Ferengi įsigijimo taisyklės

Garsioje StarTrek sagoje yra tokia ateivių rasė kaip Ferengi. Tai šykštūs, gobšūs ir negražūs ateiviai, su didelėmis ausimis, kurių tikslas iš visko padaryti pelną. Nors retkarčiais, jie sukelia šypseną. Taip pat, šie ateiviai vadovaujasi Ferengi įsigijimo taisyklėmis apie kurias nusprendžiau parašyti. Šias taisykles įvairiu startrek serialų, bei filmų eigoje, priklausomai nuo situacijos, cituoja Ferengi.

Quarkas iš Deep Space 9

Terminai

Kad suprasti taisykles, reikia žinoti mažiausiai kelis šiuos jų terminus:

Ferengių dievinamas latinumas aka latinaLatina (Latiniumas) - Tai taurus ir brangus metalas, piniginis ekvivalentas, labai vertinamas ferengių. Dažnai būna aptrauktas auksu.

Ferengių moterys - Pagal ferengi įstatymus, moterys neturi teisės daryti biznio, nešioti drabužius ar išeiti iš namų. Tai griežtai draudžiama ir jeigu vyksta kitaip, ferengiai būna labai šokiruoti. Dėl to, visada jiems yra keisti tie padarai, kurie elgiasi kitaip!

Ferengi ausys - Jautri ferengių fiziologijos vieta, kurią jeigu kas nors jiems glosto, jie jaučia didžiulį malonumą, kaip ir skausmą, jeigu juos bando tenai pat sumušti ar jiems, pvz. įgnybti.

Garsusis Worf'as su kitu klingonu

Klingonai - Tai kita startreko bebaimių karių rasė, kuriems gėdinga yra paprasta mirtis (mirti lovoje, miegant ar kaip bailys), kurie labai vertina garbę ir žuvimą kovoje. Jie nepripažysta daktarų, nes laiko, kad klingonai stipresni nei ligos. Jie visada yra labai agresyvūs, atžagarūs, tiesmuki ir mažiausiai progai pasitaikius trokšta kautis.

Fazeris - Tai ateities, federacijos ginklas, paleidžiantis paralyžuojantį arba mirtiną ir net visiškai sunaikinantį kiekvieną molekulę spindulį - priklausomai nuo nustatyto stiprumo.

Disruptorius - Tai taip pat ginklas kaip ir fazeris*, bet naudojamas Romuliečiu ir klingonų rasių. Pagrindinis vizualus skirtumas, žalia, o ne rausva šviesa, kaip nuo fazerio.

Vulkanietis - žymusis Spock (jau miręs Leonard Nimoy) iš pačio pirmojo Startrek - The Original Series serialo, rodo tradicinį vulkaniečiu sveikinimosi žestą - kurį paprastai lydi visada žodžiai: Linkiu gyventi ilgai ir klestėti!Vulkaniečiai - Tai kita Startreko visatos rasė. Viena pirmųjų rasių su kuria susidūrė, susipažino ir bendradarbiauja žmonės. Vulkaniečiai remiasi logika ir visada tvardo savo emocijas. Taip pat, jie yra žingeidūs pacifistai. Ypatinga savybė, smailios ausys, kaip kokių elfų. Jie turi tolimus giminystės ryšius su romulaniečiais, dėl ko yra labai panašūs į juos.

 

 

 

 

Ferengi taisyklės

Ferengi įsigijimo taisyklės.

 1. Įsigijus pinigų niekada jų neatiduok atgal.
 2. Sąžiningo kliento apgaudinėti negalima, bet niekada nekenks pabandyti.
 3. Niekada nemokėkite už daikto įsigijimą daugiau nei jis vertas.
 4. Seksas ir pelnas - tai du dalykai, kurie netrunka amžinai.
 5. Jeigu negalite nutraukti sutarties, venkite jos.
 6. Niekada neleisk šeimai stovėti tarp tavęs ir pelno.
 7. Laikykite savo ausis atviras.
 8. Visada veskite savo turtų apskaitą.
 9. Galimybė + inkstinktas = pelnas.
 10. Skūpumas yra amžinas.
 11. Ne vien latina blizga!
 12. Parduodant kokią nors prekę, verta pabandyti ją parduoti kelis kartus.
 13. Viskas kas vertinga, vertinga tuo, kad atneša pelną.
 14. Pavogtas daiktas - grynas pelnas
 15. Kvaili veiksmai dažnai yra protingi
 16. Sandėris yra sandėris ...bent tol kol nepasitaiko kažkas geresnio.
 17. Sandėris yra sandėris, bet tik tarp Ferengi
 18. Ferengi be pelno - iš viso ne Ferengi.
 19. Daug nemeluok jeigu tave nesenai paaukštino pareigose.
 20. Kada klientas prakaituoja, dar labiau jį kaitink.
 21. Niekada nestatyk draugystę aukščiau pelno.
 22. Protingas žmogus - gali pajusti pelną net ir pavėjui.
 23. Nieko nėra svarbiau už jūsų sveikatą ...išskyrus jūsų pinigus.
 24. Jeigu gali ir taip paimti, neverta prašyti.
 25. Baimė tavo partnerį paverčia geru.
 26. Šios galaktikos turtuoliai savo turtų ne statė, bet juos pavogė.
 27. Nėra nieko pavojingesnio už sąžiningą verslininką.
 28. Gandai jūsų kelyje, veda jus prie sėkmės.
 29. Kada kas nors sako, kad tai pelnas - jis meluoja.
 30. Pokalbis nemokamas, bet ne patarimas.
 31. Niekada nesityčiokite iš Ferengi motinos.
 32. Atsargiai ką nors pardavinėkite, tai gali būti būtent tai ko ir laukia klientas.
 33. Niekada nepasitikėkite savo bosu.
 34. Karai neša pelną.
 35. Taika neša pelną.
 36. Karas neša pelną.
 37. Prarastą reputaciją visada galima nusipirkti.
 38. Nemokama reklama yra pigi.
 39. Pagyrimai yra nemokami, stenkis juos sakyti klientui.
 40. Jeigu matote, kad kelionė atneš pelną - vykite į ją.
 41. Pinigai kalba už save, o turint jų daug gaunam ir daug dėmesio.
 42. Derėkitės tik tada, kada esate tikri kad iš to gausite pelną.
 43. Dažnai glostyti savo ausis geriau, nei stvertis ginklo.
 44. Niekada nediskutuokite su užtaisytu fazeriu*.
 45. Plėstis arba mirti.
 46. Darbo stovyklos pilnos žmonių, kurie pasitikėjo ne tuo žmogumi.
 47. Nepasitikėkite žmogumi kurio kostiumas geresnis nei jūsų.
 48. Kuo didesnė šypsena - tuo aštresnis peilis.
 49. Senatvė ir skūpumas visada nugali jaunatvę ir talantą.
 50. Niekada nesiglėbeščiaukite su klingonais*.
 51. Garsusis ferengių nagusas - jų lyderis

 52. Jeigu kažkas jus kaltina, niekada nepripažinkite kad suklydote.
 53. Tiktai "Bugsy" galėjo pastatyti Las Vegas`ą.
 54. Pirmiau parduoti, o tik po to uždavinėti klausimus.
 55. Niekada nepirk tai ko negalėsi po to parduoti.
 56. Visada pardavinėk kiek įmanoma brangiau.
 57. Užsiimk pelnu, moterys ateis vėliau.
 58. Gerų klientų visada maža kaip ir latinos*. Atitinkamai juos reikia ir vertinti.
 59. Draugystė retai pigi.
 60. Nemokamas patarimas retai yra pigus.
 61. "Meluok nuosekliai", kitas variantas "Tavo melas neturi būti prieštaraujantis sau".
 62. Niekada nepirk tai ką galima pavogti.
 63. Kuo pavojingesnis kelias - tuo didesnis pelnas.
 64. Valdžia be pelno panaši į kosminį laivą be variklio.
 65. Sakyk ne parduotuvė, bet pirkinys.
 66. Sakyk ne kosminis laivas, bet pristatymas.
 67. Kiekvienas pamišėlis  tarnaujantis kosminiam laivyne ir  prašantis, kad būtų atleistas, turi tai gauti.
 68. Gana - nebūna niekada.
 69. Užuojauta niekada negali pakeisti pelno.
 70. Tu sau galėtum leisti turėti nuosavą kosminį laivą be valdžios pagalbos jeigu nebūtų valdžios...
 71. Pirmiausiai gauk pinigus, o po to pirkėjui leisk pergyventi dėl užsakymo surinkimo.
 72. Azartiniai žaidimai ir prekyba turi 2 bendrus dalykus, riziką ir latiną*
 73. Niekada priešui neišduok savo minčių.
 74. Niekada nepasitikėk mirštančio ferengi patarimais, tačiau juos verta išklausyti.
 75. Žinios lygios pelnui.
 76. Namai ten kur širdis, bet žvaigždės yra iš latinos*
 77. Laikas nuo laiko skelbk paliaubas, tai velniškai supainioja tavo priešus.
 78. Eik tenai kur ferengi dar nėjo; tenai kur nežinoma ferengi reputacija yra pelnas.
 79. Kiekvieną minutę gimsta naujas klientas.
 80. Saugokitės vulkaniečių* žinių troškimo.
 81. Jeigu tai veikia - parduok tai. Jeigu tai veikia gerai - parduok tai brangiau. jeigu tai neveikia - parduok tai 4 kartus brangiau kaip antikvarą.
 82. Nėra nieko pavojingiau už sąžiningą verslininką.
 83. Gudrus klientas - blogas klientas.
 84. Kerštas beprasmiškas.
 85. Ji gali liesti jūsų ausis, bet niekada negali liesti jūsų latinos*.
 86. Niekad neleisk varžovui sužinoti ką tu galvoji.
 87. Visada išsiaiškink klientų silpnybes.
 88. Pasitikėjimas yra didžiausia atsakomybė visiems.
 89. Kada bosas ateina į svečius papietauti, niekada nepamaišys kad žmona* kažką apsirengtų.
 90. Latina trunka ilgiau nei geismas.
 91. Mano geresnis nei mūsų.
 92. Kas greitai geria, lėtai moka.
 93. Niekada nemaišyk išminties su sėkme.
 94. Durnius tas kas savo turto paveldėtoju padaro savo gydytoją.
 95. Moterys ir finansai yra nesuderinami.
 96. Didink savo turtus nes kitaip numirsi.
 97. Tikėjimas perkelia kalnus įrangos.
 98. Jeigu nuo savo priešų turi paslapčių, nepasakok jų savo draugams.
 99. Kiekvienas žmogus turi savo kainą.
 100. Pasitikėjimas - tai viskam didžiausia kliūtis.
 101. Viskas kas neturi šeimininko, jo trokšta.
 102. Niekada nedarykite patys to, ką galite priversti daryti kitus.
 103. Gamta numiršta, o latina amžina.
 104. Sapnai gali trukdyti jūsų bizniui.
 105. Pinigai niekada nedaromi, jie tiesiog išlošiami arba prarandami.
 106. Protingi žmonės nemeluoja ...jie tiesiog iškreipia tiesą.
 107. Skurde nėra garbės.
 108. Laimėjimas ar pralaimėjimas, tai visada jaučia hauperiečių vabalas.
 109. Moteris nešiojanti drabužius panaši į vyrą be pelno.
 110. Orumas ir tuščias maišas vertas atleidimo iš darbo.
 111. Tik durnius atsisako pelno galimybės.
 112. Skolininkai yra lyg šeimos nariai - išnaudokite juos kaip ir šeimos narius.
 113. Niekada nemiegok su boso žmona.
 114. Niekada nemiegok su boso seserim.
 115. Trumpa sutartis visada veda prie didelės rizikos.
 116. Godumas yra amžinas.
 117. Išeitis yra visada.
 118. Jeigu pelnas atrodo per daug didelis, tai yra per daug gerai kad būti tiesa.
 119. Niekada neapgaudinėk sąžiningo žmogaus siūlančio protingą kainą.
 120. Pirk, parduok arba traukis iš kelio.
 121. Net aklas gali atpažinti latinos karštį.
 122. Viskas parduodama - net ir draugystė.
 123. Kol yra klientu, yra ir protingų spekuliantų.
 124. Jeigu kažką parduodi draugui, jis tampa klientu.
 125. Draugystė laikina, o pelnas amžinas.
 126. Melas nėra melas, kol kažkas nesužino tiesos
 127. Melas nėra melas, tai tiesa tik pažiūrėjus į ją iš kito taško.
 128. Dėkingumas gali iššaukti dosnumą.
 129. Ferengi neatsako už kitų rasių kvailumą.
 130. Niekada nepasitikėk savais klientais.
 131. Niekada nepasitikėk geradariais.
 132. Jeigu tau tai atneš pelną - parduok net ir savo motiną.
 133. Kuo prekė trapesnė, tuo kaina aukštesnė.
 134. "Niekada nespręsk apie klientą pagal jo piniginės dydį" kita versija "Kartais geri daiktai užima nedaug vietos".
 135. Nauda yra visada", kitas variantas.
 136. Kolekcinio daikto vertė yra tik tokia, kad už tokį daiktą dar galima priversti kažką sumokėti.
 137. Aštrus peilis greitai pjausto. Veik greitai!
 138. Paklausa - išradimų motina, Pelnas - tėvas.
 139. Įstatymai lygūs visiems, bet teisingumas to pusėje kas daugiau moka.
 140. Žmonos tarnauja, broliai paveldi.
 141. Atsakymas, kaip greitai ir lengvai užsidirbti: pirk pigiau, parduok brangiau.
 142. Konkurencija ir teisingas žaidimas yra nesuderinami. Tikėjimas į žaidimą ir finansiniai nuostoliai eina kartu susikibę rankomis.
 143. Ferengi laukia pasiūlymo tol kol jų oponentai nenualina savęs.
 144. Senos tik kvailių šeimos (The family of Fools is ancient).
 145. Nieko nėra neteisingiau už labdarą kuri ištuština jūsų kišenes.
 146. Visada iš pradžių klausk apie sąnaudas.
 147. Parduok šnypštimą, o ne kepsnį.
 148. Nauji klientai panašūs į dantuotus "Gri" kirminus, jie sultingi, bet kartais kandžiojasi (į ferengi mėgstamą maisto racioną dažnai įeina vabalai ir kirminai).
 149. Galimybė nieko nelaukia.
 150. Finansai ir moterys nėra suderinami.
 151. Padaryk taip kad tavo parduotuvę būtų lengva rasti.
 152. Kartais sąnaudos būna per didelės.
 153. Ne klauskite ką jūsų pelnas gali dėl jūsų padaryti, o ką jūs galite padaryti dėl savo pelno.
 154. Negalima išlaisvinti žuvį iš vandens.
 155. Skirtumas tarp trąšų ir latinos yra prekyboje.
 156. Kas mano tas mano, kas jūsų tas irgi mano.
 157. Net ir prasčiausiu metu kažkas gauna pelną.
 158. Tave supa galimybės, reikia tik žinoti kur žiūrėti.
 159. Niekada nemokėk kol negauni prekės.
 160. Klientas visada teisus (… bent iki tada kol sumoka pinigus )..
 161. Pagarba - gerai, bet latina dar geriau.
 162. Niekada nežudyk kliento, jeigu negali gauti daugiau už jo mirtį nei už jį gyvą.
 163. Jo pinigai yra tavo, kada jis negali jų susigrąžinti.
 164. Alkio iškankintas klientas yra gerai kas liečia pelną, girtas - ne.
 165. Niekada neišleisk savų pinigų jeigu gali išleisti svetimus pinigus.
 166. Niekada neleisk kultūros įstatymams maišyti universaliam tikslui... pelnui.
 167. Niekada neatiduok dykai to ką galima parduoti.
 168. Jeigu sandėris teisingas ir teisėtas, tai ieškoti keršto, įpač patiriant nuostuolius yra neteisėta.
 169. Saugokitės giminių kurie dovanoja jums dovanas.
 170. Jeigu yra būtinybe kažką iškęsti, paversk tai sau komfortišku dalyku.
 171. Niekada nežaisk su empatu (startrek atveju tai ateivių rasės mokančios skaityti mintis).
 172. Laikas tai latina, pirmas ferengi gauna latina.
 173. Jeigu tu tai gali parduoti, ne abejok o pavok tai.
 174. Kliento kišenėje yra visada latinos gabalėlis.
 175. Dalintis ir žūti.
 176. Kada kažkas paveda, rėk taip garsiai kaip gali arba bėk.
 177. Ferengi nedalina reklaminių dovanų!
 178. Žinok savo priešus... bet visada su jais užsiiminėk komercija.
 179. Pasaulis - tai scena, neužmiršk reikalauti įėjimo mokesčio.
 180. Kiekvieną kartą kai galvoji kad blogiau būti negali FCA (Ferenginaro valdžios tarnyba - kažkas panašaus į mokesčių inspekciją) pasibels į tavo duris.
 181. Niekada nedėkok jei davei kyšį.
 182. Net su sukčiavimu neišeis nuslėpti pelno blizgesio.
 183. Kiekvieną karta kada tavęs klausiama ar esi dievas - teisingas atsakymas yra TAIP.
 184. Genijus be galimybių yra panašus į neiškastą kasykloje latiną.
 185. Yra trys dalykai, apie kuriuos neverta pasakoti užsieniečiams: Seksas, religija ir mokesčiai.
 186. Jeigu nori save sunaikinti, yra gerai žinomi 3 būdai: Azartiniai žaidimai - greitas būdas, Moterys - saldus būdas ir bankai - pats patikimiausias būdas.
 187. Yra 2 dalykai kurie tave tikrai pasivys, tai: mirtis ir mokesčiai.
 188. Jeigu jūsų šokių partnerė nori bet kokia kaina šokio metu vesti, leiskit jei eiti atitinkamu keliu ir pasikvieskite kita šokio partnerę.
 189. Niekada nesilažink su nepažįstamos rasės atstovais.
 190. Skolinkis paspausdamas ranką, skolink raštu.
 191. Išklausyk visų, bet nepasitikėk niekuo.
 192. Leisk kitiems laikytis ant savos reputacijos, o tu laikykis už jų pinigų.
 193. Jeigu paraudimas nepakankamai didelis, naudok smegenis ir pasinaudok šepetėliu.
 194. Klingonų moterys tango nešoka.
 195. Visada gera žinoti apie naujus klientus dar prieš tai kol jie prieis prie jūsų durų.
 196. Žaizdos užgyja, o skolos amžinos.
 197. Tik duok žmonėms pinigų ir sužinosi ką galima pavogt.
 198. Niekada nepasitikėk klientais, ypatingai jeigu jie yra jūsų giminės.
 199. Darbuotojai - tai laipteliai į tavo sėkmę, ne dvejok lipk ant jų.
 200. Vieno žmogaus paslaptis - kito žmogaus galimybė.
 201. Kvailys su latina reiškia pelną be grąžinimo.
 202. Pasiteisinimas už pelną - pelnas..
 203. Pasiturintis draugas - trigubas pelnas.
 204. Pasiturintis ferengi nieko nedaro už dyką
 205. Kada ateina didysis Nagusas (ferengių gerbiamas valdžios atstovas) pasiūlyt biznį, reiškiasi atėjo laikas pasitraukt iš to miesto, bent kol jis nepasišalins.
 206. Kada klientas miršta - pinigai nustoja iš jo ateiti.
 207. Muštynės su klingonu yra panašios į azartinį žaidimą su kardasiečiu... Kada pralaimi gerai jeigu šalia yra draugas.
 208. Niekada nepasitikėk darbščiu darbuotoju.
 209. Pavojingiau už klausimą - gali būti tik atsakymas į jį.
 210. Sakyk jiems tai ką jie nori išgirsti.
 211. Žmona gali ir valyti, dėl to valytojos samdyti neverta.
 212. Tarnyba - tai laiptelis į sėkmę. Ne abejok padaryti žingsnį.
 213. Jeigu jiems tiko pirmas pasiūlymas, reiškiasi arba paprašėte mažai, arba pasiūlėte per daug...
 214. Išlik Konfliktuose neutraliu, kad galėtum prekiauti su abiejomis pusėmis.
 215. Niekada nepradėkit verslo derybų ant tuščio skrandžio.
 216. Inkstinktas be galimybės yra bevertis.
 217. Niekada nepriimk svetingumo iš to kuris skurdesnis už tave.
 218. Žuvis negali būti be vandens.
 219. Visada žinok ką perki.
 220. Draugas yra ne draugas, jeigu prašo nuolaidos.
 221. Pelnas yra panašus į lova pilną rožių - spygliai yra neišvengiami.
 222. Saugokis žmogaus galvojančio apie savo dalį.
 223. Žinojimas - latina.
 224. Turtingi žmonės neateina pirkti, jie ateina pasiimti.
 225. Niekada nieko neišmesk, praėjus kažkokiam laikui tai gali kainuoti daug latinumo.
 226. Išdidumas - nuostolių pranašas.
 227. Nepasitikėk aklai savo šeima, tik jų latina.
 228. Lojalumą galima nupirkti... ir parduoti..
 229. Visi daiktai ateina pas tuos kurie laukia, net ir latina.
 230. Saugokitės žmogaus kuris neskiria laiko OO-MOX'ui.
 231. Manipuliacija gali būti pačiu didžiausiu ferengi ginklu, tačiau taip pat ir našta.
 232. Jeigu kažką pavogėte, įsitikinkite kad garantuotai.
 233. Gyvenimas neteisingas - o kaip dar prasukti biznį?.
 234. Kiekvieno tamsaus debesies pamušalas yra latina.
 235. Niekada neturėk reikalų su elgetomis - tai kenkia pelnui.
 236. Nepasitikėk niekuo kas pasitiki tavimi.
 237. Likimo nusipirkti neina.
 238. Kiekvieną minutę gimsta avigalvis, įsitikinkite kad jūs jį rasite pirmas.
 239. Tiesa turi irgi kainą.
 240. Niekada nebijokite suvesti suvestines.
 241. Kuo didesnė kaina - tuo daugiau klientu netenkama.
 242. Visada įvertink pirmojo įspūdžio svarbą.
 243. Daug - gerai, viskas - geriau.
 244. Jeigu turi ką malonaus pasakyti, RĖK! .
 245. Jeigu negali kažko parduoti - laikyk, bet jokiu būdu niekam neatiduok.
 246. Garantija galios tik jeigu jie jus sugebės rasti.
 247. Kas blogai kalba apie prekę - ją ruošiasi pirkti.
 248. Niekada neabejok sėkme.
 249. Šventė - Kada jums mokama, bet ne kada žadama.
 250. Gerbk kitų kultūrų tikėjimą - galbūt tai atneš tau pinigų.
 251. Negyvam prekeiviui pinigų nereikia.
 252. Pasitenkinimas nėra garantuotas.
 253. Leisk pirkėjui saugotis.
 254. Kontraktas be štampo - durniaus dokumentas.
 255. Kiekvienas kuris nesugeba atskirti tikrą daiktą nuo padirbto - nėra vertas tikro.
 256. Garantija be spragų - našta.
 257. Sintegolis (ateities alkoholis) - Tai tepalas palengvinantis ištraukti kliento piniginę.
 258. Tik durniai  veda derybas už savus pinigus.
 259. Ferengi yra ant tiek svarbus - kiek daug latinos jis turi savose kišenėse.
 260. Melas - būdas pasakyti tiesą tam kas jos nežino.
 261. Azartinis žaidimas yra panašus į kelią į valdžią - vienintelis būdas laimėti yra apgavystė ir tai darant svarbu nepakliūti.
 262. Turtingas žmogus gali sau leisti viską išskyrus sąžinę.
 263. Neturėdamas savo dalies negausi ir pelno.
 264. Niekada neleiskite abejonėms imti viršų virš jūsų troškulio latinai.
 265. Ne tavo planetos dydis svarbiausias, o tavo gaunamas pelnas.
 266. Nuostolio baimė gali būti tavo didžiausias priešas bei tavo didžiausias draugas - rinkis išmintingai.
 267. Pora gerų ausų - iki sausumo išspaus šimta liežuvių.
 268. Trošk - ne ilgai bet gerai gyventi.
 269. Kada abejoji - meluok.
 270. Niekada nepirk to kas galbūt bus vertinga ar žadama kad kaina pakils.
 271. Geriau žaisti iš pinigų ir retkarčiais jų netekti, nei iš viso nebandyti žaisti iš jų.
 272. Yra daug aštraus proto žmonių kurių protiniai sugebėjimai neprilygsta jų kišenių turiniui.
 273. Kelias į ferengi širdį eina per piniginę.
 274. Prieš jiems kažką parduodant, visada suskaičiuok jų latiną.
 275. Nėra jokio pelno iš meilės, tačiau stipri širdis verta keleto latinos gabalų. Laikyk ją ant ledo.
 276. Latina negali nupirkti meilės, bet būk tikras kad ją galima išsinuomuoti.
 277. Jeigu nepavyko iš karto, pabandyk įsigyti dar kartą.
 278. Brangakmeniai gali būti geriausi merginos draugai, tačiau mergina nupirkti galima tik latina.
 279. Geriau praryti savo išdidumą nei netekti pelno.
 280. Niekad neužbaik derybų po to kai moteris jums paglostė ausis.
 281. Tuščias maišas negali stovėti vertikaliai.
 282. Kraujas tirščiau už vandenį, tačiau jį parduoti sunkiau.
 283. Verslas kaip karas - svarbu pripažinti laimėtoją.
 284. Taisykles visada galima pakeisti.
 285. Taisykles visada galima interpretuoti įvairiai.
 286. Jokie geri darbai nelieka nenubausti!
 287. Kada išeina mornas - viskas baigta (sugalvojo Quarkas ferengi per DS9 serialą, turima omenyje Quark'o barą ir kada išeidavo klientas vardu Mornas, tą dieną jau daugiau niekas neateidavo).

Išgalvota per seriala VOY ferengi taisyklė:

299 Visada padėkokite žmoniems kuriuos eskpluatuojate, dėl to sekantį karta ekspluatuoti bus lengviau.

 

Išvertė Zulus


 

This content is developed in the fact-finding and entertaining purposes

Paramount

Startrek all rights belongs respective to Paramount Pictures.

Panašūs straipsniai

Startrek Chronologija

Star Trek LogoGene Rodenberry sukurtos "Startrek" idėjos išvystymas yra gan unikalus reiškinys, ištisus keturis dešimtmečius buvo kuriami įvairųs Startrek filmai ir serialai. Iš kurių susidarė štai tokia įdomi istorija, kurią pavyko rasti internete ir išversti. Na ką gi, malonaus skaitymo!

Startrek saga

Startrek kapitonaiKosmosas – tai galutinis pasienis! Tai yra kosminio laivo „Enterprise“ kelionės, jų penkių metų misijoje, ieškant naujų gyvybės formų ir civilizacijų, drąsiai žengiant tenai, kur dar nebuvo žengusi nei vieno žmogaus koja!“ - panašiais žodžiais prasideda beveik kiekvienas Startrek serialas.

Tikriausiai teko bent girdėti apie Startrek. Tai ištisa kosminė saga, apie žmonijos ateitį, kuri susideda iš šešių serialų ir keleto meninių filmų, kurie viso susideda iš 726 epizodų ir buvo kuriami ištisus keturis dešimtmečius.

Čia yra aiškiai apgalvoti įvairūs ateities aspektai, pvz. politika, ekonomika, mokslas, medicina, kultūra ir net žmonių buitis, pramogos, sportas, laisvalaikio leidimo būdai, mados ir t.t... Kas liečia technologinius aspektus, buvo remtasi ne Startrek kūrėjų išgalvojimais, o šiuolaikiniu mokslu. Didžioji dalis, Startrek pasaulyje egzistuojančių mokslinių fenomenų ar pasiekimų, egzistuoja bent kaip mokslinės teorijos ar hipotezės ir nėra išgalvoti pačių sągos autorių.

Jet Li Biografija

Jet Li meninėje juostoje "Hero"

Jet Li, tai viena ryškesnių veiksmo filmų žvaigždžių, vaidinančių veiksmo filmuose, kuriuose yra vaizduojama didelė gausa aukšto meistriškumo kovos menų elementų.

Pats Jet Li yra ne vien aktorius, bet ir rytų kovos menų meistras. Jo pačio kovos menų technika yra itin kokybiška ir sukelia susižavėjimą ne vien ekspertams, bet ir paprastiems žmonėms. Kovos scenos, kuriose dalyvauja šis meistras visada prikausto milijonus žmonių prie ekranų.  

Tolimųjų rytų istorija ir filmai

Kad sukurti kiek įmanoma didesnį praeities laikų autentiškumą, paprastai istoriniai filmai reikalauja didelio biudžeto. Tokiuose filmuose tenka imituoti praeities laikus, sukurti atitinkamas dekoracijas, senovinę techniką, galbūt architektūrą, kultūrą, rūbus ir pan. Kaip ir norint pademonstruoti didelio masto praeities istorinius įvykius, pvz. didžiuosius senovinius mūšius, tokiuose filmuose dalyvauja ir daugybė žmonių, kuriems reikalingi ne vien atitinkami įgūdžiai, režisūra, bet ir drabužiai, šarvai, ginklai ir pan. kas irgi pasireiškia dideliu biudžetu. Dėl to šio žanro filmuose visada yra į ką pažiūrėti, tuo pačiu galima apsišviesti, sužinoti kažkokį istorijos trupinį. Šiame straipsnyje, išvardinsiu keletą tokių filmų:

Legenda apie Chen Zhen

Legenda apie Chen Zhen, tai viena iš garsių Kinijos legendų, apie realiai egzistavusio Kung-Fu meistro Huo Yuanjia mokinį, vardu Chen Zhen. Pagal šią istoriją, buvo pastatyti net 4 filmai ir 8 TV serialai.

Jet Li - Fist of legend viršelis

(C) 2007-2016 www.zulus.lt

Hey.lt