DĖMESIO! Šiuo metu ši svetainė yra perkeliama į www.pasaulekura.lt. Jeigu kažkokio seniau čia buvusio turinio nepavyko rasti, greičiausiai jis bus jau naujame puslapyje.

Už ribos - Kaip atverti pasakiškas galias ar pojūčius

Šiandieną nusprendžiau, kad galbūt verta apžvelgti šį klausimą atskirai, atrakinti šią žmonių suvokimo dalį, vien tik tam, kad būtų žinių pilnumas, konkretizuota informacija, suvokimas ir apie tai. Tikrai žinau, kad šia tema domisi daug žmonių. Bet kadangi puoselėju kompleksinę dvasinę saviugdą, kosminio pašviesėjimo kelią, tai šią temą, kaip atskirą, nelaikiau svarbia. Nes dvasiškai tobulėjant ir evoliucionuojant, harmonijoje su visata, jūs vis tiek tai pereisite, jeigu to jūsų dvasinei misijai reikės ir kada to reikės, šios galios savaime jums atsivers ir būtent tokios, kokių jums reikia. Dėl to, šį klausimą gvildenti atskirai, man paprastai atrodo, kad nėra aktualu. Bet reikia padėti ir kairiapusrutuliniams mūsų artimiesiems, kuriems yra sunku suvokti visą paveikslą ir kuriems svarbu būtent konkrečios detalės.

Artimas – Kuris yra arti. Jeigu pvz. pagal Jėzų, bet koks sutiktas žmogus, ne vien draugai ar giminės!

Ar tai yra tai, ko reikia jūsų dvasinei misijai, net jeigu to ir labai trokštate, čia labai didelis klausimas. Kaip nesenai vienas pažįstamas žmogus papasakojo apie vieną atvejį, kaip viena moteris kreipėsi pas raganas, prašydama, kad jos jai atvertų trečiąją akį (Adžna čakrą, dar vadinamą astraline trečiąją akimi, atsakingą už sąmoningumą, ją blokuoja iliuzija, pvz. įvairios į galvą „įskiepytos“ doktrinos ar filosofijos)...Ir kai šios moters noras išsipildė, trečioji akis kitų žmonių pagalba tapo atverta, ji pradėjo suvokti, kad tam buvo nepasiruošusi. Visam tam dideliam ir intensyviam informacijos srautui. Ne visi pajėgūs ar yra jau pasiruošę, pakankamai evoliucionavę, kad su tuo gyventi ištisai. Yra tokie faktoriai, kaip sąmonės pralaidumo tempas ir diapazono platumas. Ir tarp mane sekančių gerbiamų žmonių, pasitaikė ir tokių, kurie net man žinutes rašė - „ar man viskas gerai??“, kad vienu metu sugebu paliesti tokį didelį kiekį skirtingų temų. Nors ir žmogus, bent kiek facebook anketoje matėsi, studijavo rimtą ir pakankamai solidų užsienio universitetą. Tačiau kiek supratau, jam buvo sunku priimti tokią didelę puokštę temų, vienu metu. Pas kai kuriuos žmonės, sąmonė yra nepratusi prie didelio ir įvairiapusės informacijos srauto, plataus jos diapazono...

Įjungus vienu metu, pvz. tris ar daugiau televizorių ir paleidus ant jų tris skirtingus TV kanalus. Ar žiūrint visą dieną ištisai daugybę filmų, vieną po kito, nebūtinai ta pačia tema, kaip jūs jaustumėtės? Jeigu problemų nėra, tada gal tai ir nesudarytų sunkumų. Žinoma, niekas neverčia būtinai stengtis įsigilinti į viską. Tai svarbu suprasti ir be vargo, be didelių pastangų kontroliuoti, išgyventi tokias situacijas. Tai padės jums panašiose situacijose neišprotėti. Galima iš viso negirdėti, nei vieno TV kanalo, net jeigu keli televizoriai vienu metu įjungti ir rodo skirtingas TV programas. Šiandieniniame informaciniame chaose, tai ypač svarbus ir naudingas sugebėjimas. Panašiai kaip radiją nustatyti, tik ant jums aktualios radijo stoties, nesvarbu, kad radijo eteryje yra visa radijo bangų gausybė. Nori klausai, nori neklausai, nors ir tai nesiliauna be galo. Vieniems tai pasirodys kaip retorika, savaime suprantami dalykai. O kitiems, gal būtent to ir reikėjo. Ši savybė yra labai svarbi!

Visata, kaip ir jūsų kuratorius ar kuratoriai, kaip kiti jį ar juos dar vadina, angelais sargais, yra pastoviame ryšyje su jumis. Jūs beveik niekada nesate vienas ir šis kuratorius puikiai suvokia, ko ir kada jums reikia. Kada jus reikia perspėti apie pavojus, kas pasireiškia per nuojautą, šeštą jausmą, pasąmonę (pvz. nesąmoningai norisi kažką padaryti, nuo ko jums būtų geriau ar saugiau) ar padrąsinti, kas pasireiškia kaip pirma drąsi mintis ar idėja. O jau po to, eina baimė ir įvairūs abejonių egregorai, kurie bando šią drąsią mintį blokuoti. Baimė - paprastai blokuoja pirmąją Muladhara, šakninę čakrą (ties uodegikauliu), kuri yra atsakinga už išgyvenimą, sugebėjimą išlikti. Nors tai jau ir kiek kita tema, kad ir labai svarbi.

Gyvenimo gėlė

Pasakiškos, „super“ ar antgamtinės galios, pojūčiai - tai ir „super“ atsakomybė, prieš save, aplinkinius, ne vien žmones, kaip ir visatą ir t.t... Kuo daugiau žmogus pajėgus padaryti, daugiau visko jaučia, geriau informuotas, tuo mažiau laisvės jis turi. Pvz. laisvės daryti klaidas. Kas yra irgi svarbi dvasinio tobulėjimo dalis. Iš klaidų mes paprastai mokomės ir išsiversti be jų, dažniausiai yra neįmanoma.

Tai veikia visur, imant ne vien ezoteriką, bet ir bet kokią kitą sritį. Jeigu jūs mokslininkas, jūs daug žinote ir suprantate apie mokslą, tuo pačiu ir daug galite, bet jus riboja mokslinės dogmos, įvairios teorijos, jų ribos, jums sunku išeiti už jų ribų. Pvz. tai neįmanoma, nes tai yra tiesiog neįmanoma. Tai jūsų gyvenimo fundamentas. Jeigu žmogus labai turtingas ar turi daug valdžios, tuo pačiu jis neša ir milžinišką atsakomybę, dažnai už daugybę žmonių ir jų likimų. Tada būna sekamas kiekvienas jo žingsnis, poelgis, ypač klaidos ir jis daug ko sau negali leisti.

Pvz. Švedijos karališka šeima, vieninteliai žmonės Švedijoje, neturintys teisės pasirinkti tą religiją, kuri jiems mieliausia prie širdies ir būtinai privalo išpažinti krikščionybę. Nes titulas - „Karalius“, tai įpareigoja.

Visa tai yra svarbu suvokti, prieš žengiant sekantį žingsnį!

Pasakiškos galios ir pojūčiai

Pasakiškos galios ir pojūčiai, čia aš jų nevardinsiu. Užteks užsiminti, kad žmogus yra visagalis ir dieviškas sutvėrimas ir gali labai daug, nemažiau nei kūrėjas ar pati visata, didžioji jos dvasia. Žmogaus potencialas yra beribis. Pasakiškos galios atsiveria, kaip pasakytų biblija, peržengus tam tikrą ribą ir šią ribą, ši knyga ne be reikalo akcentuoja, kaip tabu. Kaip jau minėjau, tai ir didelė atsakomybė!

Pasakiškos galios prasideda nuo žmogaus dvasingumo ir sąmoningumo vystymo, kaip ir aukštesnės mitybos formos, tuo pačiu ir fizinis kūnas prie to gali daug prisidėti, padėti pereiti ant aukštesnių vibracijų, aukštesnių energijų grupių. Aspektų trejybė – „kūnas, sąmonė ir dvasia“, apie ką jau esu rašęs straipsnį. Viena iš kertinių ribų yra „Nirvanos“ pasiekimas, toliau „Kundalini“ ir t.t... Nors ir kiekvieno kelias yra skirtingas. Tai ką jūs galvojate siekti, gal jau senai esate pasiekę. Nebūtinai pilnai, galbūt dalinai ar galbūt kartais, tam tikrais momentais ir net galbūt jūs esate visai šalia savo tikslo. Tik galbūt to sąmoningai nesuvokiate arba per daug save nuvertinate. Bet viskam yra savas laikas ir taip yra ne be reikalo.

Kaip man, pvz. daug padėdavo vystytis net mano ego. Tokiu būdu, aš savo ego panaudodavau teigiamais tikslais. Pvz. aš esu ne bet kas, galiu daug daugiau už kitus ir tai tikrai pajėgsiu! Kam kam, bet man tai įkandamas dalykas ar daug lengviau tai pasiekti nei kitiems. Tas irgi gali padėti. Iš esmės, visas neigiamas savybes, žmogus gali panaudoti teigiamiems dalykams. 

Nirvana

Ji vadinama įvairiai, bet toks formalus, oficialus šio reiškinio terminas yra „Nirvana“. Žmonės, kurie turi pasakiškas galias ar pojūčius, kartais net nežino, kaip tai vadinasi ir tai nėra problema. Kaip aš nesenai susimasčiau, kad žmonės per daug dažnai užkiša galvą nereikalingais terminais, kas kartais tik papildomai viską supainioja, nukreipia nuo pačios esmės, kas kartais trukdo judėti į priekį. Pvz. tai, kad tu nežinosi, kaip automobilyje vadinasi kiekviena jo detalė, visos tos terminologijos, dar nereiškia, kad tu negali su juo važiuoti. Tau tiesiog bus lengviau susikalbėti su kitais žmonėmis, konkrečia tema, jeigu tu šią terminologiją žinosi ir nereikės išradinėti savų apibrėžimų.

Nindzė meditacijos, kovinių mudrų atlikimo metuNirvana – tai būsena be minčių, kurią pasiekti yra daugybė labai skirtingų praktikų. Pirmą kartą aš apie tai sužinojau dar paauglystėje, studijuodamas „kario dvasią“ ir rytų kovos menus, konkrečiai „Nindziucu“ kovinę sistemą. Joje yra dešimt pakopų kovinės meditacijos praktika, pavadinimu „Dziu-mon“ (dešimt užkeikimų) ir tenai, viena iš pradinių pakopų (kažkur 3-5), buvo būsena be minčių. Tiesa, ne kariams, tiems žmonėms, kurie neplanuoja studijuoti „kario dvasios“, „Dziu-mon“ sistemos kategoriškai nerekomenduoju studijuoti! Galima rasti daug paprastesnių praktikų, pvz. Jogoje, Reiki ar net paprasti kovos menai, įvairios Azijos, tolimųjų rytų sistemos, daugybė pakankamai paprastų meditacinių praktikų ir t.t... O „Dziu-mon“ yra skirta ugdyti pasakiškas kovines galias, kario įgūdžius, kas yra labai didelė atsakomybė ir žengus vieną žingsnį šia kryptimi, visata jums gali pažerti visą krūvą labai labai sunkių, tik stipraus dvasinio kario „pečiams“ skirtų pamokų, kario dvasios tema, ko jūsų dvasia gal visai nesirinko praeiti šiame gyvenime. Begalinė agonija, su tuo palyginus bus niekas, nes karys už ją daug aukščiau, ji jį tik sustiprina. Karo metu, kai kurie žmonės net prašo, kad juos saviškiai nudėtų, nes jų dvasiai tai per daug nepakeliama našta ir tai ne juokai. Iš visų suvenyrų, studijuojant kovos menus, mums palieka tik randai, traumos, sulaužyti kaulai ir kuo toliau, tuo mažiau gailesčio sau!

Kaip jau supratote, Nirvaną galima pasiekti įvairiais būdais ir apie tai galite rasti internete daugybę informacijos, įvairiomis kalbomis.

Kaip aš pasiekiau Nirvaną

Aš asmeniškai, pirmą kartą sąmoningai pasiekiau ir suvokiau, kad pasiekiau Nirvaną, keletą dienų iš eilės jausdamas pragarišką danties skausmą. Tuo metu, aš jau buvau pažengęs, po dvasinio prabudimo buvo praėję keli metai. Prasidėjus dvasiniam prabudimui aš iš viso atsikračiau poreikio vartoti alkoholį, be jokių valios pastangų. Tai tiesiog tapo ne mano gyvenimo dalimi, kai prabudo sąmonė. Tuo metu aš jau meditavau. Daugiau kaip metus laiko užsiiminėjau Cigunu. Buvau jau įvaldęs Ciguno geležinės liemenės sistemos „didžiojo medžio“ pratimą, kuris yra vienas iš seniausių ir pačių pagrindinių pratimų, kurį Ciguno meistrai praktikuoja ne vieną tūkstantį metų iš eilės. Tai meditacinė stovėsena, meditacija stovint, kas ir pasitarnavo šablonu šios meditacijos metu, kada pasiekiau Nirvaną. Naudojau truputį supaprastintą stovėseną, nei šiame pratime, delnus laikydamas šalia saulės rezginio (taip tiesiog norėjosi man daryti) ir tenai koncentruodamas energiją, tarp delnų, lyg tarp rankų būtų nedidelis energijos kamuolys. Ciguno pratimas „Didysis medis“, iš viso yra universalus ir tinka vystyti bet ką. Tačiau jis reikalauja nemažai fizinių pastangų.

Didysis medis - Ciguno pratimas, kada žmogus pavirsta medžiu. O medžiai, juk gyvena šimtmečius!Tuo metu, jau jaučiau keletą čakrų. Tame tarpe, Adžna čakrą (trečiąją akį). Ją aš jaučiu geriausiai ir galiu aktyvuoti bet kada, kada man to reikia, kaip buvo ir tada. Tada jau nevalgiau mėsos ar žuvies, jau buvau vegetaru - tas irgi daug prisideda. Kaip ir daug visokių nuodų, nuodingų maisto produktų, iš savo mitybos raciono jau buvau pašalinęs. Tai palengvina darbą su aukštesnėmis vibracijomis, energijų grupėmis ir tuo pačiu daug gali padėti dėl pasakiškų galių ar pojūčių pasiekimo. Esant švariam fiziniam kūnui, jis sudarys daug mažesnę varžą aukštų vibracijų kosminėms energijoms. O jeigu ši varža didoka, fizinis kūnas stiprokai užterštas kenksmingais maisto produktais, tai nuo tokių aukštų vibracijų energijų, jis gali pradėti „degti“, kaip ir „varža“ ar kita detalė, elektroninėje schemoje, kažkokiame įrenginyje. Iš šios perspektyvos žiūrint, žmogus nedaug nuo to skiriasi.

Kaip ir jau daug metų atgal, studijuojant „kario dvasią“, buvau įvaldęs savo atrastas skausmo įveikimo praktikas, per savitaigą, kurias esu tik labai nedideliam ratui žmonių atskleidęs, kurių pagalba galėjau neutralizuoti daugelį fizinio skausmo formų. Tiesiog minčių galia, jį visiškai pašalinti ar net paversti malonumu. Tik vienintelis danties skausmas, kadangi dantų nervai yra labai arti smegenų ir nervinio signalo ėjimo laikas yra trumpas, buvo dar neįkandamas dalykas. Kentėjau aš keletą dienų. Tačiau kuo labiau man skaudėjo dantį, tuo labiau stengiausi medituoti, kas buvo nepaprastai sunku.

Didžiulį skausmą, agoniją keliantis skaudamas dantis, tapo lyg mokytojas, kurio pagalba po to pasiekiau Nirvaną. O pasiekus Nirvaną, būseną be minčių, visišką tuštumą galvoje, per trečiąją akį atsivėrė energijos/informacijos srautas. Tai stipriai jautėsi pojūčių lygmenyje, kaip ir aplamai labai stipriai jaučiasi šie srautai „Didžiojo medžio“ pratimo metu. Lyg stipri vandens (energijos) srovė praėjo pro trečiąją akį į mano kūno vidų ir nuplovė ir išvalė visą mane iš vidaus, tuo pačiu ir skausmą. O skausmas tada, tą pačią akimirką visiškai dingo ir daugiau negrįžo. Po to, kiek aš suprantu, turiu šį kanalą su visata tiesiog visą laiką atvirą, kurį tada ir atvėriau.

Tokį tokio didelio skausmo nuplovimo sugebėjimą, irgi galima laikyti pasakiška galia. Bet nepamirškite to, kad aš įveikti skausmą mokiausi daug metų. Tai man buvo svarbu. Tai buvo dalis mano dvasinių, šio gyvenimo pamokų ir užsibrėžtų tikslų, lyg koks pasiekimų apogėjus. To nebūtinai reikia ir jums. Jūsų kelias gali visiškai skirtis nuo mano. Jums galbūt aktualu visai kiti dalykai. Nereikia laikytis svetimų šablonų.

Eikite savu, unikaliu jums keliu! Kaip tai dar yra vadinama – „tikrojo meistro kelias“, kada žmogus atranda savo asmeninį kelią, ignoruodamas egzistuojančius šablonus, metodikas, ritualus, mantras, maldas, burtus (pirmiausiai buvo žodis!) ir t.t... Viską galima susikurti savo ir savaip! Jokių ribų nėra!

Kartais užtenka savo dvasios neriboti, leisti savo dvasiai, kūnui daryti tai ko jis nori, pvz. kažkokius judesius ir jų pasekoje pasijusite labai gerai. Gali taip pavykti pasiekti net ir euforiją, būseną, kurioje lyg „siela dainuoja“. O su laiku, tai išvysčius, šie judesiai išaugs į visą pratimų kompleksą. Tuo metu gerai prisiminti saulės pjūvį, auksinę proporciją. Galima bandyti judėti ir pagal ją. Bet reikia kūnui ir savo dvasiai duoti laisvę, išjungti logiką ir prasmės paieškas, kodėl jums to reikia, kokia nauda jums iš to ir t.t... Tai, beje, viena visatos paslapčių. Tik ne viską žinau net ir aš. Kažkaip logiškai, argumentuotai, tai paaiškinti dar nesugebėčiau.

Dėmesys, koncentracija

Man Nirvaną buvo pakankamai sunku pasiekti paprastais būdais. Nes pas mane dominuoja analitinis mąstymas. O analitikai viską ką jaučia, mato ar girdi analizuoja nesustodami... Jiems rūpi absoliučiai viskas, atsakymai į kiekvieną klausimą, kiekvieno dalyko ar reiškinio gvildenimas, net ir visiškai nereikšmintų smulkmenų analizavimas skersai ir išilgai, gretinimas su kitais dalykais ir vėl analizavimas, tarpusavio ryšių paieška ir t.t....

„Kas neanalizuoja kitų žmonių – su niekuo nesusipyksta“.

Bet pragariškas skausmas, sukaupė visą mano dėmesį į vieną tašką ir tuo metu nėjo kažko analizuoti per jį. Skausmas paralyžiavo šį mano analizės mechanizmą, kairiojo smegenų pusrutulio įprastą darbą. Ligos kartais mus irgi moko, moko sukaupti dėmesį į vieną tašką, pvz. į išgijimą. O po to, tai išmokus per ligas, galima panaudoti ir kitur! Ir aš tikiu, kad ligas mes dėl to ir gauname, kad išmoktumėme koncentracijos ir tuo pačiu ir pasakiškų galių. Juk sukauptas dėmesys į vieną tašką, tai sukaupta visa jūsų energija į vieną tašką. Pvz. burtas, mantra ar malda, bus tuo stipresnė, kuo labiau jūs susikaupsite. Dėmesys – tai energija. Tuo galingesnės bus jūsų galios ar bet kokie kiti siekiai, kuo geriau jūs sugebate susitelkti.

Kai mums negera ar kažką skauda, tai mus atjunginėja nuo įvairių minčių apie kasdienybę, pvz. oi reikia išnešti šiukšles, reikia to ano ir t.t... Kur mes paprastai iššvaistome visą mūsų dėmesį ar energiją.

Pvz. energetiniai vampyrai visada vagia jūsų dėmesį ar energiją, kas yra vienas ir tas pats. Tyčia kabinėjasi, vykdo įvairias provokacijas, diversijas ir t.t...

Pvz. jeigu jūs savo verslui skiriate tik 15% dėmesio, tai ir rezultatas bus tik 15%!

Tai galioja viskam ir yra universali sėkmės formulė. Viena iš visatos paslapčių, kuri jums visada yra po nosimi. Tibeto vienuoliai tai praktikuoja beveik kasdien, meditacijų metu sukaupdami visą dėmesį į vieną tašką, į save ir tokioje būsenoje stengiasi išlikti, kuo ilgiau. Bet viskas pavyks tik kol kels malonumą! Per prievartą geriau savęs neversti. Jūsų siela geriau žino, ko jai reikia!

Kairysis ir dešinysis smegenų pusrutuliai ir Nirvana

Nirvana yra vienas svarbiausių elementų, galima sakyti būtent ta riba, nors visos ribos yra tik iliuzija, kuri jus skiria nuo pasakiškų pojūčių ar sugebėjimų. Galima ją pasiekti sąmoningai, o galima ir nesąmoningai atsidurti šioje būsenoje ir galbūt net daugelis žmonių, periodiškai, bent kažkokiam laiko tarpsniui ją patiria.

Šį procesą galima pabandyti ir moksliškai paaiškinti. Ta prasme, labiau moksline terminologija. Na jeigu kažką paaiškinti moksline terminologija, tai dar tai nebus mokslas. Tačiau tiems žmonėms, kurie pripratę prie mokslinių dogmų ar terminologijos, bus lengviau tai suprasti.

Kairysis ir dešinysis smegenų pusrutuliai

Žmogus turi du smegenų pusrutulius:

  • Kairysis smegenų pusrutulis – atsakingas už logiką, matematiką, struktūrą, lygias paprastas geometrines formas ar figūras, kaip pvz. trikampis, kvadratas, kubas ir t.t... Visų dalykų skirstymą, rūšiavimą, į nedidelius komponentus, mozaikos dalis. Tų mažų komponentų, o ne visumos, analizę, labai konkretų chirurginio tikslumo analizavimą, patvirtinimų, faktų ir įrodymų paiešką. Jam patinka ir yra aktualios tik smulkios detalės, konkretūs labai duomenys, lyg kokiam kompiuteriui. Jis nemėgsta abstrakčių formuluočių ar sąvokų, matyti vientisą visumą, visą paveikslą. Būtent tas nenutylantis balsas, bambėjimas, kurį jūs beveik ištisai girdite viduje, kaip manoma ir yra šis kairysis smegenų pusrutulis. Dar jį kai kurie vadina reptilių smegenų dalimi, kur pagal kai kurias hipotezes, į mūsų DNR jis galėjo būti įtrauktas vėliau, sumaišius žmogaus DNR su reptilių, dėl ko dabartiniams žmonėms galbūt ir yra sunku suprasti senovines civilizacijas, kurios klausimas ar jį turėjo. Pas juos galėjo būti truputėlį kitokia neurofiziologija...

  • Dešinysis smegenų pusrutulis – atsakingas už kūrybą, meną, dievišką, sakralinę geometriją (pvz. auksinė proporcija, Fi, fibonacci, merkaba, gyvenimo gėlė, pasaulėkūros audinys, toras ir t.t...), energiją, visumą, bendrą vaizdą, o ne konkrečių atskirų elementų matymą. Jis dar vadinamas pasąmone ar dieviška programa, kurioje yra viskas. Kai tuo tarpu, kairysis smegenų pusrutulis ištisai „burba“ ir viską užgožia. Dėl to, pasiekus Nirvaną, tylą viduje ir atsiveria dieviški sugebėjimai ar pojūčiai, kuriuos visi ir taip visada turėjo. Tik nebuvo iki to laiko atblokavę. Nors net ir per burbėjimą, kai kuriems žmonėms šios galios ar pojūčiai pasireiškia, bet Nirvanos metu, šie dalykai gali pasiekti visai kitos kokybės lygį.

Skirtingi žmonės, šioje planetoje, šiame pasaulyje, turi skirtingą santykį, kas liečia, koks smegenų pusrutulis ir kiek stipriai pas juos, kuris iš jų ir kada dominuoja. Pvz. aš netikiu į tai ką jūs čia rašote – duokite man ĮRODYMUS! Ar pvz. man svarbu labai konkrečios detalės, duomenys, išmatavimai, viską apibrėžti, susisteminti, struktūrizuoti - čia ryškiai kairiapusrutulinis žmogus. Arba pvz. jis menininkas ar magas, prie meno, lyg kitoje planetoje, su juo lyg su ateiviu bendrauti – čia dešiniapusrutulinis žmogus. O būna ir žmonių, pas kuriuos aktyvūs abu pusrutuliai.

Nirvanos privalumai ir keletas patarimų

Kas liečią pačią Nirvaną, galima nutildyti tą burbėjimą ar pasiekti harmoniją tarp šių smegenų pusrutulių, kad šis balsas nutiltų, būtų pasiekta visiškos tuštumos ar aiškumo būsena. O po to, galima susisiekti pačiam tiesiogiai su savo kuratoriumi, angelu sargu, ar kaip hinduizme tai vadinama „Paramatma“, aukštesnioji siela. Ar įvaldyti telepatiją, bendravimą su kitais žmonėmis, esybėmis ar net nežemiškomis civilizacijomis, paralelių ir kitų pasaulių gyventojais.

Tačiau tada galima susidurti ir su savęs daugiamatiškumu, lyg vienu metu tu visa visata, daugybė žmonių, praeitų ir būsimų ar paralelių jūsų gyvenimų. Jūs manote jūsų siela šiuo metu tik jumyse? Nors laikas, tai irgi tik iliuzija. Tam reikia pakankamai aukšto dvasingumo ir sąmoningumo, kad nuo to „stogas nepavažiuotų“. Čia ir atsiduriame prie pirmojo šio straipsnio punkto, apie kelis televizorius vienu metu.

Vieniems žmonėms tai atveria dvasinį matymą, trečiąją akimi – ji jau kaip supratote gali ne vien matyti. Kiti, gali numalšinti fizinį skausmą, priiminėti ar siuntinėti įvairią informaciją, tarnauti kaip tarpininkai tarp žmonių ir kitų esybių ar žmonių. Kai kurie sugeba tokius dalykus, kaip matyti žmonių vidaus organus (žmonės rentgenai) ar pvz. paėmė žurnalą, gali nuvalyti visus „fotošopo“ efektus ir parodyti, kaip žurnalo viršelyje pavaizduotas žmogus atrodė iš tikrųjų, nekalbant apie gydymo sugebėjimus ir t.t... Tų galių pasakiškai daug ir kiekvienai dvasiai aktualūs yra skirtingi dalykai.

Gydyti galima ir nepasiekus Nirvanos. Užtenka išmokti koncentracijos, sukaupti visą dėmesį į vieną tašką ir galėsite gydyti. Gali užtekti net mintimis tada modeliuoti įvairius dėsnius, taisykles. Pvz. aš dabar iš tavęs išvalau skausmą ar ligą ir t.t... Dėmesys - tai energija! Sąmonė kuria realybę! O kuo dėmesys, sąmonė yra labiau susitelkusi į vieną tašką, tuo ji stipresnė. Svarbu jūsų neblaškytų abejonės, kasdienybė, rutina ar kitos problemos. O ten jau iki Nirvanos ne taip toli! 

Tik niekada nesikrimskite, jeigu kažkas neišeina. Reiškiasi tam dar ne laikas. Gal sąmonė, dvasia, dar kažkokių pamokų nepraėjusi ir pasiekus tokią būseną, ne laiku, gali būti ir pavojinga. Maža kokios galios jums atsivers. Tai rimti dalykai, kurie radikaliai keičia visą jūsų gyvenimą ir skubėti neverta.

„Neskubėk, prieš akis amžinybė!“ (Tibeto vienuolis)

Kelios potencialios metodikos

Taip pat, galima bandyti siekti Nirvaną, prisiimant stebėtojo vaidmenį. Na kai jūs šnekate savo galvoje, savo mintis, jūs būnate lyg diktorius, oratorius. O galima pabandyti pakeisti savo funkciją į klausytojo. Pvz. stebėti gamtą, gamtos garsus, vandens čiurlenimą, paukščių melodijas, mėgautis muzika, kvapais ir t.t... Ar bandyti išgirsti savo kuratorių ir t.t... Esmė, kad tada žmogus priima save kaip atliekantį kitą, klausytojo ar stebėtojo vaidmenį. Juk gyvenime būna tokių momentų, kaip žmonės sako, likau be žado, be žodžių, tik stebėjau ir klausiau, kas aplinkui vyko. O tai juk tapati Nirvana! Tik tai sąmoningai vystant, gali vis kokybiškiau tai pavykti.

Taip pat, galima pereiti ant tokio mąstymo lygmens, kada jums taps nereikalinga jūsų viduje savo mintis tarti balsu ir eis ir tokiu būdu palengvinti Nirvanos pasiekimą. Tokiu būdu, ženkliai pagreitėja mąstymo greitis, bet apie tai aprašiau žemiau, sekančioje pastraipoje „Greitasis Skaitymas“.

„Kokia tuščia jūsų sąmonė! – Tolimuose rytuose, tai didelis komplimentas!“

Greitasis skaitymas

Iš pirmojo žvilgsnio, tai visai ne magiškas dalykas. Pirmą kartą aš apie jį sužinojau per vieną iš Deivido Karadaino TV serialų, ar tai „Miesto Sargybinis“, ar tai „Kung Fu“, net nepamenu dabar. Vienoje TV serialo serijoje buvo epizodas, kai jam reikėjo pasiruošti teismui per parą laiko. O jis buvo buvęs Šaolin vienuolis, daugiau klajojęs po pasaulį ir tikrai ne teisininkas. Tada jis pasiėmė didžiulę įstatymų knygą ir ją skaitė, prie kiekvieno puslapio akimis sustodamas po kažkur kelias sekundes, lyg nužvelgdamas knygos tekstą vertikaliai, iš viršaus į apačią, lyg koks robotas ar „skeneris“.

Tada aš ir susidomėjau, šiuo žmonių sugebėjimu ir paaiškėjo, kad tokį sugebėjimą žmonės gali išsiugdyti. Greitasis skaitymas, iš tikrųjų egzistuoja ir jis pasiekiamas lavinimo būdu. To dar niekas lyg nedrįso teigti, bet mano nuomone, greito skaitymo metodikas, galima naudoti sąmonės lavinimui, sąmonės informaciniam pralaidumo didinimui, kas tuo ir yra. Tenai kaip tik puoselėjama pereiti ant skaitymo, netariant mintyse žodžių ir šios metodikos gali duoti daug, net ir jų suvokimas.. Jeigu galima skaityti, netariant mintyse žodžių, tai turi taip pat lygiai eiti ir mastyti!

Kad ne perrašinėti svetimų straipsnių, tik pridursiu, kad apie greitąjį skaitymą rasite informacijos google. 

Panašūs straipsniai

Dvasinė Evoliucija - Dvasia, Kūnas ir Sąmonė

Kūnas, Sąmonė ir DvasiaYra trys pagrindiniai dvasinio tobulėjimo aspektai, dvasia, kūnas ir sąmonė, iš kurių susideda mūsų dvasinė evoliucija. Šią filosofiją, taip pat, puoselėja Indijoje išlikusi prieštvaninė medicina „Ajurveda“ (Sanskr. „Ajur“ – gyvenimas, „veda“ – žinios).

Kaip manoma, kiekvienas iš šių aspektų, turi individualias savo vibracijas, vibracijų dažnį, ką galima suprasti ir kaip pasiektą tobulėjimo lygmenį. Atvejais, kada šie aspektai yra skirtingai išlavinti, vibruoja labai skirtingais dažniais, tarp jų vyksta didelė vibracinė disharmonija, kurios pasekoje pas žmogų atsiranda įvairios ligos.

Ligų rūšys priklauso nuo konkrečios vibracinės disharmonijos. Pvz. vienu atveju, gal tai bus paprastos ligos ar infekcijos, o kitu atveju galbūt tai bus dvasiniai ar psichikos sutrikimai.

Mitybos tipų gidas

Mitybų tipai - kuo aukštesnis, tuo didesnė harmonija su visataMityba, tai fizinio kūno, kaip vieno iš šių trijų aspektų (fizinis kūnas, sąmonė ir dvasia), sudedamoji dalis, kaip ir fizinė veikla. Aukštesni mitybos lygiai yra pasiekiami tik darnioje harmonijoje su sąmone ir įsitikinimų sistema. Pvz. jeigu apstoti valgyti mėsą, o jūs tuo metu esate įsitikinęs, kad be mėsos neišgyvensite, tai tik sau pakenksite.

Tokie perėjimai, būtinai turi vykti harmoningai su sąmone, įsitikinimų sistema ir pirmiausiai pokyčiai prasideda nuo jos. Kuo aukštesnė mitybos forma, tuo aukštesnės bus fizinio kūno vibracijos, kaip ir persijungti ant pakankamai aukštų mitybos formų, reikalingos irgi, pakankamai aukštos vibracijos. Ne tai, kad bet kuris žmogus, iš gatvės, gali iš karto tapti, pvz. vegetaru, žaliavalgiu ar vaisiavalgiu...

Suvokimas

DualumasNiekada pasiekus aukštesnį suvokimą nesirūpinkite apie tai apšviesti kitus žmones. Ypač tuos, kas šio suvokimo neieško. Nes toks suvokimas savaime atsivers kiekvienam, pasiekus atitinkamą lygmenį ir net jūsų pačių tiesa, dar aukštesniame lygmenyje, gali pasirodyti net jums patiems klaidinga. Kaip sakant, kiekvienam suvokimas ir tiesa yra pagal jo išsivystymo lygmenį ir nieko kito žmonės nepriims, tik tai kas jam tinka pagal jo dabartinę evoliuciją.

Jeigu ir galima kažką su tuo padaryti, tai atverti nedidelį kampelį aukštesnio suvokimo, kuris kiek peržengia konkretaus žmogaus ribas, bet nenueina labai toli ir taip plečia jo suvokimą. Tačiau reikia labai taikliai pataikyti, kad tai įvyktų, kad tai atitiktų konkretaus žmogaus lygmenį. Nes mes nežinome koks žmogus yra kokiame suvokimo lygmenyje. Dėl to, tik abstraktūs dalykai gali jį atverti ir žmonės nelinkę priimti jau "sukramtytą" informaciją...

Mano praregėjimo insultas

Džill Bolt TeilorŠi istorija įvyko 1996 m. gruodžio 10 d. su smegenų neuroanatomijos srities mokslininke, Harvardo universiteto absolvente, mokslų daktare, neuroanatome, Džill Bolt Teilor (Jill Bolte Taylor), kuriai tada buvo 37 metai ir kuri šio įvykio pasekoje, labai netikėtu būdu patyrė Nirvaną, dvasinį prabudimą, pamatė pasaulį tokį, kokį mažai kas yra regėję, kaip ir atrado vidinę ramybę!

Tą dieną, trūkus jos smegenyse kraujagyslei, ji patyrė insultą, kraujas išsiliejo į jos kairįjį smegenų pusrutulį, kuris kaip jau seniau esu minėjęs yra atsakingas už struktūrinį, detalų pasaulio suvokimą, matematiką, logiką ir panašius dalykus, kaip ir šio smegenų pusrutulio veikla, pasireiškia ir kaip pastoviai galvoje plepantis balsas, mūsų mintys, kurį paprastai žmonės siekiantys Nirvanos, stengiasi nutildyti.

Natūrali medicina

Gydymas žolelėmisTuriu jums pasiūlymą, tai ką mūsų visuomenė ir taip vadinami daktarai vadina "Netradicinė Medicina" - pervadinti visiems laikams į "Natūrali Medicina"! Ir tai labai svarbu!

Kadangi terminas "netradicinė medicina", žmonių sąmonę, pasąmonę ir psichologiją, veikia labai neigiamai, atstumiančiai, diskriminuojančiai ir mano manymu, tai buvo padaryta specialiai! Lyg tai būtų koks raupsuotasis, kurio siūloma vengti! Su tokiu pavadinimu, iš anksto žmogaus pasąmonėje formuojamas neigiamas natūralios medicinos įvaizdis! Kažkas ne natūralaus, ne tradicinio ir pan... Na jeigu "Didžioji farmacija" (vakaruose vadinama „Big Pharma“) yra jūsų biznis, tai jums žinoma aktualu juodinti savo konkurentus - "Natūralią mediciną", smegenis plauti dar ir medicinos studentams, kad jie tapę daktarais iš karto pasąmonės, psichologijos lygmenyje, būtų „zombiuoti“, nustatyti prieš natūralią mediciną ir tik daug patirties turintys daktarai, pripažįsta ir natūralią mediciną! Tai, mano manymu, buvo padaryta tam, kad lobtų „didžioji farmacija“, kad naujai iškepti daktarai, siūlytų būtent jų tabletes, visus tuos nuodus, kad iš to krautųsi turtus farmakologinės korporacijos!

(C) 2007-2016 zulus.lt | Pasaulekura.lt

Hey.lt