DĖMESIO! Šiuo metu ši svetainė yra perkeliama į www.pasaulekura.lt. Jeigu kažkokio seniau čia buvusio turinio nepavyko rasti, greičiausiai jis bus jau naujame puslapyje.

Dvasinė Evoliucija - Dvasia, Kūnas ir Sąmonė

Kūnas, Sąmonė ir DvasiaYra trys pagrindiniai dvasinio tobulėjimo aspektai, dvasia, kūnas ir sąmonė, iš kurių susideda mūsų dvasinė evoliucija. Šią filosofiją, taip pat, puoselėja Indijoje išlikusi prieštvaninė medicina „Ajurveda“ (Sanskr. „Ajur“ – gyvenimas, „veda“ – žinios).

Kaip manoma, kiekvienas iš šių aspektų, turi individualias savo vibracijas, vibracijų dažnį, ką galima suprasti ir kaip pasiektą tobulėjimo lygmenį. Atvejais, kada šie aspektai yra skirtingai išlavinti, vibruoja labai skirtingais dažniais, tarp jų vyksta didelė vibracinė disharmonija, kurios pasekoje pas žmogų atsiranda įvairios ligos.

Ligų rūšys priklauso nuo konkrečios vibracinės disharmonijos. Pvz. vienu atveju, gal tai bus paprastos ligos ar infekcijos, o kitu atveju galbūt tai bus dvasiniai ar psichikos sutrikimai.

Kompleksinė dvasinė saviugda

Idealiai tobulėjant, tobulinami visi aspektai vienu metu. Tai yra vadinama kompleksine dvasine saviugda. Šiuo keliu einant, tobulėjimas yra pats greičiausias ir greičiausiai pasiekiami pageidaujami rezultatai. O jeigu kažkoks aspektas apleidžiamas ar degraduoja, bet kiti aspektai tobulinami - gaunasi kažkas panašaus, lyg eiti, du žingsnius į priekį ir vieną atgal... Bendras tobulėjimo progresas, tokiu atveju, gali ženkliai sulėtėti.

Pvz. geras tokio tobulėjimo pavyzdys, etalonas yra Šaolin vienuolyno (Kinija) vienuoliai. Jie dirba fizinį darbą (pvz. augina savo maistą, augalus, ko rezultate jų mityba irgi yra aukštumoje), taip pat užsiima rytų kovos menais, be ko meldžiasi ir medituoja, gieda mantras ir t.t... Tokiu būdu, jie tobulina visus svarbius sveikatai ir dvasiniam tobulėjimui aspektus ir to rezultate, jeigu viskas daroma teisingai, žmogus net iš viso gali nesirgti.

Tiksliau išsireiškus, jeigu paimti pvz. du žmones, vienas iš jų bus dvasiškai ištobulėjęs, pasiekęs aukštumas visuose aspektuose, aukštas vibracijas, o kitas ne. Jiems išgyvenant lygiai tas pačias gyvenimo sąlygas ir įvykius, jų sveikata labai skirtingai reaguos į galimas problemas. Pvz. tas kuris yra nedaug pasiekęs, daug lengviau peršals, pasigaus virusus ar kitas ligas, ilgai jomis sirgs, kol pasveiks, kaip ir daug lengviau apsinuodys, pvz. nuo blogo maisto ir pan... O žmogus, kurio vibracijos yra aukštumoje, daug lengviau praeis tuos pačius sunkumus...

Čakros

Pvz. pats užsiimu dvasine saviugda ir beveik iš viso nesergu. Net jeigu ir pajuntu, pvz. gripo simptomus, sekančią dieną, be jokių vaistų ir net žolelių vartojimo, gerai išsimiegojus, jų iš viso nelieka... O kitą žmogų, toks gripas gali paguldyti į lovą ir savaitei ar kelioms... Apsirgimas vis tik vyksta, bet liga įveikiama daug efektyviau ir greičiau. O jeigu vibracijos būtų dar aukštesnės, tai pagal taip vadinamą traukos dėsnį, kas visumoje yra vibracinių rezonansų trauka, galima iš viso prasilenkti su problemomis, blogais žmonėmis, nelaimėmis ar ligomis. Su neigiamais faktoriais, tada tiesiog prasilenkiama, nes su jais žmogaus vibracijos nebūna rezonanse. Panašiai kaip radjio imtuvas, nustatytas ant visai kito radjio bangų dažnio.

Fizinis kūnas

Fizinis kūnas tobulėja užsiimant sportu, kovos menais ar fiziniu darbu, kaip ir dieta, mityba yra neatsiejama fizinio kūno lavinimo dalis. Idealiausiai yra puoselėti ir aukštesnes mitybos formas ir fizinę veiklą. Таčiau, perėjimui ant aukštesnių mitybos formų, paprastai reikia ir aukštesnių kūno vibracijų. 

Mitybos tipų gidas - išsamus straipsnis, apie mitybą.

Sąmonė

Sąmonę galima tobulinti tobulinant intelektą, logiką, analitinį mąstymą ir t.t... Kaip ir analitinių meditacijų pagalba, kada pvz. analizuojamas jūsų gyvenimas, galimos jo problemos, ieškoma sprendimų, kaip jas išspręsti. Ar pvz. vakare analizuojama tai kas įvyko per dieną ir apgalvojama, planuojama kas bus daroma sekančią dieną. Sąmonė tobulėja ir nuo bendro protinio tobulėjimo, mokslo studijų ir t.t...

Dvasia

Kiekvieno iš mūsų dvasia yra skirtinga ir turi skirtingus poreikius. Kiekviena dvasia, tai lyg atskira galaktika, kuri susideda iš daugybės elementų ir dalelių, turinti savus fizikos dėsnius, savą taisyklių rinkinį, kuris liečia absoliučiai visas mūsų gyvenimo sferas ir aspektus. Kaip ir skirtingų dvasių, gyvenimo misijos, tikslai, pasirinkti dvasinio tobulėjimo, patirties įgijimo būdai, irgi skiriasi. Tačiau meditacija ar malda, visada tam tinka. Žinoma, meditacijų formų irgi yra įvairių ir tai labai priklauso ir nuo sielos išsivystymo ir pasiekto jos lygmens.

Dvasia, dar yra vadinama ugniniu kūnu ir yra glaudžiai susijusi ir su savo energetikos lavinimu, pvz. energetinėmis praktikomis, kaip Cigunas, Joga, Reiki, Tai Chi ir kt...

Viskas yra susiję

Šie aspektai yra glaudžiai susiję, vienas su kitu, lyg būtų surišti kartu. Tobulinant vieną iš aspektų, galimas lengvesnis progresas ir kitų aspektų atžvilgiu. Pvz. pasiekus aukštesnį fizinio kūno lygmenį, jo švarą, atitinkamai didės ir sąmoningumas, bei dvasingumo potencialas. Kaip ir puoselėjant sąmonę ar dvasią, didės fizinio kūno ar dvasingumo potencialai, padidinus dvasingumą, aukštės ir sąmonė, bei fizinis kūnas virs mažiau pažeidžiamu ligomis ir t.t... Kaip kartais girdisi žiniasklaidoje istorijos, kad žmogus pvz. apstojo valgyti mėsą ir sąmonė prašviesėjo. Nors neina pilnavertiškumai kelti kitų aspektų, tobulinant tik kažkurį vieną, bet tokiu būdu tai padaryti yra lengviau. Tas pats ir degradavimas, degraduojant, pvz. fiziniam kūnui, tamsėja ir skursta sąmonė, kaip ir dvasia...

Cigunas

Cigunas, tai Kinų sistema, skirta dirbti su Ci energija. Cigune, su tuo kas yra energija Ci, susidursite nuo pat pradžių ir kiekvienas Ciguno pratimas, visada yra glaudžiau su tuo susijęs ir turi paaiškinimą, kas jį vykdant vyksta subtiliuose planuose, kur dirbama su šiomis energijomis. Ciguno yra įvairių formų, pvz. sveikatingumo Cigunas, skirtas palaikyti sveikatai, sulėtinti organizmo senėjimą, padidinti įvairius gyvybinius potencialus ar kovinis Cigunas, skirtas išvengti didelės žalos mūšio metu, neutralizuoti priešininką ar šias energijas panaudoti atakai ir pan. Ciguną lengviausiai yra išmokti tiems, kas jau yra susidūrę su rytų kovos menais. Nes net ir daugelis sąvokų, kurios naudojasi Cigune, bus jau žinomos iš kovos menų.

Šaolin vienuolis praktikuoja kovinį cigunąKaip Kinijoje yra sakoma, kiek yra Ciguno meistrų, tiek ir Ciguno stilių. Ir nėra kažkokios tradicinės ar netradicinės jo formos, bet kiekvienas žmogus su šiomis energijomis dirba skirtingai, kaip ir skirtingai jas jaučia. Pvz. vienam žmogui, ta pati energijos rūšis gali pasijusti kaip kutulys, kitam kaip šaltis ar karštis, o dar kitam kaip maudimas, badymas ir pan.

Yra trys pagrindinės Ci energijos rūšys. Tai kosminė Ci, žemės Ci ir žmogaus Ci. Dėl to, kai kur Ci vadinama, kaip kosmine energija, kai kur kaip vidinė ar Žemės energija. Tai tiesiog skirtingos šios energijos formos, nors ir jos visos kilę iš vienos. Taip veikia viskas šiame pasaulyje, net ir alternatyviose energetinėse praktikose. Pirmoje eilėje, kosminė energija, kuri vadinama kosmine Ci, pakliūna į mūsų planetą, Žemę ir tada jos paveikta pavirsta Žemės Ci. Žmogus gauna abi šias energijos rūšis, ir iš kosmoso ir iš Žemės ir paverčia jas sava Ci.

Žmoguje ar tam tikrose vietovėse, gali kauptis ir neigiama Ci, kurią Cigune išmokstama pašalinti ir pasikrauti teigiama Ci, kaip ir puoselėti, bei vystyti savo energetinį potencialą. Pvz. Ciguno pratimas - „Didysis medis“, vysto žmogaus energetinę talpą, o didinant savo energetinę talpą, didėja ir sąmoningumas. O padidinta energetinė talpa, taip pat, leidžia ir sustiprinti žmogaus energetinius sugebėjimus, gydomąsias ar kitas galias.

Energija Ci - kinų kalba “Chi”, angl. Qi. Dėl to, Cigunas angliškai rašosi kaip Qigong, kinų kalba tariasi kaip Chi-Gong. O japoniškai, ji yra rašoma kaip Ki (pvz. AiKido – Ai-Ki-Do – harmonija/susijungimas – Ki energija ar dvasia - Kelias ). Pagal indų ar sanskrito tradicijas, ši energija yra vadinama kaip „Prana“. O mūsų protėviai, Europoje, ją vadino „Eteriu“. Mano manymu, šios Ci energijos kilmė, taip pat yra ir elektromagnetinė. Tai lyg požiūris į sveikatą, per elektromagnetizmo prizmę, ko paprastai negvildena, taip vadinama, tradicinė medicina. Nors tai, taip pat yra ir galinga dvasinės saviugdos dalis.

Joga

Joga

Nors ir Jogos, neskaitant keleto pratimų, beveik neteko praktikuoti, tačiau, grubiai tariant, tai sveikatingumo gimnastika, taip pat vedanti į dvasinį tobulėjimą ir darbą su Prana ar Ci energija.

Jogoje, nuo pat pradžių, nėra gvildenamas darbas su energija, kaip pvz. Cigune ir aš turiu įtarimus, kad net ne visi Jogos mokytojai turi pakankamai žinių, kad išmokyti žmogų ne vien gimnastikos, bet ir darbo su energija.

Jogos ar kitų vedinių sistemų, praktikų atveju, Ci energija yra vadinama kaip „Prana“. Dėl to, šiose sistemose visada geriau vartoti terminą „Prana“. 

Greičiausiai, Jogą bus lengviausiai įvaldyti moterims.

Reikia atkreipti dėmesį, kad tiek Ciguno, tiek ir Jogos atveju yra svarbu ne vien darbas su energija, bet dažnai ir patys fiziniai pratimai, kvėpavimo technikos ar gimnastika, taip pat, puoselėja žmogaus dvasinį tobulėjimą ir sveikatą. Į Jogą, taip pat, įeina ir Mudros ar Mantros, kaip ir meditacija ar kvėpavimo technikos (Pranayama, Anuloma-Viloma ir pan.), panašiai kaip ir į kai kuriuos kovos menus ar Ciguną.

Pvz. panašus efektas ir energijos talpos, bei sąmoningumo didinimas jogoje, siekiamas Anuloma-Viloma, kvėpavimo užlaikymo praktikų dėka. Bei šios technikos pagalba, galima nesunkiai patikrinti žmogaus pasiektą lygmenį. Anuloma-Viloma, kai kur yra laikoma, kaip slapta praktika.

Reiki

ReikiReiki irgi yra viena iš energetinių praktikų, daugiau nukreipta į kitų žmonių gydymą. Reiki pagalba, galima žmones gydyti net ir per didelius atstumus. Reiki sąvoka, kaip energija yra retai tiesiogiai naudojama.

Reiki dažnai figūruoja meilės sąvoka, gydymas duodant tyrą, pvz. besąlygišką meilę, kas jeigu pažiūrėjus iš Ciguno ar kitų ezoterinių praktikų perspektyvos yra ta pati aukštų, meilės vibracijų Ci ar Prana.

Tačiau Reiki atveju, jiems to geriau net nežinoti, nes tada gali neefektyviai veikti jų gydymas. Jie jausdami begalinę meilę ir ją duodami, gydo kitus žmones. O jeigu jie galvos, kad tai meilės vibracijų Ci energija ar Prana, gali gautis visai kitas rezultatas.

Šiais laikais, Reiki, dažnai praktikuoja magai, raganos ir kiti ezoterikai.

Tai Chi

Tai viena, iš labai galingų, senovėje buvusių, vidinių ar taip vadinamų, bekontakčių kovos sistemų. Nors tik keletas meistrų, vis dar pamena, kas tai yra ir kaip tai panaudoti kovai, subtiliuose, ne fiziniuose planuose. Dauguma žmonių, kurie užsiima Tai Chi, net nebus apie tai girdėję. Vidiniai kovos stiliai, pasižymi poveikiu per subtilius, o ne fizinius planus, Ci energija ir t.t...

Tai Chi moko judėjimo erdvėje, pasaulyje, per įvairius energijos laukus, kurie mus supa. Tokiu būdu, kad jūsų judesiai jus savaime gydytų ir pakrautų energija. Kaip ir panaudoti tuos pačius judesius kovai, būti harmonijoje su gamta, subtiliais planais, aplinka ir t.t... Tai Chi yra labai panašus į kazokų SPAS, slavų, bekontaktę sistemą. Nors vakaruose, Tai Chi daugiau praktikuojama tik kaip sveikatingumo gimnastika.

  • This website don't own any of used in article media files. All media files are copyrighted respectively to their owners.

Panašūs straipsniai

Arijų žinios – Žmogaus vystymasis

HiperborėjaŠių žinių paieška, yra vienas iš mano „arkliukų“, kaip ir labai žila senovė ir jos žinios, bei technologijos. Tačiau jų rasti yra labai sunku, nes per daugelį amžių, tūkstantmečių ar aeon'ų, jų beveik neliko Europoje. Dėl to, tenka ieškoti kitur, pvz. Indijoje, tolimuose rytuose, slavų, etruskų kultūroje ir t.t...

Žiloje senovėje, kai dar neegzistavo įvairių Europos šalių, kai baltieji žmonės, kaip manoma,  persikėlė į šiuos ir kitus kraštus Hiperborėjos, kai dar nebuvo tokių tautų, kaip pvz. lietuviai, rusai, švedai, vokiečiai ir t.t... ar pvz. baltai, prūsai, kuršiai. slavai ir t.t... Kai visa baltoji rasė skaitėsi viena tauta! Ateidami iš Hiperborėjos, arijai atsinešė daug žinių. Dalis jų keliavo gan toli ir nepasiliko Europoje. Dalis jų pasiekė tokias vietas kaip Egiptas, Indija, Kinija, tolimos Sibiro ar dabartinės Rusijos žemės. Tenai šių žinių trupinėliai ir išliko, kur mažesnį poveikį darė įvairios pasaulinės religijos, kaip pvz. katalikų bažnyčia ir pan.

Už ribos - Kaip atverti pasakiškas galias ar pojūčius

Šiandieną nusprendžiau, kad galbūt verta apžvelgti šį klausimą atskirai, atrakinti šią žmonių suvokimo dalį, vien tik tam, kad būtų žinių pilnumas, konkretizuota informacija, suvokimas ir apie tai. Tikrai žinau, kad šia tema domisi daug žmonių. Bet kadangi puoselėju kompleksinę dvasinę saviugdą, kosminio pašviesėjimo kelią, tai šią temą, kaip atskirą, nelaikiau svarbia. Nes dvasiškai tobulėjant ir evoliucionuojant, harmonijoje su visata, jūs vis tiek tai pereisite, jeigu to jūsų dvasinei misijai reikės ir kada to reikės, šios galios savaime jums atsivers ir būtent tokios, kokių jums reikia. Dėl to, šį klausimą gvildenti atskirai, man paprastai atrodo, kad nėra aktualu. Bet reikia padėti ir kairiapusrutuliniams mūsų artimiesiems, kuriems yra sunku suvokti visą paveikslą ir kuriems svarbu būtent konkrečios detalės.

Mitybos tipų gidas

Mitybų tipai - kuo aukštesnis, tuo didesnė harmonija su visataMityba, tai fizinio kūno, kaip vieno iš šių trijų aspektų (fizinis kūnas, sąmonė ir dvasia), sudedamoji dalis, kaip ir fizinė veikla. Aukštesni mitybos lygiai yra pasiekiami tik darnioje harmonijoje su sąmone ir įsitikinimų sistema. Pvz. jeigu apstoti valgyti mėsą, o jūs tuo metu esate įsitikinęs, kad be mėsos neišgyvensite, tai tik sau pakenksite.

Tokie perėjimai, būtinai turi vykti harmoningai su sąmone, įsitikinimų sistema ir pirmiausiai pokyčiai prasideda nuo jos. Kuo aukštesnė mitybos forma, tuo aukštesnės bus fizinio kūno vibracijos, kaip ir persijungti ant pakankamai aukštų mitybos formų, reikalingos irgi, pakankamai aukštos vibracijos. Ne tai, kad bet kuris žmogus, iš gatvės, gali iš karto tapti, pvz. vegetaru, žaliavalgiu ar vaisiavalgiu...

Kaip užmegzti kontaktą su nežemiškomis būtybėmis

Kontaktas su nežemiškomis civilizacijomis - Atskridęs ateivių laivasDaugeliui žmonių, kontakto užmezgimas su nežemiškomis ir palankiai mūsų atžvilgiu nusiteikusiomis būtybėmis, yra žingsnis teigiama kryptimi, prisiėmimas sau atsakomybės už savo gyvenimą ir veiksmus.

Save jūs taip pašalinsite iš tų žmonių gretų, kurie yra pasyvūs, tų kurie laukia vietoj to, kad naudotų savo galimybes ir imtųsi kurti naują realybę. Taip jūs tapsite katalizatoriumi, prisidedančiu prie harmoningos sąveikos vizijos, puoselėjančios „atsibudusios žmonijos“ atėjimą.

Egzistuoja tokia šviesi vizija, kad visi sąmoningi sutvėrimai yra vienas su kitu sujungti meile ir, kad taip pat ir kūrėjas yra kartu su visais savo kūriniais. Niekas mūsų neatskiria vienų nuo kitų, išskyrus mūsų pačių sąmonę. Mums nebūtina būti izoliuotiems, vieni nuo kitų, pasaulis yra be ribų, ar sienų ir net galaktikos nėra to ribos...

Dešimt patarimų nuo Šaolin vienuolio, kaip išlikti amžinai jaunu

Šaolin vienuolynasDaugelis žmonių teigia, kad sveikata yra pats brangiausias mūsų turtas. Tačiau ar daugelis iš mūsų gyvena pagal šią taisyklę? Vertėtų tai pradėti daryti nuo šiandien.

Tai vieno Šaolin (Shaolin) vienuolio, kovos menų meistro, patarimai, kaip išlikti sveikam ir jaunam kuo ilgiau:

(C) 2007-2016 zulus.lt | Pasaulekura.lt

Hey.lt