DĖMESIO! Šiuo metu ši svetainė yra perkeliama į www.pasaulekura.lt. Jeigu kažkokio seniau čia buvusio turinio nepavyko rasti, greičiausiai jis bus jau naujame puslapyje.

Kodėl moterys dažnai renkasi pašlemėkus

Graži moterisDažnai girdžiu temą, kad štai garsi dainininkė, verslininkė ir pan. pasirinko kaip savo gyvenimo draugą kažkokį banditą, plėšiką, mafijozą ar kitą padugnę.

Retkarčiais tai įvyksta net jiems sėdint kalėjimuose... Kai kuriems žmonėms tai kelia nuostabą, kad tokios įžymios, galbūt protingos ir turtingos moterys vietoj normalaus ir ramaus gyvenimo pasirenka tokias kančias ir tokį kryžių. Daugeliui tai neįkandama mįslė.

O esmė tame, kad žmogus nesijaustų laimingas, jeigu viskas būtų vien gerai. Žmogui yra reikalingi iššūkiai, priešai kliūtys ir problemos – kurias įveikęs jis pasijustų euforiją.

Jeigu viskas padėta ant lėkštės, tai kurį laiką tenkins, bet ne ilgai... Gan greitai atsibos ir žmogus pradės ieškoti nuotykių pats... Tai patvirtina ir tai, kad šios kategorijos moterys dažnai yra save realizavusios, išgarsėję, praturtėję, kas reiškiasi, kad jos avantiūristės ir savo gyvenime patyrė ne vieną ir ne du išbandymus. Greičiausiai turėjo ir krūvas priešų, konkurentų, visokiausių problemų ir t.t...

Normalūs vyrai

Problema slypi visoje aibėje kintamųjų, kodėl tai įvyksta. Mūsų civilizacijoje, dominuojant matriarchatui, labai dažnai užauga vyrai, kurie yra auklėti moterų nuo mažens. Tai ir išsiskyrę, suirę šeimos, kurių yra dauguma ir kur tokiu atveju vaikus augina vienišos mamos...

Mačo su savo auka

Tokiose šeimose vaikai yra gan padoriai išauklėti, geri, paklusnūs, nekeliantys balso prieš savo mamas ir t.t... Iš jų išauga tie, taip vadinami, normalūs ir padorūs vyrai, kurie ir gražiai elgiasi su moterimis ir nepažeidinėja įstatymų ir t.t...

Tačiau kaip vyrai, moterų akivaizdoje, neturintys savo balso, ryžto, elgiantys vien gražiai - „klausantys mamos“ ir pan. jie nėra patrauklūs, pvz. kaip partneriai. Bent moterį visada daug labiau trauks spalvingi personažai...

Be to, moterys su tokiais vyrais - gerais mamų vaikais, retai jaučiasi saugios, kadangi tokius vyrus daug lengviau kiti gali patraukti iš kelio. Jis gerai išauklėtas, mandagus ir gali tiesiog neišdrįsti reikiamu metu pastovėti už save, už šeimos, poros ar moters interesus... Bėgant laikui tokie vyrai moterims dažnai tampa tuščia vieta, žmogumi į kurio petį neina atsiremti, bet kada, pasijusti saugiai ir t.t...

 

Nusikaltėliai

Tam reikėtų išanalizuoti standartinį nusikaltėlių psichologinį portretą.

Pasitikintis savimi. Neribojantis savęs, nedraudžiantis sau nieko, nebijantis pasiimti tai ko trokšta! Siekia visko ko tik nori, nepaiso aplinkinių nuomonės, kaip ir įstatymų. Turintis visada savo nuomonę, gan dažnai tvirtą nusistatymą ir t.t...

Kitaip tariant, tai kai kurių moterų suvokime būtų „tikro vyro“ įvaizdis. Ne ištižusi bala, kuris vien išdresiruotas "klausyti mamos" ar savo šefo darbe, bet toks vyras kuris nieko nebijo, metantis iššūkius viskam, lygiai kaip ir ji, kuriai teko daug kliūčių įveikti einant į sėkmę!

Na aišku, visi vyrai kreipia dėmesį į gražias moteris. O tik labiausiai užsispyrę, jas paprastai pasiekia.

Ko neina pasakyti apie taip vadinamą normalaus vyro psichologinį portretą, kuris gali neišdrysti sulaužyti vienos kitos taisyklės, moralės ar etiketo normos, kai to galbūt jos manymu labai reikės.

Juk pvz. retkarčiais būna ir tokių vyrų, kuriems gyvenime nėra tekę nei karto panaudoti kumščius ir kilus konfliktinei situacijai, toks vyras gali nesugebėti atstovėti savo, savo šeimos ar savo mylimosios interesų. O su tokiu vyru moteris tiesiog nesijaučia saugi. Nors tai tik viena medalio pusė.

 

Jausmų audros

Kiek seniau buvo straipsnis apie moterų psichologinius tipus, kurioms būna sunku susirasti antrąją pusę. Vienas iš tenai išvardintų tipų, tai buvo moterys, kurios nugrimzdę į meilės romanų liūną.

Jausmų audros

Kiek tame straipsnyje teigė psichologai, tokios moterys pradeda gyventi šių meilės romanų fantazijose, kur jos patiria didžiules jausmų audras. Su laiku joms pradeda atrodyti, kad būtent taip viskas ir turi būti tikrovėje.

Kad su vyru turi būti neliūdna. Turi pastoviai vykti jausmų audros, problemos, išbandymai ir t.t... Ir dėl to jos dažnai renkasi rizikos grupės vyrus, pvz. nusikaltėliai, kariškiai, policininkai, narkomanai, alkoholikai ir pan...

O čia pvz. vyras sėdintis kalėjime, kur jam gyvybei gresia kiekvieną akimirką pavojus, kur jai teks ištisai dėl jo pergyventi, kur jam reiks pastoviai įrodinėti, kad jis yra „tikras vyras“, kur ji patirs išsiskyrimo kančią ir kitus sunkius išbandymus, jausmų audras, kurios šio tipo moterims yra tikras narkotikas, be kurio jos paprasčiausiai negali gyventi.

Nors jos to gali net nesuvokti sąmoningai, bet to trokšti pvz. nesąmoningai, specialiai veltis į problemas, kur teks kentėti, bet ir kartu patirti jų taip trokštamas, nebūtinai sąmoningai, jausmų audras. Tai manau irgi svarbus faktorius. Pastovūs pergyvenimai, rizika, vidinis, o galbūt ir fizinis skausmas, nuo patirtų nuo jo smūgių ir t.t...

 

Agresijos genas

Tai, kad žmogus save realizavo visuomenėje, versle, galbūt net televizijoje ar estradoje. Tapo įžymus, turtingas... Dar nereiškia, kad tai labai gera siela, su labai gera karma.

Viskas gali būti visiškai priešingai. Juk būtent lyderio savybės slypi individo agresijoje, užsispyrimas ir ambicijos įveikti konkurentus, kliūtis ir visas kitas problemas, kad pasiekti užsibrėžtus tikslus.

DNR grandinė

Tas įrodyta net moksliškai, kad jeigu tinkamu keliu nukreipti agresijos geną, jeigu jis pas jus nemiega, tai galima tapti stipriu lyderiu, verslininku ar dar kažkuo ir daug pasiekti gyvenime.

O jeigu šį agresijos geną, nukreipti į gryną agresiją, tai dažnai toks individas visą savo gyvenimą po to ir praleidžia kalėjimuose...

Tokios moters, jokiu būdu netenkins kažkoks ištižėlis, vyras, kurio kasdieninis maršrutas, lyg važiavimas bėgiais, yra darbas – namai, o vakare jis grįžęs išmaukia butelį alaus ir sėdi prie televizoriaus lyg zombis. O sekančią dieną ir vėl viskas kartojasi, pagal tą pačią programą...

 

Karma

Jeigu karma nėra gera, tai tokiam žmogui labai dažnai yra užkirstas kelias dvasiškai tobulėti. Jam tada tik ir lieka verslas, konkurencija, siekimas išgarsėti ir panašūs žemiški dalykai... Nes į dvasinę pusę tobulėjant ir turint blogą karmą, dažniausiai yra išprotėjama ir susiduriama su psichinėmis ligomis.

Karminė skola

Karmą reikia išdirbti ir net tarp ezoterikų yra tokia sąvoka, kaip „karminis partneris“. Kai kurios moterys, net sąmoningai pasilieka su tokiu vyru, kuris jas daužo ir visaip kitaip skriaudžia, su kuriais jos be galo kenčia, būtent dėl to, kad išdirbtų savo karmą ir išsivalytų nuo nuodėmių, kurias jos padarė praeituose gyvenimuose. Tekę net asmeniškai pažinoti tokių moterų...

Viskas gali nueiti net iki žūties. Žuvimo nuo pvz. tokio vyro rankos ar net atbulai. Taip tiesiog išdirbama karma ir kai kurie žmonės visiškai nesąmoningai siekia problemų ir nuodingų, bei pavojingų žmonių, vien kad išdirbti savo karmą.

Reziume

Tai gi, sumoje viskas susideda iš šių visų faktorių. Tikro vyro šarmas, agresija, tvirtas nusistatymas – su tokiais vyrais moterys jaučiasi saugios. Noras patirti jausmų audras, kas tampa įmanoma tik su tais vyrais, kurie yra pastoviai ant ribos ir gan dažnai rizikuoja, ką tenka pergyventi ir pačioms moterims su jais kartu... O joms tai kaip narkotikas!

Kenčianti moterisAgresijos genas ir empatija. Kadangi be agresijos geno jos nebūtų tapę kuo tapo. Juk kiekvienas žmogus ieško panašaus į save žmogaus. O pas pašlemėkus agresijos genas dažnai būna aktyvus, priešingai nei pas tuos vyrus, kurie yra „normalūs“ ir nuo vaikystės paspausti po mamos, o vėliau ir po žmonos "padu".

Na ir paskutinis, bet nemažiau svarbus faktorius, tai karma. Su nuodingu žmogumi ją išdirbti yra lengviausiai ir to žmogaus siela gali siekti net žmogui to sąmoningai nesuvokiant.

Tai gali būti kaip širdies balsas. Tai ją trauks, vilios ir gundys, nors tenai ji gaus tik guzus, bet siela viduje jausis vis laimingesnė, kuo mažiau karminių skolų jai paliks.

Beje, karminės skolos gali būti ir žmogžudystės. Kai kuriems žmonėms reikia išdirbti ir jas... Pvz. jeigu moteris žuvo nuo savo išrinktojo, gali būti, kad tiesiog atpirko praeitų gyvenimų karmą...

Kadangi pagal karminę skolą, jeigu jūs kažką kažkuriame gyvenime nužudėte, tai sukuriama karminė skola ir kažkuriame iš gyvenimų tai sielai, kurią jūs nuskriaudėte, reikės tai jums atlyginti... 

Ir tik tada, abi šios sielos, kurios yra surištos šia karmine skola, galės pasijusti laimingos. Gal net kartu džiaugtis, kad jos abi įvykdė savo misijas. Viena atidavė karminę skolą kitai...

 

Panašūs straipsniai

Arijų žinios – Žmogaus vystymasis

HiperborėjaŠių žinių paieška, yra vienas iš mano „arkliukų“, kaip ir labai žila senovė ir jos žinios, bei technologijos. Tačiau jų rasti yra labai sunku, nes per daugelį amžių, tūkstantmečių ar aeon'ų, jų beveik neliko Europoje. Dėl to, tenka ieškoti kitur, pvz. Indijoje, tolimuose rytuose, slavų, etruskų kultūroje ir t.t...

Žiloje senovėje, kai dar neegzistavo įvairių Europos šalių, kai baltieji žmonės, kaip manoma,  persikėlė į šiuos ir kitus kraštus Hiperborėjos, kai dar nebuvo tokių tautų, kaip pvz. lietuviai, rusai, švedai, vokiečiai ir t.t... ar pvz. baltai, prūsai, kuršiai. slavai ir t.t... Kai visa baltoji rasė skaitėsi viena tauta! Ateidami iš Hiperborėjos, arijai atsinešė daug žinių. Dalis jų keliavo gan toli ir nepasiliko Europoje. Dalis jų pasiekė tokias vietas kaip Egiptas, Indija, Kinija, tolimos Sibiro ar dabartinės Rusijos žemės. Tenai šių žinių trupinėliai ir išliko, kur mažesnį poveikį darė įvairios pasaulinės religijos, kaip pvz. katalikų bažnyčia ir pan.

Keltų zodiakas - Gyvūnai

Keltų zodiako ratasKeltai siedavo žmones su gyvūnais ir medžiais. Kai kurie žmonės teigia, kad jis gan tiksliai pataiko, dėl to nusprendžiau jį išversti.

Dešimt patarimų nuo Šaolin vienuolio, kaip išlikti amžinai jaunu

Šaolin vienuolynasDaugelis žmonių teigia, kad sveikata yra pats brangiausias mūsų turtas. Tačiau ar daugelis iš mūsų gyvena pagal šią taisyklę? Vertėtų tai pradėti daryti nuo šiandien.

Tai vieno Šaolin (Shaolin) vienuolio, kovos menų meistro, patarimai, kaip išlikti sveikam ir jaunam kuo ilgiau:

Išgyvenimas mieste karo metu

Išgyvenimas mieste karo metuŽmogaus, išgyvenusio karo metu mieste, patarimai, kaip apsaugoti save tokioje nepaprastoje situacijoje, o esant galimybėms, pasiruošti ir apsirūpinti reikalingais daiktais, žiniomis ar įgūdžiais?

Jam teko visa tai išgyventi pačiam 1992 m. vykusio Bosnijos karo metu. Jis ir kaip jis pavadino, jo klanas, išgyveno metus laiko mieste, kuriame gyveno 60000 gyventojų.

Vėliau jis pats tapo taip vadinamu „survivalistu“ (nuo angliško žodžio – „survival“ - išgyvenimas).

Kaip užmegzti kontaktą su nežemiškomis būtybėmis

Kontaktas su nežemiškomis civilizacijomis - Atskridęs ateivių laivasDaugeliui žmonių, kontakto užmezgimas su nežemiškomis ir palankiai mūsų atžvilgiu nusiteikusiomis būtybėmis, yra žingsnis teigiama kryptimi, prisiėmimas sau atsakomybės už savo gyvenimą ir veiksmus.

Save jūs taip pašalinsite iš tų žmonių gretų, kurie yra pasyvūs, tų kurie laukia vietoj to, kad naudotų savo galimybes ir imtųsi kurti naują realybę. Taip jūs tapsite katalizatoriumi, prisidedančiu prie harmoningos sąveikos vizijos, puoselėjančios „atsibudusios žmonijos“ atėjimą.

Egzistuoja tokia šviesi vizija, kad visi sąmoningi sutvėrimai yra vienas su kitu sujungti meile ir, kad taip pat ir kūrėjas yra kartu su visais savo kūriniais. Niekas mūsų neatskiria vienų nuo kitų, išskyrus mūsų pačių sąmonę. Mums nebūtina būti izoliuotiems, vieni nuo kitų, pasaulis yra be ribų, ar sienų ir net galaktikos nėra to ribos...

(C) 2007-2016 zulus.lt | Pasaulekura.lt

Hey.lt