"Krizė"

Jeigu įsivaizduotumėte vandenyną ir jame plaukiojančias žuvis, tai šias žuvis galima palyginti su mumis ir mūsų gyvenimu. Vandenyne plaukioja įvairiausių dydžių žuvys. Vienos iš jų yra taikios, o kitos yra plėšrūnai, vienos iš jų yra mažos, kitos yra didelės ar net didžiulės, gigantiškos. Kiekviena žuvis pagal savo dydį daro atitinkamo stiprumo bangas ir įtaką kitoms žuvims. O plėšrioms žuvims jūs galite net tapti maistu.

 Taip ir mūsų gyvenime, didelės žuvys, pvz. didelės įmonės, valstybės ar banko veiksmai gali atsiliepti jums, kad ji jus "suvalgys". Ar su savo bangomis tiesiog nublokš jus į šoną. Norint palaikyti harmoniją, mažesnės žuvys visada taikosi prie didesnių žuvų bangavimo. Tokiu principu veikia net ir vertybinių popierių birža. Didelės ar gigantiškos žuvys, daro lemtingus sprendimus, kurie tiesiogiai ar ne tiesiogiai įtakoja mažas žuvis. O mažosios žuvelės bando prisitaikyti, prie didelių žuvų bangavimo ir iš to dar ir kažką išlošti.

Dolerio kurso kritimas

Tikriausiai pastebėjote, kad kelis metus prieš taip vadinamąją "krizę", buvo dolerio kurso kritimas. Kursas palaipsniui krito ir net Lietuva nusprendė prisirišti prie euro. 

Paprasčiausiai JAV, per ilgoką laiką "prispausdino" ir paleido į apyvartą per daug žalių popieriukų, kurie nebuvo niekuo padengti, kaip pinigai ir egzistavo tik kompiuterių ekranuose. Visa, tiek mūsų, tiek ir Amerikos ekonomika, veikia panašiu principu. O šių laikų reali valdžia yra didelės įmonės, korporacijos ir bankai, o ne valstybė ar jau senai neegzistuojanti demokratija. Būtent jie visapusiškai valdo ir įtakoja mūsų gyvenimą, visų mūsų poreikių kainas, pačių poreikių sukūrimą ir net ar būti ar nebūti karui!

Pvz. Lietuvoje, kaip ir visur kitur, butų kainos yra visada tokio dydžio, kokio dydžio didžiausias paskolas pasiruošęs suteikti bankas! Paskolos bankams yra labai geros pajamos. O nekilnojamo turto sektoriuje dirbančioms įmonėms, tai taip pat yra labai pelninga. parduoti prekę keletą kartų brangiau nei, kad jos reali vertė ar savikaina.

Gaunasi savotiška "didelių žuvų" harmonija ir joms apsimoka daryti viską, kad ši harmonija klestėtų kuo ilgiau ir kuo plačiau paplistų.

Kadangi didelė visuomenės dalis, patys nieko negalvodami paklūsta bandos jausmui, kas yra labai paranku "didelėms žuvims" ir net žmones taip užprogramuoti jiems yra ne sudėtinga. Pakanka, kad tai taptų visuotinai priimtu ir "normaliu", sociumo dalyku. O dar geriau, jeigu ir pati visuomenė smerks, jei žmogus elgsis kitaip (laikys jį nenormaliu). 

Pažiūrėkite, bet kokį internetinį puslapį, nekilnojamo turto tematika, visur būsite iš karto nuteikinėjami paskolos ėmimui. Tai viena iš šios, "didelių žuvų" harmonijos dalių. Arba bendraujant banke, jauna, graži ir maloni vadybininkė kalbės apie paskolą būstui, kaip apie normalų dalyką. Čia viena iš technologijų, kaip paversti žmones turtuoliams dirbančiais zombiais ir, kad net jie programuotų taip elgtis kitus žmones. Geras verslas ar ne tiesa?

Infliacija

JAV ir visame kapitalistiniame pasaulyje, yra labai populiaru skolintis iš banko. Po nepriklausomybės laikų, tai darosi populiaru ir pas mus. Vienas iš pagrindinių infliacijos šaltinių ir yra patys bankai ir jų paskolos. Tai pinigų kiekio auginimas iš nieko, jiems tiesiog fiziškai neegzistuojant. To pasekoje per daug metų jų kiekis auga geometrine progresija ir atitinkamai mažėja perkamoji pinigų galia.

Tiesiog, jeigu paimti šalies BVP (bendras vidaus produktas), tai jis susideda iš tų resursų, kurie yra šalyje. BVP dar yra išreiškiamas pinigais, visa šalies turima pinigų suma, kuri egzistuoja. Augant pinigų kiekiui, BVP ne auga, auga tik pinigų kiekis. Tuo pačiu, tas pats šalies BVP, tiesiog dalinasi ant didesnio kiekio pinigų. Jeigu bankai, dalindami paskolas ir skaičiuodami procentus, iš nieko sukuria pinigus, taip automatiškai augina ir jų kiekį iš nieko.

Zimbabė

Tokiu būdu, jeigu pvz. visi šalies pinigai būtų pvz. 20 milijardų litų, tai visas BVP dalintųsi ant šios sumos ir tai nustatytų einamąją pinigų vertę. Pvz. jūs turite banke padėję indėlį 10 000 litų, ir pvz. šalies pinigų kiekis, per 10 metų išauga dešimt kartų, iš 20 milijardų pavirsta į 200 milijardų. Tokiu būdu ir jūsų turima banke pinigų suma atitinkamai nuvertėtų ir paliktų tik 10% buvusios jų vertės. Nors jūs patys neatlikinėjote jokios operacijos, nenuėmėte pinigų iš banko, tačiau jų vertė vistiek sumažėjo dešimt kartų.

Kitaip tariant, infliacija yra paslėptas mokestis, kuris sumokamas savų lėšų nuvertėjimu. Šiuo atveju išlošia tik tas kuris skolina pinigus, su palūkanomis kitiems ir pralaimi visi kurie to nedaro. Jokie pinigai ar vertė iš niekur neatsiranda ir į niekur nedingsta. Jeigu vienas žmogus kažko netenka, tai kažkas kitas tai gauna. O pinigų kiekio didinimas, yra savotiškas jų atėmimas iš jūsų, jums to net neįtariant.

Krizė

Išaugus pinigų kiekiui ir JAV doleriui pradėjus stipriai nuvertėti, buvo nuspręsta imtis korekcijos ir pradėti "deginti tualetinį popierių" t.y. niekuo nepadengtus, egzistuojančius tik kompiuterių ekrane dolerius. О jeigu vykstant infliacijos korekcijai, keli bankai ar įmonės bankrutuos, buvo nuspręsta, kad tai priimtina kaina. Šios korekcijos, pašalinis poveikis ir yra vadinamas Krize!

Reziume

Rezultate "krizė", greičiausiai pasibaigs ten kur ir prasidėjo, jeigu neįvyks kažko visiškai netikėto. Pirmiausiai ekonomiškai atsigaus JAV ir jų dolerio kursas ir yra net euro nuvertėjimo tikimybė, dolerio atžvilgiu. O kaip tada elgsis mūsų valstybė, nėra žinoma. Gal puls rišti litą prie dolerio, kas žino...

Galiu tik pasakyti, kad kažkas eilinį kartą uždirbs iš to, nes uždirbti įmanoma visada ir iš visko, nesvarbu ar vyksta ekonominė progresija ar recesija.

Pvz. gerai užsidirbo tas, kas prieš dolerio kurso kritimą prisipirko eurų ir po to tinkamu metu pardavė eurus ar prisipirko dolerių, kada dolerio kursas nukrito. O dabar laukia kol dolerio kursas pakils, kad juos parduoti. Gal net pats tai stimuliuodamas.

Faktas čia kalba ne apie tūkstančius ar milijonus, o apie milijardus.

Panašiai yra ir su Rusija, jie yra prisirišę prie dolerio, tai visame šiame bangavime jie užima panašią vietą ir atsigaunant JAV, greičiausiai atsigaus ir Rusija.

Kam įdomu, gali pasižiūrėti "Zeitgeist: Addendum aka Laiko dvasia 2" filmą, kuris giliai analizuoja, kaip dirba ekonomika, kaip progresuoja infliacija, kas yra šiuolaikinė vergija, kodel atsiranda karai ir tt... Filmas padės suprasti daug dalykų ir atvers akis.

Panašūs straipsniai

Pasaulio problemos – Taika ir Energija

Jeigu ne žmonės, kurie trokšta svetimų turtų, gamtinių išteklių ar kitų resursų, bei primesti kitiems savo taisykles ar tvarką, nesvarbu kokią, tai pasaulyje viešpatautų taika. Ko visiems ir linkiu!

Daugelis šiandieninių karų, vyksta dėl energijos, įvairiose jos formose. Tai paprastai yra įvairūs gamtiniai ištekliai, kurių didelė dalis yra dar ir energetiniai gamtos ištekliai, iš kurių galima gauti energiją. Kaip pvz. nafta, dujos ar anglis. Pvz. Kinija, dar ir šiandieną degina labai daug anglies ir stipriai teršia mūsų planetos ekologiją.

Mes gyvename apverstame aukštyn kojomis pasaulyje

Mes gyvename apverstame aukštyn kojomis pasaulyjeMes gyvename apverstame aukštyn kojomis pasaulyje, kuriame yra viskas atbulai, aukštyn kojomis, nei turėtų realiai būti. Tai Deivido Aiko, sugalvota koncepcija, apie mus supantį pasaulį.

Tame kažkas yra ir dėl to, nusprendžiau šiomis jo mintimis pasidalinti su jumis. Aprašiau viską ne nuo savęs, bet Deivido Aiko žodžiais. Tiesiog pacitavau jo pačio išsakytas mintis.

Truputis optimizmo

1. 80/20 Taisyklė (Pareto principas)

80% visų jūsų gaunamų pajamų, atneša jums tik 20% jūsų veiklos. Daug kas iš to ką jųs veikiate, iš tikrūjų ne taip ir reikalinga, kaip jums atrodo.

2. Parkinsono taisyklė

Bet kokį darbą jūs galite atlikti daug greičiau nei, kad manote. Kuo daugiau laiko yra skiriama konkrečiai užduočiai, tuo daugiau prie jos laiko ir sugaištama.

3. Grupinė operacija

Greitas būdas atlikti nuobodžius ir monotoniškus darbus yra atlikti juos visus kartu, vieną po kito.

4. Pirmiausiai duokite, o tik po to imkite.

Būtent tokia tvarka atliekant šiuos veiksmus, su laiku gausite daugiau nei, kad davėte.

Metodai kaip greičiau užsikrėsti gripu, virusais ir kitomis ligomis

AIDS Virusas visam gražume

Šio straipsnio tema yra aprašyti gyvenimo būdą ir metodus, kaip elgiantis, didėja tikimybė apsikrėsti gripu, virusais ir įvairiomis kitomis ligomis. Kitaip sakant, ko kaip tik nereikėtų daryti.

Naujų technologijų pavojai – Dronai žudikai

Dronas - medžiotojas-žudikas iš kino filmo "Terminatorius"Paskutiniu metu, pradeda populiarėti įvairūs skraidantys robotai, dronai (angl. Drone), kuriuos žmonės planuoja naudoti įvairiems tikslams. Jie gali tapti puikiais pagalbininkais įvairiose srityse. Jie gali judėti daug greičiau nei žmogus, daug greičiau nukeliauti pakankamai tolimus atstumus, pasiekti įvairius aukščius ar kitas vietas, kurios yra sunkiai pasiekiamos žmogui. Taip pat, pristatinėti pvz. pašto siuntas ir t.t... Na o jeigu sukonstravus pakankamai didelį droną, toks dronas galėtų gabenti net ir žmones ar kažkokius krovinius, pvz. atlikti gelbėjimo darbus sunkiai pasiekiamose vietose ir t.t...

(C) 2007-2016 www.zulus.lt

Hey.lt