkti ar parduoti.

107. Pokyčių (katastrofų) rezultate... Daugelis iš radioaktyvių atliekų saugyklų bus pažeistos... To rezultate daugelis žmonių bus apsinuodys radiacija... Ar yra galimybė save apsaugoti nuo radiacijos ir nuodingų medžiagų... Jeigu tai įmanoma, tai kaip?

Jūs turite išmokti naudoti gyvybės srovę. Tai padaryti galite tik jūs patys. Niekas nepasakys. Priešingu atveju žmonės nesupras, kas yra mirtis ir toliau ją bandys...

108. Tu minėjai, kad žmonės užsimanys mokytis, bet tai vyks ne vien mokyklose. Kur jie mokysis?

Jie mokysis iš Žemės. Ten slypi daugiau žinių, nei duodama mokykloje. Mokytis galima ne vien ant Žemės. Tai vyksta tada, kada žmonės suvokia to poreikį. Jeigu jie nenori – jų neverčia.

109. Yra tokia nacija, kaip žydai. Kokį vaidmenį ši nacija vaidins šiame perėjime prie aukštų vibracijų?

Žydai buvo vieną kartą perkelti į Žemę. Apie tai pasakojama Biblijoje. Jie turėjo žinias, kaip valdyti orą, vandenį ir žemę, tačiau po to jie šių žinių neteko, nes įrenginys, kurį jie su savimi atsinešė sulūžo. Kaža žydus surado, jie buvo ant tiek pasikeitę, kad juos paliko gyventi toje vietoje, kurią jie surado. Dabar žydai beveik kaip visi ir nieko ypatingo ne padarys.

110. Ar teisingai aš suprantu, kad po pokyčių Žemėje, neliks nieko kas turėtų pilnai materialų kūną. Juk pati Žemė pereis į aukštesnį vibracijų, energijų lygį, pokyčiai, kūnas ir pan.

Po pokyčių liks nedaug žmonių. Jie sirgs ir pasveiks ne greitai. Ligos žmones privers būti arba stipriais arba juos numirti. Likusieji išmokys savo vaikus ir kitus to ką patys žino ir taip pat išeis. Tai kas vyks Žemėje, žmonėms mažai rūpės. Jų žinios atsidurs kitoje vietoje.

111. Kodėl nedaugelis gali prisiminti savo sapnus? Kaip juos atsiminti?

Kad atsiminti sapną, reikia mokėti nesijaudinti. Atsikėlus iš karto, negalima bandyti prisiminti to, ką reikia padaryti šiandien ar rytoj. Kai tik apie tai prisiminsite, sapnas dings, nes jūsų mintis stipresnė už jį. Sapnas gali atsirasti kaip mintis, bet tada sapną reikia užlaikyti galvoje. Tai padaryti paprasta. Įsiminkite pagrindinę sapno detalę. Pagal ją sapnas pats atsivers. Jeigu tai daryti neteisingai, tada išnyks ir ji ir pats sapnas.

112. Kuo yra pavojingas ėjimas į stiprią žalią šviesą?

Stipri žalia šviesa priverčia žmones negalvoti. Žmonėms atrodo, kad tai yra labai gerai. Kai tik tai įvyksta, žalia spalva pakeičia gyvybės srovę ir žmogus greitai numiršta. Be to ji taip gali įtakoti ir kitų žmonių, aplinkinių mirtį, manant, kad taip daryti yra gerai.

113. Kaip galima būtų paaiškinti tai, kad žemėje egzistuoja keletas žmonių rasių? Kaip jos atsirado? Kuri iš rasių yra pati seniausia?

Keleto rasių prireikė, kad sukurti žmones, kurie galėtų gyventi daugelyje Žemės vietovių. Tada ir dabar sąlygos buvo ne vienodos. Pati seniausia rasė: arijai. Kiekviena iš rasių buvo sukurta panaudojant žmonių kūnų konstruktorių. Šiame konstruktoriuje buvo ir žmogaus dvasių detalės. Šiuo metu konstruoti yra neleidžiama, dėl to, kad jau yra sukurti reikalingi žmonių tipai.

114. Kiek stipriai skiriasi senovės ir dabartinių žmonių gyvenimas? Ir kuo?

Senieji žmonės atsirado 15-17 tūkstančių metų atgal. Seniau žmonių nebuvo ir nebus. Jų gyvenimas buvo įdomesnis ir paprastesnis, nei dabartinių žmonių. Įdomesnis dėl to, kad jie mokėjo keliauti tarp pasaulių. Dar pas juos buvo tai, ką jūs vadinate burtais. Taip pat jie mokėjo kurti pasaulio dalis ir suprasti visą Žemę. Blogai buvo tai, kad jie stengėsi kuo ilgiau gyventi ir nuo to numirė. Žemėje negalima siekti gyventi ilgai. Ji tam nepritaikyta.

115. Kas įkūrė Egiptą?

Egiptą sukūrė I3211 (rus. И3211). Tai taškas S3214, kuris randasi avino žvaigždyne. Piramidės – antenos. Jos perduoda informaciją, kada jas įjungia. Šiuo metu piramidės yra įjungtos.

116. Slavų tautų likučių yra rasta Vokietijoje, Pakistane, Turkijoje ir Indijoje. Ar ši informacija yra teisinga?

Slavai atėjo iš už vandenyno, iš vakarų. Tai ką jūs išvardinote yra teisinga. Tai vietos, kur dalis jų pasiliko.

117. Kas nutinka su žmogumi po mirties?

Miršta tik kūnas. Tai kuo jūs esate, nemoka numirti. Mirtis sutinkama tik nedaugelyje pasaulių, panašių į mūsų. Tačiau kitur taip pat yra negyvenama ilgai. Kada jūs klausiate apie gyvenimą, jūs klausiate apie tai, kaip išspręsti užduotį, kurią jūs pasiėmėte sau šiame gyvenime. Atsakymus į tai galima gauti tik pačiam, kitaip užduotyje nebus prasmės. Užduočių sprendimas – vienas iš būdų tapti protingu ir išmokti suprasti Kitą.

118. Ar spalio mėnesį kas nors nutiks su Žeme ir žmonėmis?

Ne. Su Žeme nieko nenutiks. Tačiau Žemei darosi sunku išlaikyti vandenynus.

119. Ar tu žinai apie sąveiką, žmogaus sąveiką su kristalais ir mineralais? Kokie akmenys ir mineralai gali padėti žmogui praeiti artėjančius pokyčius ir išbandymus?

Mineralai yra susijungę su žmogumi ištisai. Naudingi tie, kurie gali surinkinėti saulės ir kitą šviesą. Pavojingi tie, kurie veikia kaip magnetai. Namai, kuriuos stato žmonės yra labai pavojingi, dėl to, kad naudojamos ne tikros medžiagos. Pati geriausia medžiaga – plyta. Taip pat gera medžiaga yra akmuo ar jo gabalas. Medis – trumpalaikė medžiaga. Jeigu ateis stipri šviesa, tai jus išgelbės tik žemė. Jos giluma – nuo 12 metrų.

120. Kas vertina šiame pasaulyje įsikūnijusių „dvasių“ veiklą? Kaip aš suprantu, tai kažkokio lygio esybės (dvasios), kurioms nėra būtinybės įsikūnyti, kaip žmonėms. Ar taip? Kokį lygį jos yra pasiekę ir kaip tai jos pasiekė?

Žmogaus dvasios veiklą įvertina sistema, o ne atskiros esybės. Šis laukas yra apsupęs žemę. O tie kas vertina Žemę yra jos kūrėjai. Jie tapo tokiais, po to kai suprato, kad visas pasaulis yra Sfera, Rutulys. Kada linija susijungia su pačia savimi, ji tampa begalinė ir praranda prasmę.

121. Kaip teisingai apsaugoti save, nuo nepageidaujamo kontakto jeigu tai būtų nežemiškos civilizacijos ar astralinės esybės?

Negalima sutikti su jais bendrauti, jeigu jūs jos nesuprantate. Kiekvienas pokalbis turi būti suprantamas. Bendravimo metu neturi būti skauda ar nemalonu. Tie, kurie su jumis bendrauja, už jus žino daugiau, dėl to ant jų guli atsakomybė prieš jus. Negalima daryti sau pačiam nesuprantamų veiksmų. Jeigu jus prašo atiduoti jėgas tam, ko jūs nesuprantate, neatiduokite jų. Jums turi sakyti tik tiesą. Apie tai užtenka paklausti.

122. Ar uždeda Dievas (pagal kurio atvaizdą buvo sukurti jo „vaikai“ - pasauliai, dvasios ir visa kita) kokius nors apribojimus, čia gyvenančiai gyvybei, kurią Jis sukūrė? Jeigu tu manai, kad taip, tai kokius ir kodėl?

Apribojimų nėra ir niekada nebuvo. Visi analogai to, kas mus sukūrė, tai ir yra mes patys. Viskas ką daro žmonės, yra mintys tų, kas juos sukūrė. Taip Kūrėjai gali matyti savo minčių klaidas ir jų teigiamas ir neigiamas puses. Jeigu palikti vien geras mintis, tai jos greitai neteks galios ir taps jokiomis. Jokia mintis nepriklauso niekam ir gali išnykti. Blogos ir geros mintys yra stiprios. Tačiau jos tokios yra tik žmonėms. Minčių negalima skirstyti į blogas ir geras. Mintyse tų, kas sukūrė žmonės, niekada nebuvo nieko blogo. Paprasčiausiai ne viskas, kas yra sukurta, patinka žmonėms. Ne visi jie taip pat tai suvokia. Tai gimdo mintyse skirtingumą.

123. Įsikūnijimų esmė – išmokti „pamokas” ir papildyti esybės (Dvasios) patirtį. Ar gali pačio mokinio Dvasia pasirinkti sau pamokas, ar tik jo „mokytojai“ gali jį nukreipti? Ar galima situacija, kad mokytojas vertina savo mokinį ne objektyviai ir duoda ne tas pamokas, kurios jam yra reikalingos? Pvz. specialiai, prieš jo valią ar nesąmoningai. 

Jeigu mokytojas padarė klaidą, jam daugiau neduos mokinti. Jis bus pervestas į mokinius. Kiekviena mokytojo klaida pažeidžia pasaulio tvarką. Žmogus gali rinktis tik tai, kaip panaudos pamokos laiką. Tačiau pamokoje jis privalo dalyvauti. Jeigu žmogus vengs pamokų, tai jis bus paliktas gyventi dar kartą. Mokytojas padeda mokiniui tyrinėti gyvenimą, bet niekada nieko nedaro už mokinį. Mokytojas duoda tik tas pamokas, kurias reikia duoti. Visa kita siūlo dvasios, kurios randasi šalia jūsų. Jų užduotis - ne mokinti, bet pasinaudoti jūsų žiniomis, dėl to, kad jie patys mokytis nenori.

124. Ar tiesa, kad visi (Indigo ir „Crystal“ vaikai) laukia kažkokio signalo iš šono, kad dėl vienos svarbios užduoties planetai Aktyvuotis...?

Taip. Toks signalas ateis, bet ne dabar. Tai kas pasikeis, jūs pastebėsite. Tai padarys žmonėms žalą.

125. Pagal kai kurios pranešimus yra žinoma, kad po visų Pokyčių, šioje planetoje paprasčiausiai bus neįmanoma gyventi ir žmones, kurie sugebės išgyventi, surinks Nežemiškų aukštesnių būtybių kosminiai laivai... Ir tik praėjus tam tikram periodui laiko, šioje Planetoje žmonės vėl bus apgyvendinti, žinoma pagal asmeninį pasirinkimą. Ar tai tiesa? 

Apie visus Žemės laukiančius pokyčius, tie kurie gyvena šalia mūsų žino. Po įvykių jiems nereiks čia atskristi ir gelbėti išgyvenusiuosius žmones. Jie tai gali padaryti ankščiau. Atvyks tie, kurie gyvena už ribos. Jie nežino tikslaus laiko ir pavėluos. Žmonės jų pasaulyje gyventi nesugebės, bet dėl jų jie gali sukurti dirbtines sferas. Jos bus mažos ir greitai atsibos. Kad grįžti atgal, žmonėms prireiks pakeisti organizmą.

126. Kur tu gyvensi artimiausius 5 metus? Ar turi draugų, bendraminčių kituose šalyse?

Aš gyvensiu Rusijoje. Tai gera šalis, nors kartais žmonėms šioje šalyje būna sunku. Tačiau sunkumai yra ir kitose šalyse. Aš galiu bendrauti su draugais iš visų Žemės kontinentų. Tam mums telefonai ar internetas yra nereikalingi. Mes tiesiog paprasčiausiai girdime balsus. Forume bendrauju tik aš vienas, tai tik bandymas, kuris yra daromas pirmą kartą.

127. Kas yra žmogiška esybė, ar gali vieni esybės fragmentai, gyvenantys kituose pasauliuose, įtakoti kitus fragmentus? Ar galima save apsaugoti nuo šio poveikio ir ar galima tai aplamai daryti, o galbūt reikia ar kaip? Kaip esybės energetika yra išskaidyta tarp fragmentų ir kokios ryšium su tuo problemos gali iškilti? Ar gali vienas esybės fragmentas būti paveiktas priežastinio ryšio pasekmių, kurias iššaukė kitas fragmentas, kaip elgtis tokiose situacijose?

Žmogiška esybė – tai vieno ar kelių fragmentų, kuriančiojo minties Projekcijų būsena. Žmogiška esybė yra sąlyginė. Tai ką jūs kiekvieną dieną matote, kaip žmogų yra juo ne pilnai. Žmogus gyvena iš karto keliuose pasauliuose. Šie pasauliai gali būti nepanašūs vienas į kitą. Visais atvejais egzistuoja ryšys. Šis ryšys yra nepanašus į kitus signalus. Taip žmogus gali sužinoti apie save skirtinguose pasauliuose. Jeigu kažkas nori susipažinti, tai jis siunčia savo fragmentą kitam. Šie fragmentai susijungia. Pagrindinis dalykas tokiame ryšyje – žinoti, kad tu ir jis – viena. Pažintys reikalingos tam, kad būtų galima greičiau pažinti gyvenimą ir ne tik jį. Jeigu jūs nenorite susipažinti, tai jums paprasčiausiai to nereikia daryti. Jūsų norai yra svarbiausia. Jeigu jūs pademonstruosite susidomėjimą, tai pažintis įvyks.

Daugeliui įdomu kas bus toliau, dėl to jie susipažįsta su tais, kas jiems dažniausiai trukdo suvokti pasaulį (įtariu kalba apie būrimus). Tai daroma todėl, kad tokios pažintys yra labai lengvos. Jūs galite nepataikyti žodžiais, dalyku ar pojūčiais – tai vienas ir tas pats. Esybės energetika, įvairiuose fragmentuose yra paskirstoma skirtingai, nors yra bendros reikšmės: nuo 1 iki 13 fragmentų - 15%, nuo 14 iki 18 - 19%, nuo 19 iki 24 - 11%, nuo 25 iki 26 - 1%, nuo 27 iki 34 - 30%, nuo 35 iki 76 - 19%, nuo 76 iki 1014 - 5%. Nuo 1014 iki 1100 — nuo 1% ir mažiau.

Toliau prasideda griaunančios esybės. Visos nurodytos reikšmės turi būti ne žemesnės. Jeigu jos bus žemesnės, tai žmogus numirs. Jeigu jos bus aukštesnės, tai žmogus nesugebės suprasti ir jam reikės gimti dar kartą. Fragmentai gali veikti vienas kitą ne daugiau kaip 1,5%. Stipresnis poveikis užmuštų žmogų. Žmogus gali naudoti tik 10% vykdant poveikį. Taip pat žmogų gali veikti tik 10% svetimo poveikio. Viso bus 100 veiksmų. Šis skaičius yra naudojamas matematikoje. Jeigu jus bando veikti stipriau, tai jums bando pakenkti.

Kad tai neįvyktų, pasidalinkite kitų fragmentų energijos kiekiu. Žmogus žūsta greičiau, jeigu nemoka dalintis. Jeigu jūs nemokate dalintis, apie tai galima paklausti. Klausime išvardinkite fragmentus, kurie tapo per daug dideli. Jeigu jūs apsirgote, tai jokiu būdu nesidalinkite. Tokiu metu, tai kuo jūs pasidalinsite, taps per daug silpnas ir gali susilpninti likusiuosius.

128. Kas yra angelas-sargas, kaip jis veikia?

Angelas-sargas – tai jūsų mokytojas. Pasitikėkite juo. Jis žino apie jus viską. Jis yra jūsų pagalbininkas, paskirtas kūrėjų. Jeigu jis jums yra nereikalingas, jis dingsta ir apie save neprimena, tačiau ir toliau jis jums padės. Į jūsų gyvenimą jis niekada nesikiša, dėl to neprašykite jo ką nors padaryti už jus. Angelo-sargo atsakymai visada yra tikri.

(C) 2007-2016 zulus.lt | Pasaulekura.lt

Hey.lt