DĖMESIO! Šiuo metu ši svetainė yra perkeliama į www.pasaulekura.lt. Jeigu kažkokio seniau čia buvusio turinio nepavyko rasti, greičiausiai jis bus jau naujame puslapyje.

Suvokimas

DualumasNiekada pasiekus aukštesnį suvokimą nesirūpinkite apie tai apšviesti kitus žmones. Ypač tuos, kas šio suvokimo neieško. Nes toks suvokimas savaime atsivers kiekvienam, pasiekus atitinkamą lygmenį ir net jūsų pačių tiesa, dar aukštesniame lygmenyje, gali pasirodyti net jums patiems klaidinga. Kaip sakant, kiekvienam suvokimas ir tiesa yra pagal jo išsivystymo lygmenį ir nieko kito žmonės nepriims, tik tai kas jam tinka pagal jo dabartinę evoliuciją.

Jeigu ir galima kažką su tuo padaryti, tai atverti nedidelį kampelį aukštesnio suvokimo, kuris kiek peržengia konkretaus žmogaus ribas, bet nenueina labai toli ir taip plečia jo suvokimą. Tačiau reikia labai taikliai pataikyti, kad tai įvyktų, kad tai atitiktų konkretaus žmogaus lygmenį. Nes mes nežinome koks žmogus yra kokiame suvokimo lygmenyje. Dėl to, tik abstraktūs dalykai gali jį atverti ir žmonės nelinkę priimti jau "sukramtytą" informaciją...

O kiekviename iš šių lygmenų, tiesa vis kita. Net ir tai ką jūs laikote dabar tiesa, pasiekus daug daugiau, gali virsti kažkuo visai kitu ir taip iš esmės be pabaigos, kuo aukštesnis sąmoningumas, tuo tiesos vis kitos. Dėl to, tai ką mes laikote tiesa, kiti nebūtinai priims kaip tiesą ir neverta dėl to švaistyti daug savo laiko. 

Informacija visada egzistavo ir egzistuos ir net be niekieno pagalbos, tam tikrą lygmenį pasiekęs žmogus ją atras, net be jokių mokytojų, knygų, interneto, mokyklų, universitetų ir t.t... Tas neturi jokios reikšmės ir nėra svarbu tai pateikti... Bet deja, tik atitinkamą suvokimą pasiekus tai taps savaime suprantama.

Kartais diversija ar provokacija, o ne tiesioginis tiesos atskleidimas, padaro daug didesnį efektą, už tiesiog visos informacijos apie konkretų dalyką atskleidimą. Ypač jeigu tai labai konkrečiai apibrėžta, jūsų sugalvota dogma ar įsitikinimas... Nes visada tiesa bus kiekvienam sava ir kitokia, pagal jo evoliucijos lygmenį. Dėl to, labai konkretūs teiginiai yra visiškai neefektyvūs, beprasmiški kitiems žmonėms ir tik visiškai netyčia gali atitikti kito žmogaus išsivystymo lygmenį ar būti arti jo. O kai ateis laikas, bus ir "vaikas", žmonės tai savaime atras, kai tam bus pasiruošę...  Konkretaus lygmens tiesa, jį pasiekus, visada atsiveria be niekieno pagalbos... Tik vertėtų suvokti, kad tai ne paskutinis ir jų ir jūsų evoliucijos etapas, kad net ir jūsų įsitikinimai, suvokimai, einant šiuo keliu, dar begalę kartų keisis! 

Galaktikos šviesos federacijaKaip galaktikos šviesos federacija buvo pareiškusi - ir ateis laikas, kada jūs suvoksite, kad jūs buvote ir neteisus, ne vien teisus, kaip ir visi kas manė, kad jie teisūs yra tuo pačiu ir ne teisūs ar neteisūs, tuo pačiu ir teisūs ir t.t... 

Nes skirtinguose lygiuose ir individualiai kiekvienam, tai skiriasi... Dabar tai jums teisinga, o vėliau, jums evoliucionuojant toliau, gal visiškai neatitiks jūsų suvokimo. Dėl to, kartais gali būti žala kitus versti priimti kažką, į ką jūs labai tikite. Nes vėliau tas net ir jums patiems pasirodys ne visai tikra, pasiekus dar aukštesnį suvokimą ir tada tik rankomis mosuoti galėsite, kad deja, padariau ne geriausią poveikį kitiems, nors lyg ir stengiausi padaryti kažką gero, atverti kitiems akis į tiesą, kurią mano manymu buvo svarbu žinoti visiems...Nors tada tai atrodys visai nereikšminga ar net kaip bevertis laiko švaistymas... 

Dėl to, tai nėra labai ir svarbu padaryti, kaip ir tauposi jūsų brangus laikas. Nors laikas, tai tik iliuzija. Gal taip, o gal ir ne.

Skirtingi keliai

Kaip ir kelias gali būti aplamai, ne vienintelis. Kelių yra daug! Ir jeigu kažką praėjote jūs, nebūtinai tai iš viso reikės praeiti ir kitam. Dėl to, nėra taip pat prasmės visus "vežti vienu traukiniu", versti praeidinėti lygiai tą patį, ką praėjote ir jūs.

- Arvydas Grigonis

Panašūs straipsniai

Už ribos - Kaip atverti pasakiškas galias ar pojūčius

Šiandieną nusprendžiau, kad galbūt verta apžvelgti šį klausimą atskirai, atrakinti šią žmonių suvokimo dalį, vien tik tam, kad būtų žinių pilnumas, konkretizuota informacija, suvokimas ir apie tai. Tikrai žinau, kad šia tema domisi daug žmonių. Bet kadangi puoselėju kompleksinę dvasinę saviugdą, kosminio pašviesėjimo kelią, tai šią temą, kaip atskirą, nelaikiau svarbia. Nes dvasiškai tobulėjant ir evoliucionuojant, harmonijoje su visata, jūs vis tiek tai pereisite, jeigu to jūsų dvasinei misijai reikės ir kada to reikės, šios galios savaime jums atsivers ir būtent tokios, kokių jums reikia. Dėl to, šį klausimą gvildenti atskirai, man paprastai atrodo, kad nėra aktualu. Bet reikia padėti ir kairiapusrutuliniams mūsų artimiesiems, kuriems yra sunku suvokti visą paveikslą ir kuriems svarbu būtent konkrečios detalės.

Sielų kontraktai

Sielų kontraktai - KarmaPrieš mums gimstant, mūsų sielų šeima mūsų paklausia tik vieno klausimo - „Ką mes ketiname išmokti sekančiame gyvenime?“.

Jums atsakius į šį klausimą ir būna sudaromas sielos kontraktas, ką jūs pasirinkote nuveikti. Tačiau pasaulis veikia atbulai. Dualumo filosofija tai pakankamai gerai apžvelgia.

Dvasinė Evoliucija - Dvasia, Kūnas ir Sąmonė

Kūnas, Sąmonė ir DvasiaYra trys pagrindiniai dvasinio tobulėjimo aspektai, dvasia, kūnas ir sąmonė, iš kurių susideda mūsų dvasinė evoliucija. Šią filosofiją, taip pat, puoselėja Indijoje išlikusi prieštvaninė medicina „Ajurveda“ (Sanskr. „Ajur“ – gyvenimas, „veda“ – žinios).

Kaip manoma, kiekvienas iš šių aspektų, turi individualias savo vibracijas, vibracijų dažnį, ką galima suprasti ir kaip pasiektą tobulėjimo lygmenį. Atvejais, kada šie aspektai yra skirtingai išlavinti, vibruoja labai skirtingais dažniais, tarp jų vyksta didelė vibracinė disharmonija, kurios pasekoje pas žmogų atsiranda įvairios ligos.

Ligų rūšys priklauso nuo konkrečios vibracinės disharmonijos. Pvz. vienu atveju, gal tai bus paprastos ligos ar infekcijos, o kitu atveju galbūt tai bus dvasiniai ar psichikos sutrikimai.

Kaip išsivaduoti iš depresijos

DepresijaDepresija, tai praradimo, netekties jausmas, kuris pasireiškia įvairiai ir dėl įvairių dalykų, kas ne retai po to gali baigtis ir visų gyvenimo svajonių ar siekių sugriuvimu, nutukimu, alkoholizmu, narkomanija ar net savižudybe.

Pasąmonės dėka, žmonės turi savotišką psichologinę apsaugą, nuo per daug didelių stresų ir įvykus jiems, jie užsidaro savyje, susikuria vaizduotėje savo išgalvotą pasaulį, iliuziją, kurią paverčia savo realybe, kurioje jie pradeda gyventi, nustodami iš viso beveik bendrauti su išoriniu ir realiu ar kiek realesniu pasauliu.

Mitybos tipų gidas

Mitybų tipai - kuo aukštesnis, tuo didesnė harmonija su visataMityba, tai fizinio kūno, kaip vieno iš šių trijų aspektų (fizinis kūnas, sąmonė ir dvasia), sudedamoji dalis, kaip ir fizinė veikla. Aukštesni mitybos lygiai yra pasiekiami tik darnioje harmonijoje su sąmone ir įsitikinimų sistema. Pvz. jeigu apstoti valgyti mėsą, o jūs tuo metu esate įsitikinęs, kad be mėsos neišgyvensite, tai tik sau pakenksite.

Tokie perėjimai, būtinai turi vykti harmoningai su sąmone, įsitikinimų sistema ir pirmiausiai pokyčiai prasideda nuo jos. Kuo aukštesnė mitybos forma, tuo aukštesnės bus fizinio kūno vibracijos, kaip ir persijungti ant pakankamai aukštų mitybos formų, reikalingos irgi, pakankamai aukštos vibracijos. Ne tai, kad bet kuris žmogus, iš gatvės, gali iš karto tapti, pvz. vegetaru, žaliavalgiu ar vaisiavalgiu...

(C) 2007-2016 zulus.lt | Pasaulekura.lt

Hey.lt