Ką šamanas mato psichiatrinėje ligoninėje

Nežinomas pietų Amerikos šamanas iš Secoya gentiesŠamano ir daktaro Malidoma Patrice Somé požiūriu, psichinės ligos signalizuoja „naujojo gydytojo gimimą“! Psichikos sutrikimai, patiriamos įvairios dvasinės krizės yra būdingos žmonėms pas kuriuos atsiveria nauji sugebėjimai ar pojūčiai, ką jeigu teisingai puoselėti ir nukreipti, toks žmogus gali tapti gydytoju ar žyniu.

Tai ką vakaruose žmonės paprastai laiko psichinėmis ligomis, Dagabai vadina „geromis naujienomis iš kito pasaulio“. Jie tokį žmogų priima kaip išrinktąjį, mediumą, kuris buvo išrinktas, kad perduotų savo bendruomenei žinią iš dvasių pasaulio. Daktaro Somé teigimu, įvairiausi psichiniai ar elgesio sutrikimai signalizuoja faktą, kad viename subjekte apsijungė akivaizdžiai nesuderinamos kelių rūšių energijos. Tokie sutrikimai pasireiškia, kai žmogus negauna tinkamos pagalbos, susidūręs su dvasių pasaulio energijomis.

Vienas iš dalykų su kuo daktaras Somé susidūrė 1980 metais, atvykęs baigiamųjų studijų į vieną iš JAV universitetų, kaip šioje šalyje yra elgiamasi su psichinėmis ligomis sergančiais žmonėmis. Vienas jo universiteto kursiokas apsirgo depresija ir buvo paguldytas į psichiatrinę ligoninę, kur jis po to jį aplankė.

Kaip jis vėliau teigė - „Aš buvau šokiruotas pirmą kartą matydamas tai savo akimis, kaip tenai buvo elgiamasi su žmonėmis pas kuriuos buvo panašūs simptomai kokių man teko matyti ir savo kaimelyje Afrikoje“... Jam buvo didelis smūgis tai, kad šie simptomai buvo suvokiami kaip patologija, kažkas nenormalaus, ką reikia būtinai sustabdyti ar nutraukti. Tai buvo visiškai priešingas požiūris, nei tokie reiškiniai yra traktuojami Somé pasaulyje, jo kultūroje, Afrikoje. Žvilgtelėjęs į ligoninės pacientus jis išvydo, kad kai kurie iš jų buvo su tramdomaisiais marškiniais, kai kurie izoliuoti stacionariai, nuraminti vaistais ar skendo riksmuose ir t.t... Po ko jis pasakė - „Tai štai kaip šioje kultūroje traktuojami žmonės, kurie gimsta kaip gydytojai. Koks praradimas! Koks praradimas, kai žmonės pasiekę kitų pasaulių galias yra neįvertinami ir švaistomi veltui!

Labiau vakarietiškai išsireiškus, jie net nežino, nėra apmokyti, kaip derėtų elgtis tokiose situacijose ar iš viso nepripažįsta įvairių ezoterinių ar ekstrasensorinių fenomenų. Tokie sugebėjimai vakarų pasaulyje būna neįvertinami ar iš viso nuvertinami. Kai dvasinio pasaulio energijos aplanko tokius žmones vakaruose, jie būna tam visiškai nepasiruošę ir nemoka tinkamai tokių žmonių integruoti ar pripažinti. To rezultatai dažnai būna tragiški. Be tinkamų sąlygų sudarymo ir deramos pagalbos susiduriant su kitų realybės lygmenų proveržiais, pritaikymo to realiame gyvenime, žmogus tiesiog būna laikomas išprotėjusiu. Žmonėms, patyrusiems šias nežemiškas energijas yra duodamos didžiulės dozės chemikalų, įvairių antipsichozinių ir kitų vaistų, kas užkerta kelią šių žmonių integracijai, tolimesniam jų dvasiniam tobulėjimui ir augimui.

Psichiatrinės ligoninės palatoje, jis kaip šamanas išvydo daugybę daliai žmonių nematomų būtybių, esybių, kurios tenai buvo šalia pacientų. Kaip jis teigė „jie ir sukėlė šias dvasines krizes šiems žmonėms“. Kiek jis pastebėjo, šios būtybės ir esybės iš šių žmonių organizmų, energetinių laukų stengėsi išvalyti šiuos visus vaistus, visą jų negatyvų poveikį. Ko pasekoje procesas tampa daug skausmingesnis ir lėtesnis, kad jie galėtų su šiais žmonėmis apsijungti. Kaip Somé teigė, esybės veikė lyg ekskavatoriai, šalindami vaistų padarytą žalą iš žmonių energetinių laukų. Jie buvo gerokai įtūžę dėl to. O žmonės, to pasekoje, aimanavo ir rėkė... Visa tai matydamas ir suvokdamas, jis nepajėgė tenai ilgai išbūti ir buvo priverstas pasišalinti...

Pagal Dagabų tradicijas, visuomenė padeda žmogui suderinti šias abiejų pasaulių energijas - „dvasių pasaulio, su kuriuo ji, jis ir visuomenė susidūrė“. Toks žmogus vėliau tarnauja kaip tiltas tarp šių pasaulių, padeda gyventojams ir esant reikalui gali juos gydyti. Pasibaigus dvasiniai krizei, gimsta naujas gydytojas, žiniuonis. „Ryšys tarp pasaulių yra lyg pagalba“, kaip daktaras Somé paaiškina „dažniau nei ne, žinios ar įgūdžiai, atsiradę iš tokio susijungimo yra žinios ar įgūdžiai duoti iš kito pasaulio“.

Esybės, kurios ligoninės palatoje didino pacientų agoniją, bandė su jais susijungti tam, kad galėtų komunikuoti tarp šių pasaulių. Žmonės, su kuriais buvo bandoma susijungti, savo ruožtu, negavo deramos pagalbos ir žinių, kaip tapti tiltu tarp dviejų pasaulių, ko pasekoje tai tik kėlė daugiau problemų ir susijungimas buvo nutrauktas. To rezultate, pas žmogų pasiliko pradiniai energetiniai pažeidimai ir buvo nutrauktas „naujo gydytojo“ gimimas.

Tie žmonės pas kuriuos išsivysto taip vadinami psichologiniai sutrikimai yra jautrūs. Kaip tai vakarų pasaulyje yra vadinama, perdėto jautrumo. Kitose kultūrose tas taip ne akcentuojama ir dėl to jautrūs žmonės nesijaučia kaip per daug jautrūs. Vakarų kultūroje, tai yra priimama perdėtai, kas dažnai sugriauna tokių žmonių gyvenimus, pastebi daktaras Somé. Pašėlęs tempas, pojūčių bombardavimas, žiaurios ir agresyvios energijos, kurios apibūdina vakarietišką kultūrą, gali visiškai sunaikinti tokius žmones.

Šizofrenija ir energija iš kitur

Daktaro Somé teigimu, šizofrenija, tai specialus imlumas tam tikram vaizdinių ir informacijos srautui, kurio žmogus nesugeba kontroliuoti. Nutikus tokiam nepageidaujamam informacijos ir vaizdinių „potvyniui“, ypač jeigu tai bauginantys, gąsdinantys ar prieštaringi vaizdai, žmogų apima panika.

Tokiu atveju, pirmiausiai reikia atskirti žmogaus energiją nuo svetimų energijų, panaudojant šamanų naudojamą praktiką, taip vadinamą valymą (anglų k. origin. „sweep”), kad tai pašalinti iš žmogaus auros. Išvalius žmogaus energetinį lauką, jis daugiau (past. lyg radijo imtuvas) negaudo svetimos jam informacijos ar vaizdinių potvynių ir daugiau neturi priežasties dėl ko išsigąsti ar likti sutrikdytu.

Po ko, Somé teigimu, galima šio žmogaus energijas suderinti su dvasinėmis energijomis ir sukurti „naują gydytoją“. Viso to blokavimas, sukels tik problemas. Gydytojo energija yra aukštos įtampos energija, pastebi daktaras (past. atitinkamai ir aukštų vibracijų). O kada ši energija yra užblokuota, ji tiesiog degina konkretų žmogų. Tai lyg trumpas sujungimas. Sproginėjantys saugikliai! Štai kodėl tai gali būti taip baisu ir aš suprantu kodėl vakariečiai stengiasi atsiriboti nuo tokių žmonių. Dėl to jie aimanuoja ir rėkia, o žmonės juos už tai kiša į tramdomuosius marškinius... Tai yra liūdnas vaizdas. Kai tuo tarpu, pagal šamanų tradicijas, tokių žmonių energijos būna tiesiog suderinamos su dvasinėmis, nepaliekant blokų, „saugikliai“ tada ne sproginėja ir žmogus gali tapti gydytoju, kuo jis ir turėjo tapti.

Tačiau, reikia pastebėti, kad ne visais atvejais ir ne visi dvasinių (past. subtilių) pasaulių sutvėrimai yra teigiami ir patenka į žmogaus energetinį lauką vien tik tam, kad žmogui dovanoti „gydytojo“ dovaną. Egzistuoja taip pat ir negatyvios energijos, kurios yra nepageidaujamos auroje. Tokiais atvejais, šamanai paprastai išvalo aurą nuo tokių energijų, vietoj to, kad bandyti jas suderinti su žmogaus energijomis.

Aleksas: Beprotis Amerikoje, gydytojas Afrikoje

Tam, kad patikrinti savo išdėstytas šamaniškas žinias, daktaras Somé specialiai iš vienos Amerikos psichiatrinės ligoninės pasiėmė vieną 18 metų amžiaus pacientą, vardu Aleksas (angl. Alex) ir jį nusivežė į Afriką. Jo pasirinktas žmogus, būdamas 14 metų turėjo psichozę, haliucinacijas, norėjo nusižudyti ir dar be to sirgo ir depresija. Jaunasis pacientas gulėjo psichiatrinėje ligoninėje, kur gaudavo labai daug vaistų, bet niekas jam nepadėjo.

Su šio vaikino tėvų leidimu, daktaras Somé nusivežė jų sūnų į Afriką. Kaip Somé po to teigė, po aštuonių mėnesių buvimo Afrikoje, Aleksas tapo pakankamai normalus. Jis net bendradarbiavo su vietiniais gydytojais, padėdamas jiems gydyti ligonius, leisdamas dienų dienas kartu su jais. Viso Aleksas tenai pragyveno keturis metus, bet ne dėl to, kad jam to reikėjo. Kaip jis teigė, jautėsi daug geriau ir saugiau Afrikoje, jų kaimelyje, nei Amerikoje.

Kad jį išgydyti, kad suderinti Alekso energijas su dvasių pasaulio energijomis, jis praėjo šamanišką ritualą, kuris truputėlį skyrėsi nuo tų ritualų kokius praeina vietiniai dagabų žmonės. Kadangi jis kilęs ne iš tų vietų ir jį aplankiusi esybė buvo irgi kitokia. Tačiau rezultatas buvo toks pat, net po kiek kitokio ritualo. Tokiu būdu, daktaras Somé pademonstravo, kad ši metodika veikia.

Pats Malidoma Patrice Somé (šaltinis: malidoma.com)

Po šio ritualo, Aleksas pradėjo dalintis pranešimais, kuriuos jį aplankiusi esybė jam perdavinėjo. Deja, tuo metu šalia jo nebuvo žmonių, kurie supranta anglų kalbą, Somé tuo metu buvo išvykęs.

Dvasinio ryšio ilgesys

Pagrinde, kaip Somé teigia, taip vadinami vakarų pasaulyje „psichikos sutrikimai“ yra labai senų, protėvių energijų prabudimas žmoguje. Jos galima sakyti, ilgą laiką buvo lyg konservuotos. Somé darbas tada būna sugrįžti į praeitį ir išsiaiškinti kokia yra konkretaus žmogaus siela. Daugeliu atvejų, žmonių sielos yra susiję su gamta, ypatingai su kalnais ar didžiosiomis upėmis.

Kalnų atveju, pateikdamas tai kaip pavyzdį, tai kalnų dvasia, kuri laikosi kartu su žmogumi ir sukuria erdvės ir laiko iškraipymą, kuris po to veikia tuo paveiktą žmogų. Tada reikia apjungti šias dvi energijas, kad žmogaus ir kalno dvasia taptų viena visuma, kas pasiekiama tam tikro šamaniško ritualo pagalba.

Daktaro Somé manymu, su šia situacija jis susiduria gan dažnai jungtinėse valstijose, kur didžioji dalis įvairių medžiagų yra pagaminti mašinų energija ir to rezultate būna nutraukiami šie ryšiai su gamta. Jūs galite bėgti nuo praeities, bet nuo jos pasislėpti nepavyks. Senovinės dvasios vis tiek jus aplankys. Kaip jis teigia, ne kiek to nori šios dvasios, kiek pačio žmogaus dvasia. Mūsų dvasia reiškia didžiulį prašymą, lyg pagalbos šauksmą, paversti mūsų gyvenimą prasmingu ir tada, tokios senovinės dvasios į tai atsiliepia, kad padėti žmogaus dvasiai.

Šis šauksmas, kurio mes net sąmoningai nesuvokiame, atspindi stiprų norą giliam ryšiui, peržengiančiam materializmą ar norą kaupti įvairius daiktus, nubloškiantį mus į apčiuopiamą kosminę dimensiją. Dažniausiai šis ilgesys yra nesąmoningas, bet dvasioms nėra jokio skirtumo ar jis sąmoningas ar ne. Jos vis tiek į tai atsiliepia ir bando padėti.

Dalis ritualo, apjungiančio kalnų ir žmogaus energiją yra nusiuntimas tokio žmogaus prie jo pasirinktos kalnų vietovės, kur jam reikia surasti ir paimti akmenį, kuris jį kviečia. Iš tenai žmogus sugrįžta su šiuo akmeniu, lyg kompanionu, kad pratęsti ritualą toliau. Kai kurie jį net po to su savimi nešiojasi. Akmens buvimas daug lengviau suderina žmogaus vidų, įžvalgumą. Jie tada iš kitų pasaulių gauna įvairią naudingą ir praktikoje pritaikomą informaciją, rekomendacijas kaip jiems gyventi jų gyvenimus.

Kada žmogaus siela yra artima su „upės energija“, žmonės būna kviečiami prie upės ir po pokalbio su upės dvasia, turi surasti upėje akmenį, kurį irgi po to parsiveža, tokiam pačiam ritualui, kaip ir kalnų dvasios atveju.

Žmonės mano, kad kažkas labai nepaprasto turi nutikti, nepaprastų situacijų metu ir jiems būna sunku susitaikyti su tuo, kad viskas gali būti labai paprasta. Kai kada, net prilygti akmens suradimui ir pakėlimui.

Daktaro Somé išsilavinimas

Pagal vikipediją, Malidoma Patrice Somé, kuris kartu yra ir šamanas, turi tris magistro ir du daktaro laipsnius, kuriuos jis įgijo solidžiuose užsienio universitetuose.

Įspėjimas

Šiame straipsnyje pateikta informacija, neskirta pakeisti medicininio gydymo. Dėl įvairių klausimų, susijusių su tuo, rekomenduojame konsultuotis su jūsų daktaru. Autorius ir šis web puslapis, neapsiima jokios atsakomybės už tai kaip jūs panaudosite čia pateiktą informaciją.

Parengta pagal

Panašūs straipsniai

Mokslas žengtelėjo septynmylį, revoliucinį žingsnį odontologijoje!

Pasirodo dantų protezavimas buvo jau žiloje senovėje ir dabartinės stomatologijos technologijas galima įvardinti kaip jau senai pasenusias, ką patvirtino ir visai nesenai Harwardo mokslininkų atrastas atradimas šioje srityje. Šį atradimą pakolkas eina įvardinti, kaip šio amžiaus patį didžiausią pasiekimą medicinoje ir net kaip šios eros revoliucinį stomatologijos pasiekimą. Tai visiškai nauja koncepcija, kuri greičiausiai pakeis visą stomatologiją, traumatologiją ir panašu, kad palies ir kitas medicinos sritis.

Įsivaizduokite apsilankymą pas dantistą, dėl danties puvimo, gedimo ar tiesiog skylės dantyje, kur neprireiks jokių šiuo metu praktikuojamų gan skaudžių, brangių ir sudėtingų gydymo metodikų, kaip pvz. šaknies kanalo taisymas ir t.t... Kur visą dantį atauginti eis tiesiog iš jo likučių ir nepreireiks jokių protezų, karūnėlių ar kitų implantų. Taip pat atkris poreikis už visus šiuos dalykus mokėti!

Mes gyvename apverstame aukštyn kojomis pasaulyje

Mes gyvename apverstame aukštyn kojomis pasaulyjeMes gyvename apverstame aukštyn kojomis pasaulyje, kuriame yra viskas atbulai, aukštyn kojomis, nei turėtų realiai būti. Tai Deivido Aiko, sugalvota koncepcija, apie mus supantį pasaulį.

Tame kažkas yra ir dėl to, nusprendžiau šiomis jo mintimis pasidalinti su jumis. Aprašiau viską ne nuo savęs, bet Deivido Aiko žodžiais. Tiesiog pacitavau jo pačio išsakytas mintis.

Arijų žinios – Žmogaus vystymasis

HiperborėjaŠių žinių paieška, yra vienas iš mano „arkliukų“, kaip ir labai žila senovė ir jos žinios, bei technologijos. Tačiau jų rasti yra labai sunku, nes per daugelį amžių, tūkstantmečių ar aeon'ų, jų beveik neliko Europoje. Dėl to, tenka ieškoti kitur, pvz. Indijoje, tolimuose rytuose, slavų, etruskų kultūroje ir t.t...

Žiloje senovėje, kai dar neegzistavo įvairių Europos šalių, kai baltieji žmonės, kaip manoma,  persikėlė į šiuos ir kitus kraštus Hiperborėjos, kai dar nebuvo tokių tautų, kaip pvz. lietuviai, rusai, švedai, vokiečiai ir t.t... ar pvz. baltai, prūsai, kuršiai. slavai ir t.t... Kai visa baltoji rasė skaitėsi viena tauta! Ateidami iš Hiperborėjos, arijai atsinešė daug žinių. Dalis jų keliavo gan toli ir nepasiliko Europoje. Dalis jų pasiekė tokias vietas kaip Egiptas, Indija, Kinija, tolimos Sibiro ar dabartinės Rusijos žemės. Tenai šių žinių trupinėliai ir išliko, kur mažesnį poveikį darė įvairios pasaulinės religijos, kaip pvz. katalikų bažnyčia ir pan.

Vedų epochos

Pagal vedas, vienas vedinis ciklas Juga (Sanskr. युग, yuga) yra dalinamas į keturias epochas: Satjajuga, Tretajuga, Dvaparajuga ir Kalijuga.

Šis ciklas prasideda nuo labiausiai dvasingos ir prašviesėjusios epochos. Po to, kiekvienoje sekančioje epochoje, pasaulis ketvirtadaliu vis labiau išsigimsta ir degraduoja. Vis primityvesnis tampa žmonių dvasingumas, sąmonė, kultūra, žinos, dorovės ir moralės normos, teisybės suvokimas ir civilizacija vis giliau grimsta į chaoso liūną. Kai ciklas pasiekia žemiausią tašką, viskas prasideda iš naujo.

Dvasinė Evoliucija - Dvasia, Kūnas ir Sąmonė

Kūnas, Sąmonė ir DvasiaYra trys pagrindiniai dvasinio tobulėjimo aspektai, dvasia, kūnas ir sąmonė, iš kurių susideda mūsų dvasinė evoliucija. Šią filosofiją, taip pat, puoselėja Indijoje išlikusi prieštvaninė medicina „Ajurveda“ (Sanskr. „Ajur“ – gyvenimas, „veda“ – žinios).

Kaip manoma, kiekvienas iš šių aspektų, turi individualias savo vibracijas, vibracijų dažnį, ką galima suprasti ir kaip pasiektą tobulėjimo lygmenį. Atvejais, kada šie aspektai yra skirtingai išlavinti, vibruoja labai skirtingais dažniais, tarp jų vyksta didelė vibracinė disharmonija, kurios pasekoje pas žmogų atsiranda įvairios ligos.

Ligų rūšys priklauso nuo konkrečios vibracinės disharmonijos. Pvz. vienu atveju, gal tai bus paprastos ligos ar infekcijos, o kitu atveju galbūt tai bus dvasiniai ar psichikos sutrikimai.

(C) 2007-2016 www.zulus.lt

Hey.lt