DĖMESIO! Šiuo metu ši svetainė yra perkeliama į www.pasaulekura.lt. Jeigu kažkokio seniau čia buvusio turinio nepavyko rasti, greičiausiai jis bus jau naujame puslapyje.

Arijų žinios – Žmogaus vystymasis

HiperborėjaŠių žinių paieška, yra vienas iš mano „arkliukų“, kaip ir labai žila senovė ir jos žinios, bei technologijos. Tačiau jų rasti yra labai sunku, nes per daugelį amžių, tūkstantmečių ar aeon'ų, jų beveik neliko Europoje. Dėl to, tenka ieškoti kitur, pvz. Indijoje, tolimuose rytuose, slavų, etruskų kultūroje ir t.t...

Žiloje senovėje, kai dar neegzistavo įvairių Europos šalių, kai baltieji žmonės, kaip manoma,  persikėlė į šiuos ir kitus kraštus Hiperborėjos, kai dar nebuvo tokių tautų, kaip pvz. lietuviai, rusai, švedai, vokiečiai ir t.t... ar pvz. baltai, prūsai, kuršiai. slavai ir t.t... Kai visa baltoji rasė skaitėsi viena tauta! Ateidami iš Hiperborėjos, arijai atsinešė daug žinių. Dalis jų keliavo gan toli ir nepasiliko Europoje. Dalis jų pasiekė tokias vietas kaip Egiptas, Indija, Kinija, tolimos Sibiro ar dabartinės Rusijos žemės. Tenai šių žinių trupinėliai ir išliko, kur mažesnį poveikį darė įvairios pasaulinės religijos, kaip pvz. katalikų bažnyčia ir pan.

Kadangi, vienu didžiausių šių senovinių žinių priešų buvo, Echnatono dėka, atsiradusi monoteizmų triada (krikščionybė, judaizmas ir islamas), kurioms tik trukdė visos kitos filosofijos ar žinios. Dėl to, šios religijos, jas be gailesčio iš visur naikino (pvz. degindami senovines žinias, kartu su Europoje buvusiais žyniais, taip vadinamomis raganomis ir pan.). Šios žinios išgyveno tik nutolusiose planetos vietose, kur šių religijų įtaka buvo minimali, kur jie nepajėgė užkariauti tautų jėga ar savomis idėjomis!

Arijai

Arijų civilizacija, kaip manoma, buvo dar labiau išsivysčiusi nei dabartinė mūsų civilizacija. Tik tai buvo senosios civilizacijos, prieš reformaciją, kada civilizacijos variklis slypėjo dvasingume ir tuo pačiu dešiniame smegenų pusrutulyje, o ne moksle, technologijose ar kairiame smegenų pusrutulyje. Dėl to, mums yra labai sunku suprasti senovinį paveldą, nes jį mokslininkai bando suprasti per kairiojo smegenų pusrutulio prizmę (logika ir struktūra). O juk prieš tvaną egzistavo dvasinio pagrindo civilizacijos, kurios, mano manymu, daug daugiau visko žinojo, sugebėjo ar išmanė, bet aišku savaip... Ne taip kaip tai supranta mūsų kairiapusrutulinės civilizacijos atstovai. Nors tai jau kita istorija...

Šių žinių šaltinis

Pirmiausiai, viskas kas yra slavų palikimas, tuo pačiu yra ir etruskų palikimas. O jeigu žiūrėti dar senesnius laikus, tai ir arijų ar mūsų bendrų protėvių palikimas. Dėl to, siūlyčiau nesibaidyti šių žinių, vien dėl to, kad jos išliko Rusijoje ar Ukrainoje. Panašiai kaip ir joga, cigunas ar kovos menai, tai irgi mūsų protėvių, arijų žinios. Jos tiesiog išliko tolimuose rytuose, už ką jas išsaugojusiems indams ar kinams didelis ačiū. Jie šių sistemų nesukūrė, o tiesiog jas išsaugojo.

Kazokų SPASMes visi esame kilę iš arijų, tiek rusai, tiek ir visi kiti baltieji žmonės.

Šias žinias sužinojau iš daugeliui pusiau mitinės slavų saviugdos ir bekontaktės kovos sistemos, kurią šiuo metu aktyviai naudoja Rusijos karinė žvalgyba (GRU), spec. pajėgos ir kai kurie kiti Rusijos elitiniai spec. padaliniai. Jie ją ėmė iš senovinės kazokų SPAS sistemos, kuri turėjo dvi kryptis, tiek fizinę, tiek ir ezoterinę. Nors ezoterinė kryptis buvo beveik neišlikusi ir tik iš įvairių senovinių šaltinių yra po truputį atkuriama. Na ir patys kazokai, jų gimtinė, jeigu neklystu Ukraina, buvo apipinti įvairiausiomis legendomis ir nuo žilos senovės, garsėjo kaip galingi magai, kurių net jokia kulka neimdavo! Tai labai galinga sistema!

Čia nebus pateikta kovinė sistemos dalis. O tik bendras žmogaus vystymosi, nuo gimimo, aprašymas. Kuris, mano manymu, yra labai svarbus kiekvienam žmogui ar vaikui, kad jį teisingai vystyti nuo mažens. 

Aukso pjūvis (Fi)

Visa ši sistema veikia pagal universalią visatoje sakralinę geometriją, aukso pjūvio ar dieviškos proporcijos, dar vadinamos Fi ar Fibonacci sistemą. Pagal šią geometriją ar vibraciją, visatoje yra konstruojama viskas, tai ir augalai, gyvūnai, žmogus ar įvairi kita gyvybė. Tai aktualu visuose integracijos lygmenyse. O pati Fi, skaičiuojasi labai paprastai – du paskutiniai sekos skaitmenys sudedami, kad gauti sekantį skaičių, pvz.: 0+1 = 1, 1+1 = 2, 1+2 = 3, 2+3 = 5, 3+5 = 8, 5+8 = 13, 13+8 = 21 ir t.t...

Aukso pjūvis, dar vadinama kaip dieviškoji proporcija, Fi, Fibonacci ir t.t...

Šios sistemos atveju, žmogaus amžiaus etapai skirstosi pagal šiuos, dieviškos proporcijos skaičius.

Bendri vystymosi sistemos principai

Be dieviškos proporcijos, dar šioje formulėje dalyvauja ir kryžius, kuris suskirsto visą spiralės formos vystymąsi į ketvirčius, tam tikras sferas, stichijas ir t.t... Tokiu būdu, skirtingi žmogaus augimo etapai, pagal centre išdėstyto kryžiaus geometriją, patenka į atskirus kryžiaus ketvirčius ar sferas.

Žmogaus vystymosi ketvirčiai

Žemiau išvardintos ketvirčių reikšmės

SferaElementasFunkcijaBažnyčios kanonas
ErdvėŽemėFizinis pasaulisSūnus
LaikasVanduoMeilė ir socialinės sąveikosŠventoji Marija, Kristaus motina
EnergijaUgnisŽinios, mąstymas ir mentaliniai dalykai (logika - kairysis smegenų pusrutulis)Šventoji dvasia
InformacijaOrasVaizdiniai, dvasiniai ir sąmonės dalykai (vaizdinis mąstymas - dešinysis smegenų pusrutulis)Dievas, tėvas

Konkrečiame etape, konkretus aspektas būna pirminis ar pats svarbiausias. Jeigu jūs pvz. esate vaizdinių etape, tai nereiškia, kad energijos tenai nebus. Tai tik reikš, kad vaizdiniai yra prioritetas.


Žmogaus vystymosi etapai (pagal amžių)

Žemiau pateikti skaičiai, reiškia amžių, žmogaus gyvenimo metus, kas suskaidyta į tam tikrus etapus, pagal saulės pjūvį, koks konkrečiais gyvenimo metais, konkrečiame gyvenimo etape yra žmogaus vystymosi akcentas.

0-1 - Vaizdiniai ar dvasia - Dvasiniai dalykai, dievo atvaizdas

1-1 - Protinis vystymasis - vaikas bando pažinti pasaulį ir šventąją dvasią

1-2 - Socialinis vystymasis - vaikas pradeda reaguoti į žmonės, šypsotis, kažką kalbėti ir t.t...

2-3 - Fizinis vystymasis - kūno masės augimas, vaikas pradeda bėgioti, vystosi fiziškai ir t.t...

3-5 - Vaizdiniai ar dvasia. Svarbu, kad šiame etape vaikas vystytų vaizdinį mąstymą. Jeigu čia kišti loginį mąstymą, tai sutrikdys visą vystymąsi. Viena maišys kitam. Jam pasakojamos prieš miegą pasakos, pas jį vystosi vaizdinis mąstymas. Jis įsimena paveiksliukus ir raides, bet kaip paveiksliukus ir skaito ne raides, bet paveiksliukus, raidžių vaizdus.

5-8 - Loginis mastymas. Šiame etape svarbu vystyti logiką, analitinį mąstymą. Vaikas turi pradėti skaityti logiškai, suvokiant ne vien raidžių vaizdinius, bet ir ką kiekviena raidė reiškia. Čia jis pradeda ir skaičiuoti, mokytis daugybos lentelę ir t.t...

8-13 - Meilė ir socialinis vystymasis. Pirma meilė žmoguje gimsta būtent šiame periode. Ji po to žmogų maitins iki sekančio meilės etapo, o jis bus tik sulaukus 55 metų. Labai svarbu, kad šiame etape vaikas gautų būtent meilius santykius, kad su juo visi elgtųsi su meile. O jeigu jam nuėjus į mokyklą jis yra mušamas ar skriaudžiamas, tai pas jį sutrinka vystymasis. Jeigu kalbėti apie sportą, tai šiame etape koviniai sportai netinka, pvz. treniruotis kovos menus. Daug geriau tinka pvz. šokiai ir panašios disciplinos.

13-21 - Fizinis vystymasis. Vystosi žmogaus kūnas, fizika, judesiai ir kt.

21-34 - Vaizdiniai ar dvasia. Mokomasi dirbti su pasąmone. O pasąmonė, tai dešinysis smegenų pusrutulis, kuriame yra viskas, pati dieviška programa. Ją įjungus, jums jau niekas negrės.

Kovos menų kontekste, šiame etape vystosi vaizdinis mąstymas, pvz. taip vadinamų „vaizdžių minčių“ (мысль и образ) siuntimas oponentui, ko pagalba galima numušti jo pasąmonės programą, orientiruotę. Pvz. priešininkas mums užsimoja smogti ir pradeda smogti, o tuo metu mes pasiunčiame „vaizdžią mintį“, kad mes pasitraukėme į šoną, nusimuša oponento pasąmonės programa ir jo smūgis nepaliesdamas jūsų nueina į šoną, kur jūsų siunčiama vaizdinė mintis jį ir nukreipė. Taip galima priešininką išversti iš „klumpių“ net prie jo neprisilietus. Ši, labai galinga, kovos menų kontekste „vaizdinė dalis“ vystosi būtent šiame etape.

Magas34-55 - Logika, sąmoningumas. Vėl vystoma kairioji smegenų dalis ir taip pat vystomas subtilaus pasaulio suvokimas, žinios ir energija.

Žmogui sulaukus 55 metų, jis jau turi valdyti dvasią, orą ir energiją. Tada jis jau gali net ir per atstumą energetiškai veikti aplinką, žmones ir kt. Energetiškai sąveikauti su ugnimi, įeiti su ja į sąveiką, medituoti su ugnimi ir t.t... Šiame gyvenimo etape medituojant, atsiveria labai galingi energijos srautai.

(tai kaip tik dabar pats patiriu, mano dabartinių meditacijų metu).

Kovos menų kontekste, šiame etape jau galima nenaudoti vaizdinių, „vaizdžių minčių“, o jau tiesiogiai dirbti su energijos nukreipimais kitur (перенаправлять енергию). Šiame etape išmokstama sąveikauti su priešininko energija, ją nukreipiant tenai kur reikia jums. Pvz. priešininkas jus puola, o jūs jo visą atakos energiją nukreipiate kur nors į dangų ar į šoną ir jis bandydamas pasiekti tą vietą tiesiog griūna ant žemės...

Ši dalis, labai efektyviai veikia realioje kovinėje situacijoje. Nes tada veikia labai stiprūs energetiniai laukai ir labai stiprios energijos. Po galingos priešininko atakos atrėmimo, pvz. kada jis ant jūsų rimtai įtūžęs, jūsų priešininkas gali net mirti... Subtiliame lygmenyje, per nematerialius kūnus, jis tada gaus milžinišką žalą. Dėl to, kuo stipriau jus puola priešininkas, tuo galingesnės energijos darys jam žalą ir tuo ši metodika yra efektyvesnė.

55-89 – Meilė ir socialinis vystymasis. Šiame etape ir vėl įsijungia vandens stichija, meilė ir socialinės sąveikos. Jeigu žmogus teisingai vystėsi, šiame etape jis jau gali valdyti visas stichijas, orą, ugnį ir vandenį. Tada jis pavyzdžiui gali valdyti debesis, juos išvaikyti ar kaip tik surinkti į krūvą, sukelti lietų ar griaustinį.

Kadangi žmogus yra sudarytas 75% iš vandens. O šiame etape, žmogus jau valdo ir vandenį ir dėl to jis gali uždėti bet kokią informaciją ant vandens, pvz. negatyvią – žmogui bus blogai, pozityvią – žmogus pasveiks. Taip veikė įvairių žiniuonių, išminčių ir raganių (ar волхвы) gydymo metodikos. Jie rašydavo vandens paviršiuje, kitaip tariant, informaciją uždėdavo ant vandens. Nuo čia yra kilusi gyvo ar mirusio vandens sąvoka ir t.t...

89-144 - Fizinis vystymasis. Šiame etape, mūsų protėviai, jau transformuodavo savo fizinį kūną.

Kuo žmogus senesnis, tuo stipresnis ir galingesnis

Gandolfas, Žiedų valdovasŠi vystymosi sistema gali paaiškinti ir kai kuriuos kitus dalykus. Pvz. kodėl nuo žilos senovės buvo labai gerbiami įvairūs senoliai. Nes jeigu teisingai vystytis, tai kuo žmogus yra vyresnis, tuo didesnius sugebėjimus ir galias jis valdo. Pvz. 20 metų jaunikaitis, fiziškai gal ir stiprus, bet dar net negali valdyti tokių galingų energijų ar stichijų, kaip pvz. 55-90 metų žmogus.

Kaip ir magais, jauni žmonės net negali būti. Nes dar nėra išsivystę tam tikri subtilūs organai. Jiems dar neprieinamos tokios galingos energijos srovės ir tik su amžiumi šie dalykai žmogui atsiveria.

Dėl to, pagarba vyresniam žmogui, kiek dabar suprantame, buvo ne šiaip mandagumo žestas. Kuo senesnis žmogus, tuo daugiau galių jis turėdavo ir šansų jį įveikti pvz. jaunam žmogui aplamai jokių nebuvo...

Vyresni žmonės valdė tokias stichijas kaip ugnį, orą, vandenį ir galingas energijas, jų transformacijas, energijos nukreipimus ir kt. Kad elementarią, vien tik fizines jėgas turinčio jaunuolio ataką anas galėdavo paversti nieku, panaudoti prieš jį patį ar aplamai valdyti tokio žmogaus kūną, lyg lėlę... Jiems panorėjus, jie sugebėjo iškviesti griaustinį, sutraukti ar pašalinti debesis, užkalbėti vandenį ar žmogų ir daug kitų dalykų. Visa tai buvo teisingo vystymosi nuo mažumės rezultatas.

Šaltiniai

Straipsnio autoriai

Panašūs straipsniai

Dešimt patarimų nuo Šaolin vienuolio, kaip išlikti amžinai jaunu

Šaolin vienuolynasDaugelis žmonių teigia, kad sveikata yra pats brangiausias mūsų turtas. Tačiau ar daugelis iš mūsų gyvena pagal šią taisyklę? Vertėtų tai pradėti daryti nuo šiandien.

Tai vieno Šaolin (Shaolin) vienuolio, kovos menų meistro, patarimai, kaip išlikti sveikam ir jaunam kuo ilgiau:

Dvasinė Evoliucija - Dvasia, Kūnas ir Sąmonė

Kūnas, Sąmonė ir DvasiaYra trys pagrindiniai dvasinio tobulėjimo aspektai, dvasia, kūnas ir sąmonė, iš kurių susideda mūsų dvasinė evoliucija. Šią filosofiją, taip pat, puoselėja Indijoje išlikusi prieštvaninė medicina „Ajurveda“ (Sanskr. „Ajur“ – gyvenimas, „veda“ – žinios).

Kaip manoma, kiekvienas iš šių aspektų, turi individualias savo vibracijas, vibracijų dažnį, ką galima suprasti ir kaip pasiektą tobulėjimo lygmenį. Atvejais, kada šie aspektai yra skirtingai išlavinti, vibruoja labai skirtingais dažniais, tarp jų vyksta didelė vibracinė disharmonija, kurios pasekoje pas žmogų atsiranda įvairios ligos.

Ligų rūšys priklauso nuo konkrečios vibracinės disharmonijos. Pvz. vienu atveju, gal tai bus paprastos ligos ar infekcijos, o kitu atveju galbūt tai bus dvasiniai ar psichikos sutrikimai.

Už ribos - Kaip atverti pasakiškas galias ar pojūčius

Šiandieną nusprendžiau, kad galbūt verta apžvelgti šį klausimą atskirai, atrakinti šią žmonių suvokimo dalį, vien tik tam, kad būtų žinių pilnumas, konkretizuota informacija, suvokimas ir apie tai. Tikrai žinau, kad šia tema domisi daug žmonių. Bet kadangi puoselėju kompleksinę dvasinę saviugdą, kosminio pašviesėjimo kelią, tai šią temą, kaip atskirą, nelaikiau svarbia. Nes dvasiškai tobulėjant ir evoliucionuojant, harmonijoje su visata, jūs vis tiek tai pereisite, jeigu to jūsų dvasinei misijai reikės ir kada to reikės, šios galios savaime jums atsivers ir būtent tokios, kokių jums reikia. Dėl to, šį klausimą gvildenti atskirai, man paprastai atrodo, kad nėra aktualu. Bet reikia padėti ir kairiapusrutuliniams mūsų artimiesiems, kuriems yra sunku suvokti visą paveikslą ir kuriems svarbu būtent konkrečios detalės.

Natūrali medicina

Gydymas žolelėmisTuriu jums pasiūlymą, tai ką mūsų visuomenė ir taip vadinami daktarai vadina "Netradicinė Medicina" - pervadinti visiems laikams į "Natūrali Medicina"! Ir tai labai svarbu!

Kadangi terminas "netradicinė medicina", žmonių sąmonę, pasąmonę ir psichologiją, veikia labai neigiamai, atstumiančiai, diskriminuojančiai ir mano manymu, tai buvo padaryta specialiai! Lyg tai būtų koks raupsuotasis, kurio siūloma vengti! Su tokiu pavadinimu, iš anksto žmogaus pasąmonėje formuojamas neigiamas natūralios medicinos įvaizdis! Kažkas ne natūralaus, ne tradicinio ir pan... Na jeigu "Didžioji farmacija" (vakaruose vadinama „Big Pharma“) yra jūsų biznis, tai jums žinoma aktualu juodinti savo konkurentus - "Natūralią mediciną", smegenis plauti dar ir medicinos studentams, kad jie tapę daktarais iš karto pasąmonės, psichologijos lygmenyje, būtų „zombiuoti“, nustatyti prieš natūralią mediciną ir tik daug patirties turintys daktarai, pripažįsta ir natūralią mediciną! Tai, mano manymu, buvo padaryta tam, kad lobtų „didžioji farmacija“, kad naujai iškepti daktarai, siūlytų būtent jų tabletes, visus tuos nuodus, kad iš to krautųsi turtus farmakologinės korporacijos!

Ką šamanas mato psichiatrinėje ligoninėje

Nežinomas pietų Amerikos šamanas iš Secoya gentiesŠamano ir daktaro Malidoma Patrice Somé požiūriu, psichinės ligos signalizuoja „naujojo gydytojo gimimą“! Psichikos sutrikimai, patiriamos įvairios dvasinės krizės yra būdingos žmonėms pas kuriuos atsiveria nauji sugebėjimai ar pojūčiai, ką jeigu teisingai puoselėti ir nukreipti, toks žmogus gali tapti gydytoju ar žyniu.

(C) 2007-2016 zulus.lt | Pasaulekura.lt

Hey.lt