DĖMESIO! Šiuo metu ši svetainė yra perkeliama į www.pasaulekura.lt. Jeigu kažkokio seniau čia buvusio turinio nepavyko rasti, greičiausiai jis bus jau naujame puslapyje.

Naujų technologijų pavojai – Dronai žudikai

Dronas - medžiotojas-žudikas iš kino filmo "Terminatorius"Paskutiniu metu, pradeda populiarėti įvairūs skraidantys robotai, dronai (angl. Drone), kuriuos žmonės planuoja naudoti įvairiems tikslams. Jie gali tapti puikiais pagalbininkais įvairiose srityse. Jie gali judėti daug greičiau nei žmogus, daug greičiau nukeliauti pakankamai tolimus atstumus, pasiekti įvairius aukščius ar kitas vietas, kurios yra sunkiai pasiekiamos žmogui. Taip pat, pristatinėti pvz. pašto siuntas ir t.t... Na o jeigu sukonstravus pakankamai didelį droną, toks dronas galėtų gabenti net ir žmones ar kažkokius krovinius, pvz. atlikti gelbėjimo darbus sunkiai pasiekiamose vietose ir t.t...

Tačiau šių dronų karinis potencialas, taip pat neliko nepastebėtas. Jeigu kokios nors šalies armija dar apie tai nesusimastė, jie tikrai daug praranda. Kare tokie dronai gali sutaupyti tūkstančių kareivių gyvybes ir papildyti net nedidelio dydžio šalių karines pajėgas dideliu ugnies potencialu, prie to prarandant daug mažiau kariškių.

Vieno iš dronų ginkluotėTokie dronai, gali būti apginkluoti įvairiausiais ginklais, kulkosvaidžiais, automatais, minosvaidžiais, įvairiomis raketomis, liepsnosvaidžiais, dujomis, bombomis, minomis, stebėjimo ar žvalgybos įranga arba pvz. atlikti raketinės ar aviacijos ugnies nukreipimo, nutaikymo į tam tikrą priešo objektą funkciją ir t.t...

Tai, galima sakyti yra jau naujas evoliucijos puslapis, kompiuterizuoti ir automatizuoti karai, kažkuo primenantys „Terminator“ siužetą. Tačiau, vis gi žmogus čia vaidina dar labai didelį vaidmenį ir viskas priklauso nuo jo.

Ginklai yra tik įrankis, o kaip žmogus juos panaudos, tokie ir bus rezultatai. Tačiau, technologijos paprastumas ir prieinamumas rodo, kad tai gali tapti ir teroristų ar nusikaltėlių, ne vien armijos ar policijos įrankiu. Tai taip pat sėkmingai gali panaudoti teroristai, kaip ir pvz. anti-teroristiniai daliniai.

Realūs prototipai

Autorius su savo mirtinu žaisliuku

Entuziastai jau surinko ir pademonstravo kelis realius kovinius prototipus: 

Dronas ginkluotas kulkosvaidžiu (youtube nuoroda).

Demonstruojamas didžiulis pavojaus potencialas. Filmo gale, dronas sušaudo mašinos stiklą ir per sudužusį mašinos stiklą įskrenda į vidų ir po to susisprogdina... Čia jau ne vien techninių galimybių, bet ir galimos taktikos demonstracija.

Kas trukdo tai blogiečiui padaryti pvz. su namų ar ofiso langu ir po to pasielgti analogiškai.

Greičiausiai dėl to, šio video autorius ir susprogdino šį droną, kadangi jis kaip ir nelabai legalus kūrinys, net ir Amerikoje.

Dronas ginkluotas pistoletu (youtube nuoroda).

DĖMESĖIO! Pagal daugelio šalių įstatymus, civilių skraidantys aparatai, negali būti apginkluoti jokia ginkluote. Tai yra nelegalu ir draudžiama net labai liberalioje, ginklų atžvilgiu Amerikoje, o ką kalbėti apie Lietuvą.

Terminatorius T-101 Potencialus pavojus

Jeigu saugumo ir policijos infrastruktūra yra išvystyta, kas liečia nusikaltėlius žmones. Tai dronų atveju, tokios infrastruktūros juk nėra.

Toksai dronas gali pasiekti žmones, net kitiems žmonėms neprieinamose vietose, pvz. daugiaaukščiuose ar kitose gerai apsaugotose vietose. Pralysti ar atakuoti pro pvz. pakankamai nedidelius ir žmogui paprastai neprieinamus plyšius ar angas. Atakuoti iš tenai iš kur atakos niekas nesitiki ir nelaukia, kas dar jiems suteiktų papildomų taktinių privalumų, netikėtumo efektą...

Kadangi tokie sprendimai yra akivaizdūs, tai saugos struktūroms jau vertėtų pradėti galvoti apie tai. Pvz. Sėdite savo saugiuose namuose, su šarvuotomis durimis, pvz. 15 aukšte, kur lyg niekas neturėtų jūsų pasiekti ir grožitės peizažu pro pvz. atvirą langą. Čia toks dronas atskrenda, per pvz. langą ir susisprogdina po nosimi ar iššaudo visa dėtuvę kulkų į langus, per atvirą langą ar ventiliacijos angą.

Tai stipriai didina galimo pavojaus potencialą ir keičia kai kurias saugos koncepcijas iš esmės. Tada namus teks apsaugoti ne vien iš laiptinės, bet ir atsižvelgti į galimus tokių dronų patekimus.

Drono susinaikinimas automobilio vidujeJeigu dronas turi susinaikinimo mechanizmą, kaip pirmame video filme, pvz. kelis šimtus gramų trotilo bombą savyje, nors kas jam trukdo nešti ir pvz. 10 kilogramų trotilo, tai toksai dronas gali padaryti ženklią žalą kam nors.

O kiek visuotinai žinoma, sprogdinimų nusikaltimai retai būna išaiškinami, pagal įvykiuose likusius įkalčius. Nebent atsekami pagal motyvą... Tačiau teroras, tai yra kažkokia agresija, dėl nesavanaudiškų motyvų. Ta prasme nesiekiant pralobti ar kažką iš to gauti. Tai jau nesiskaito normalus nusikaltėlio motyvas, kurį yra lengva perprasti, kad nustatyti ir surasti kaltininką. Tai tiesiog blogio skleidimas. Dėl to, tai ir greičiausiai buvo pavadinta terorizmu...

Nors ir paprastų nusikaltėlių rankose, toks aparatas gali pridaryti daug bėdų... Reketas, užsakomos žmogžudystės ir t.t... Su juo gali jie nebūtinai žudyti, bet pvz. rinkti kompromatą, šnipinėti, siunčiant jį kažkur, pvz. fotografuoti ar įrašinėti pokalbius arba paleisti per jį kažkokį virusą, ligas, apnuodyti auką cheminėmis ar radioaktyviomis medžiagomis ir t.t...

Nors galima sakyti, kad dronui dar reikia atidirbti didelį taiklumą į kažką. Tačiau jeigu tai teroristas ir jo tikslas ne konkretus taikinys. O pvz. sausakimšai perpildyta žmonėmis teritorija, tai atvėrus ugnį į minią, nesvarbu tiksliai į ką, jis vis tiek pasieks savo tikslą, net neišsprendęs kai kurių techninių problemų...

3D Spausdintuvo pranešimas apie tai, kad vartotojas bando spausdinti ginklą 3D Spausdintuvai

Be to, jeigu čia įvertinsime ir 3D spausdintuvų potencialą, kad šiuolaikiniam teroristui iš esmės užtenka turėti 3D spausdintuvą, kad atsispausdinti ginklą ar sprogmenis. Tai jam nesudarys keblumų atspausdinti ir tokius dronus.

Žinoma 3D spausdintuvų programos turi apsaugas, kad vartotojai su jais nespausdintų ginklų. Tačiau juk nėra tokių programų, kurios nebūtų nulaužiamos... Jeigu blogietis ryžtasi teroro aktui, tai tikrai sugebės ir tokią programą nulaužti...

Dronų tobulėjimo perspektyvos

Daugelis iš tų aspektų, dėl ko juos dar nenaudoja policija ar armija, yra tai, kad tai yra gan nauja technologija, kuriai dar reikia laiko, kad ji pasitvirtintų, įgautų pakankamai patikimos technologijos vardą ir pan. Tačiau tai didžiulis potencialas ir tai, kad jie ateityje „užkariaus“ pasaulį yra faktas, įvertinant vien tai, kad jų pagaminimas yra pakankamai paprastas, o naudingumo potencialas yra didelis.

Dronai

Taip, yra visa krūva techninių problemų, kas liečia dabar egzistuojančius variantus. Tačiau tai tik techninės problemos, kurios yra pakankamai nesunkiai sprendžiamos.

Yra plačios perspektyvos tokius aparatus tobulinti. Pvz. pridėti daug galingesnį siųstuvą ir imtuvą, kad jis galėtų operuoti tolimais atstumais.

Galimos radijo trukdžių problemos, bet galimi ir sprendimai. Jeigu droną daug labiau kompiuterizuoti, sukurti „protingą“ programinę įrangą, tai ir jo valdymas ir visa kita gali supaprastėti iki labai paprasto lygio. Pvz.

 

  1. Turime parametrą aukštis, kurį nustatome, o dronas automatiškai išlaiko atitinkamą aukštį, nesvarbu, kad pučia vėjas ar lyja. Tai jau tampa ne vartotojo problema. Jam užduodama pozicija ir jis ją tiesiog išlaiko.

  2. Stabilizacija, tai taip pat gali daryti elektronika ar kompiuterinė programa, kad žmogui nereikėtų užsiimti labai kruopščiu ir pastoviu drono padėties valdymu. Tai pilnai sprendžiamas technologiškai dalykas. Pvz. išlaikyti taikiklį ant konkretaus taikinio.

  3. Dvimatė drono kontrolė, panaudojant žemėlapį, pvz. spaudžiant ant konkretaus taško žemėlapyje, kompiuterio ekrane, kaip taško iki kur dronui nurodoma skristi. Vartotojas tik nurodo kur jam skristi, o jis naudodamas savyje turimą vietovės trimatį žemėlapį ar kitas technologines priemones, sau ramiausiai pats nuskrenda iki konkretaus taško. Jeigu šiame kelyje bus kažkokie radijo trukdžiai, vartotojui tai visai neįdomu, kadangi toks dronas turės pas save visą reikalingą įrangą pasiekti galutinį tikslą ir sau pats, be vartotojo pagalbos nuskris iki reikiamo taško.

  4. Iš anksto numatytos programos. Jeigu drono užduotis pvz. gabenti kažkokias siuntas ir pan. Tai jį galima sukonstruoti taip, kad jo maršruto programa būtų iš anksto numatyta ir jis nuskristų pirmyn ir atgal numatytą maršrutą. 

  5. Karinio drono atveju, galima sugalvoti pvz. maršrutų variantus, kad dronas nuvykimui ar atsitraukimui pasirinktų vieną iš daugelio užprogramuotų maršrutų ir tokiu būdu taptų mažiau pažeidžiamas. Pvz. jis užjuto pavojų viename iš maršrutų ar gavo pranešimą apie tai iš centro, tačiau jis turi pvz. 15 skirtingų atsitraukimo maršrutų ir pasirenka iš jų patį saugiausią. Tokiu būdu, net jeigu toksai dronas paklius priešui į rankas, jiems bus sunku prognozuoti jo veiksmus.

Reziume

Dronai gali tapti nepakeičiamais pagalbininkais, tačiau vertėtų apgalvoti ir galimus pavojus. Tam reikalingi tvarkingi įstatymai, raštingai administruojantys šį naujų technologijų potencialą.

Panašūs straipsniai

Einšteino reliatyvumo teorijos spindesys ir skurdas

ReliatyvizmasMūsų technologinės revoliucijos amžiuje, nežiūrint į mokslo ir technikos pasiekimus ar daugelį pergalės riksmų, tenka apgailestaujant konstatuoti, kad iš tikrųjų mes gyvename pasaulyje apie kurį nieko nežinome.

Praeitų šimtmečių mokslininkai ištyrė pačius įvairiausius gamtos reiškinius ir šiuo pagrindu remiantis sukūrė apibendrintas priklausomybes, kurioms mes priskyrėme „dėsnių“ statusą. Jų pagrindu buvo sukurta daugelis sistemų ir technologijų, ko pasekoje žmonija pradėjo jaustis daug jaukiau, nei akmens amžiuje. Remiantis tuo pačiu pagrindu, išsivystė ir mus supančios aplinkos supratimas. Tačiau šios žinios yra labai skurdžios ir manyti, kad Visata veikia vien tik pagal „didžiųjų“ mokslininkų sukurtas teorijas, nėra pagrindo.

Pasaulio problemos – Taika ir Energija

Jeigu ne žmonės, kurie trokšta svetimų turtų, gamtinių išteklių ar kitų resursų, bei primesti kitiems savo taisykles ar tvarką, nesvarbu kokią, tai pasaulyje viešpatautų taika. Ko visiems ir linkiu!

Daugelis šiandieninių karų, vyksta dėl energijos, įvairiose jos formose. Tai paprastai yra įvairūs gamtiniai ištekliai, kurių didelė dalis yra dar ir energetiniai gamtos ištekliai, iš kurių galima gauti energiją. Kaip pvz. nafta, dujos ar anglis. Pvz. Kinija, dar ir šiandieną degina labai daug anglies ir stipriai teršia mūsų planetos ekologiją.

Kvantinė genetika - DNR perdavimas ЕМ bangomis

Jiang Kan ZhengAš užsiimu bio laukų valdymo problemomis jau 40 metų, teigė mažai vakaruose žinomas kinų mokslininkas Cjan Kiandžen, kuris atrado revoliucinį, bekontaktį DNR informacijos perdavimo metodą, perduodant šią informaciją per atstumą, iš vieno gyvo organizmo kitam, tiesiog elektromagnetinių (EM) bangų pagalba. Bet koks gyvas organizmas spinduliuoja elektromagnetines bangas, kurios neša biologinę ir genetinę informaciją, kurią galima perduoti kitam organizmui ir tokiu būdu jį įtakoti ar keisti. Tai gamtos dėsnis, kaip teigia mokslininkas. Mano įrenginys „Biotronas”, leidžia praktikoje panaudoti šį gamtos dėsnį, sustiprinant bio lauko poveikį šimtą ir net daugiau kartų...

Sveikata ir plastikinė tara

Ieškokite ženkliuko, nurodančio plastiko tipą, butelio apačiojeRenkantis maisto produktus ar gėrimus plastikinėse pakuotėse būtinai atkreipkite dėmesį į plastikinės taros dugną. Būtent čia randasi visa informacija apie plastiko tipą iš kurio ji yra pagaminta. Kai kurios plastiko rūsys yra ne itin pavojingos, o kitos iš jų gali daryti žalą jūsų sveikatai.

Ant plastikinių butelių visada būna informacija apie tai iš kokio plastiko tipo jie yra pagaminti. Ši informacija yra labai svarbi, nes bet koks plastikas išskiria skirtingo pavojingumo chemikalus į butelio turinį.

Išgyvenimas mieste karo metu

Išgyvenimas mieste karo metuŽmogaus, išgyvenusio karo metu mieste, patarimai, kaip apsaugoti save tokioje nepaprastoje situacijoje, o esant galimybėms, pasiruošti ir apsirūpinti reikalingais daiktais, žiniomis ar įgūdžiais?

Jam teko visa tai išgyventi pačiam 1992 m. vykusio Bosnijos karo metu. Jis ir kaip jis pavadino, jo klanas, išgyveno metus laiko mieste, kuriame gyveno 60000 gyventojų.

Vėliau jis pats tapo taip vadinamu „survivalistu“ (nuo angliško žodžio – „survival“ - išgyvenimas).

(C) 2007-2016 zulus.lt | Pasaulekura.lt

Hey.lt